PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 232 | 170--190
Tytuł artykułu

Kryteria wyboru lokalizacji spółki dominującej holdingu międzynarodowego

Warianty tytułu
Criteria for the Choice of Location of the International Holdings' Parent Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych przesłanek wpływających na wybór państwa lokalizacji spółek dominujących, zarządzających holdingami międzynarodowymi. Przesłanki te zostały podzielone na podatkowe i pozostałe, koncentrując się w większym stopniu na pierwszej grupie, co wynika z powszechności zastosowania holdingów w celu optymalizacji podatkowej. Na podstawie danych Biura Analiz Ekonomicznych w USA w artykule określono także strukturę amerykańskich inwestycji w spółki holdingowe według krajów w latach 2008-2010. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to provide an overview of the factors that can affect the choice of parent company location in international holdings. These factors are divided into two categories, namely tax and non-tax considerations. More attention is paid to the first category, as holding companies are often used in tax optimization process. On the basis of the data published by the Bureau of Economic Analysis the author also examines the structure of American investment in holding companies by countries in the years 2008-2010. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
170--190
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aktiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. September 1965 (BGBl. I S.1089), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044).
 • Bank Holding Company Act of 1956 (Pub. L., no. 511; 70 Stat. 133), http://www.fdic.gov [dostęp: 8.04.2012].
 • Barefoot, K.B., Ibarra-Caton, M., 2011, Direct Investment Positions for 2010, Bureau of Economic Analysis, Washington.
 • Barrios, S., Huizinga, H., Laeven, L., Gaetan, N., 2009, International Taxation and Multinational Firm Location Decisions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Bénassy-Quéré A., Gobalraja N., Trannoy A., 2005, Concurrence Fiscal et Facteurs Publics, CEP1I, Paris.
 • Bogusławski, Z., Borzęcki, J., Wiankowski, S., 1993, Holdingi przemysłowe: podstawy tworzenia i funkcjonowania, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
 • Borga, M., Mataloni, R. J., 2001, Direct Investment Positions for 2000, Bureau of Economic Analysis, Washington.
 • Buckley, P. J., Devinney, T. M., Louviere, J. J., 2007, Do Managers Behave the Way Theory Suggests? A Choice-theoretic Examination of Foreign Direct Investment Location Decision-making, Journal of International Business Studies, vol. 38, no. 7.
 • Comparison of European Holding Company Regimes, 2012, Deloitte, London.
 • Corporate Tax Rates, 2012, Deloitte, London.
 • Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich, Dz.Urz. UE, nr L 157/49 z 26.06.2003.
 • Dyrektywa Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich, Dz.Urz. UE, nr L 7/41 z 13.01.2004.
 • Eicke, R., 2009, Tax Planning with Holding Companies - Repatriation of US Profits from Europe: Concepts, Strategies and Structures, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.
 • European Headquarters: Location Decisions and Establishing Sequential Company Activities, 2005, Ernst & Young, Utrecht.
 • Foster, M.J., 2000, Evaluating Foreign Direct Investment: New Challenges for Strategic Planners, The Journal of the Operational Research Society, vol. 51, no. 1.
 • Gajewski, D., 2005, Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Galan, J.I., González-Benito, J., Zuňga-Vincente J.A., 2007, Factors Determining the Location Decisions of Spanish MNEs: an Analysis Based on the Investment Development Path, Journal of International Business Studies, vol. 38, no. 6.
 • Globerman, S., Shapiro, D., 2003, Governance Infrastructure and US Foreign Direct Investment, Journal of International Business Studies, vol. 34, no. 1.
 • Guisinger, S.E., Sethi, D., Phelan, S.E., Berg, D.M., 2003, Trends in Foreign Direct Investment Flows: a Theoretical and Empirical Analysis, Journal of International Business Studies, vol. 34, no. 4.
 • Hadnum, L., 2009, The Word's Best Tax Havens, Taxcafe UK Limited, London.
 • Haksoon, K., 2010, Political Stability and Foreign Direct Investment, International Journal of Economics and Finance, vol. 2, no. 3.
 • Hampton, J.J., 2011, The AMA Handbook of Financial Risk Management, AMACOM, New York.
 • Haus, B., Jagoda, H., Karaś, M., 1993, Tworzenie i funkcjonowanie holdingów, Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera, Wrocław.
 • Jagoda, H., Haus, B., 1995 Holding: organizacja i funkcjonowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kassay, Š., 2001, Marketingowa strategia firmy typu holdingowego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Kreft, Z., 1999, Organizacja spółki naczelnej w strategicznym holdingu zarządzającym: rozwiązania strukturalno-funkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kreft, Z., 2004, Holding: grupa kapitałowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kuhlmann, J., Ahnis, E., 2010, Konzern und Umwandlungsrecht, C. F. Miller, Hamburg.
 • Litwińczuk, H., Karwat, P., 2008, Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Maisto, G., 2008, International and EC Tax Aspects of Groups of Companies, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 • Miller, A., Oats, L., 2009, Principles of International Taxation, Tottel Publishing Ltd, Exeter.
 • Moosa, I. A., Cardak, B. A., 2005, The Determinants of Foreign Direct Investment: an Extreme Bounds Analysis, Journal of Multinational Financial Management, vol. 16, no. 2.
 • Nogalski, B., Ronkowski, R., 2000a, Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz.
 • Nogalski, B., Ronkowski, R., 2000b, Holding w gospodarce krajowej - praktyczny poradnik tworzenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 • Russo, R., 2007, Fundamentals of International Tax Planning, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 • State aid: Commission demands repeal of Luxembourg's preferential tax regime for financial holdings, 2006, Press Release IP/06/1021, European Union Press Office, Brussels.
 • Stecki, L., 1999, Holding, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem z Nicei), Dz.Urz. UE C 321 E z dnia 29.12.2006 r.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany, Dz.Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., 2009, nr 152, poz. 1223, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U., 2000, nr 94, poz. 1037, ze zm.
 • U.S. Direct Investment Abroad. Holding Companies, 2012, Bureau of Economic Analysis, Washington.
 • Warner, P.J., Schmitz, M., 2004, Luxembourg in International Tax Planning, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 • Zając, C., 2009, Barriers to Cultural and Organizational Integration in International Holding Groups - Nature, Scope and Remedial Measures, Journal of Intercultural Management, vol. 1, no. 2.
 • Ziółek, Ł., 2007, Międzynarodowe planowanie podatkowe, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.