PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 80 | 106--123
Tytuł artykułu

Uwarunkowania polskiej hossy giełdowej z lat 2003-2005

Warianty tytułu
Conditionings Polish Exchange Boom Witch 2003-2005 Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematem niniejszego opracowania jest analiza koniunktury giełdowej na GPW w Warszawie S.A. w latach 2003-2005. Hipotezę niniejszego opracowania stanowi stwierdzenie, że polska hossa giełdowa, zainicjowana wzrostami kursów akcji w 2003 roku, wynika przede wszystkim z wyznaczników instytucjonalnych, przy zaistnieniu pozytywnych czynników ekonomicznych. Hipotezę opracowania poddano weryfikacji badawczej, przybliżając w pierwszej kolejności teoretyczne determinanty giełdowych zmian notowań akcji. W następnym etapie analizy opisano empirycznie uwarunkowania ekonomiczne, instytucjonalne i pozostałe mające, jak się wydaje, wpływ na kształtowanie się kursów polskich akcji w latach 2003-2005. Artykuł kończy podsumowanie rewidujące cele i hipotezę badawczą. (fragment tekstu)
EN
Prediction changes of direction ratings share prices is one of the most desired skills by exchange investors. This skill is difficult because a stock exchange "discount all". That is way, the waiting moment is total price increase all securities, called boom. The risk of suffering a financial loss is then considerably smaller rather than in discounting or siding trend. Author of the article included reasons of a polish exchange boom with 2003-2005 years. In a study put forward hypothesis that indications of appreciation in share prices in researching period differ from this describing for development markets and a native exchange boom, resulted from, first and foremost, institutional factors beside arising positive economic factors. Author was put forward this hypothesis for research verification. It was moved nearer, first of all, theoretical exchange indications changes shares ratings with particular taking into consideration the source of risk reaching of waiting return rate. At a next stage analysis described empirical conditioning: economic, institutional and others, how it seems, having influence on shaping polish shares ratings in 2003-2005 year. This article is ending a summary, within the framework of it, searched targets and research hypothesis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
106--123
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, luty 2006, s. 3.
 • Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I półroczu 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa - sierpień 2005, s. 31.
 • Bernstein J., Cykle giełdowe, WIG PRESS, Warszawa 1996, s. 14.
 • Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za III kwartał 2004 roku, Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Warszawa 2005, s, 11.
 • Biuletyn Informacyjny NBP 2003, nr 12, NBP, Warszawa 2003, s. 23, 26.
 • Diba B.T. Grossman H.I., The Theory of Rational Bubbles in Stock Prices, The Economic Journal, September 1988, s. 134-137.
 • Francis T.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa 2000, s. 594.
 • http://www.money.pl/gospodarka/wskazniki/handel.
 • http://www.nasdaq.com/newsrom/stats/historical.
 • http://www.nni.nikkei.co.jpl.
 • http://www.djindexes.com.
 • http://www.tradesignals.com.
 • Informacje o posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, NBP, Warszawa 2004, www.nbp.pl.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje-instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1996, s. 99.
 • Lee T., Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG PRESS, Warszawa 2000, s 39.
 • Malkiel B.G., Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem, WIG-Press, Warszawa 2003, s. 109.
 • Miziołek T., Fundusze motorem hossy, Nasz Rynek Kapitałowy 2003, nr 10, s. 102.
 • Papiery wartościowe, Raport miesięczny, Deutsche Bank, grudzień 2004, s. 5.
 • Plummer T., Psychologia rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa 1995, s. 11.
 • Podsumowanie roku 2003, http://www.gpw.com.pl.
 • Polska 2005. Raport o stanie gospodarki, s. 37.
 • Przegląd Rynku Finansowego 2005, http://pieniadze.korba.pl/abc_gieldy/33222.
 • Przegląd stabilności systemu finansowego - I półrocze 2005, NBP, Warszawa - październik 2005, s. 15.
 • Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001, s. 544.
 • Robinson I., Eseje z teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1964, s. 130.
 • Rocznik Giełdowy 2004, GPW w Warszawie S.A, Warszawa 2004, s. 40.
 • Rocznik Giełdowy 2005, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2005, s. 15.
 • Rocznik Giełdowy 2006, GPW w Warszawie S.A, s. 15, 95.
 • Rynki kapitałowe, red. W. Bień, SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 23.
 • Sprawozdanie finansowe GPW za rok obrotowy 2003, http://www.gpw.com.pl.
 • System finansowy w Polsce, red., B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 292.
 • Świetlik K., Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na ceny żywności w Polsce, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, IER i GŻ, Warszawa 2004, z. 501, s. 5.
 • Uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2004 z dnia 30 września 2003 roku, Monitor Polski nr 48, poz. 736.
 • Vintcent Ch., Spekulacja i inwestowanie długoterminowe, LIBER, Warszawa 2000, s. 200.
 • Wskaźniki CPI oraz inflacji bazowej po wyłączeniu cen kontrolowanych, Warszawa 2005, www.nbp.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.