PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 264 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro | 153--174
Tytuł artykułu

Integracja ze strefą euro w teorii optymalnych obszarów walutowych a wymiana handlowa : implikacje dla Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integration with European Monetary Union in the Optimal Currency Area and Trade Exchange : Implication for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem autorki artykułu jest analiza literaturowa badań w tym zakresie oraz analiza danych statystycznych odnoszących się do wymiany handlowej pomiędzy członkami strefy euro oraz krajami do niej nienależącymi, w tym także Polski. Na tej podstawie podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy integracja walutowa Polski ze strefą euro może przyczynić się znacząco do wzrostu wymiany handlowej pomiędzy Polską a pozostałymi członkami strefy euro. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na czynniki istotne dla tematyki podjętej w artykule: analizę dynamiki eksportu oraz na obroty handlowe pomiędzy wybranymi krajami. (fragment tekstu)
EN
In this article the attention is concentrating on one thing of TOOW aspects and the new endogenous approach which analysis of the commercial interrelation of countries of shared monetary area. According to McKinnon (1963) the top stair of opening economies of running states is an essential criterion of OOW creating. And so countries can create this area about the great participation of the foreign trade in the national product. Economy for them more opened the all the greater significance in shaping prices in the country has the currency exchange rate. On this base an attempt of the reply to the question will be taken whether monetary integration of Poland with the euro zone can contribute considerably to the height of the trade exchange between Poland and remaining members of the euro zone. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Machlup F., Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 • Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006, s. 151.
 • Mundell R. A., A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1961, vol. 51, no. 4, s. 657-665.
 • Mc Kinnon R., Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1963, September, s. 717-725.
 • Kenen P., The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, [w:] R. A. Mundell, Swoboda, (eds), Monetary Problems in the International Economy, University of Chicago Press, Chicago 1969.
 • Wójcik C., Integracja ze strefą euro, PWN, Warszawa 2008.
 • Gros D., EMU. The Euro and Enlargement, Economic Policy in the Framework of Accession in the European Union and Economic and Monetary Union, European Commission, 2001.
 • Mongelli F., New Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU Telling Us?, ECB Working Paper 2002, no. 138.
 • Lutkowski K., Od złotego do euro, Twigger, Warszawa 2004.
 • Tchorek G., Raport nt. uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 • De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 • EC Commission, One market, One money, "European Economy" 1990, no. 44.
 • De Grauwe P., Schnabl G., Exchange Rate Regime and Macroeconomic Stability Central and Eastern Europe. CESIfo Working Paper 2004, no. 1182.
 • Frankel J., Rose A., An Estimate of the Effect of Common Currencies on Trade and Income, "Quarterly Journal of Economics" 2002, no. 117, s. 437- 466.
 • Micco A., Stein E., Ordonez G., The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU, "Economic Policy" 2003, no. 37, s. 315-356.
 • Lutkowski K., Raport nt. uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 • Frankel J., Rose A. K., Is EMU More Justifiable Ex Post than Ex Ante?, "The European Economic Review" 1997.
 • Frankel J., Rose A. K., The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, "Economic Journal" 1998, no. 108.
 • Bussiere M., Fidrmuc J., Schnatz B., EU enlargement and trade integration: Lessons from gravity model, "Review of Development Economics" 2008, vol. 12(3), s. 562-576.
 • Rose A. K., EMU, Trade and Business Cycle synchronization: What Do We Know and What Does it Mean for Poland?, Raport nt. pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, NBP, 2009.
 • Baldwin R., The Euro's Trade Effects, ECB Working Paper 2006, no. 594.
 • Flandreau M., Maurel M., Monetary Union, Trade Integration, and Business Cycles in 19th Century Europe, "Open Economies Review" 2005, no. 16, s. 135-152.
 • Babetskii I., Trade integration and synchronization of shocks: Implications for EU enlargement, "Economics of Transition" 2005, no. 13, s. 105-138.
 • Frankel J. A., Real Convergence and Euro Adoption in Central and Eastern Europe: Trade and Business Cycle Correlations as Endogenous Criteria for Joining EMU, J. F. Kennedy School of Government, Harvard University, Working Paper 2004, no. 04-039.
 • Krugman P., Lessons of Massachusetts for EMU, [w:] F. Torres, F. Giavazzi (eds), Adjustment and Growth in the European Monetary Union, Cambridge University Press, New York 1993.
 • Pentocete J.-S., Poutineau J.-C., Rondeau F., Trade, Extensive Margin on Trade and Business Cycle Synchronization in the case of EMU, CREM CNRS2011, no. 6211.
 • Kalemli-Ozcan S., Sorensen B.E., Yosha O., Economic Integration, Industrial Specialization, and the Asymmetry of Macroeconomic Fluctuations, "Journal of International Economics" 2001, no. 55, 107-137.
 • Artis M. J., Fidrmuc J., Scharler J., The Transmission of Business Cycles. Implications for EMU Enlargement, "Economics of Transition" 2008, vol. 16(3), s. 559-582.
 • Artis M.J., Zhang W., International Business Cycles and the ERM: Is There a European Business Cycle?, "International Journal of Finance and Economics" 1997, vol. 2, s. 1099-1158.
 • Darvas Z., Szapary G., Business Cycle Synchronisation in the Enlarged EU: Comovements in the New And Old Members, CEPR Discussion Paper 2005, no. 5179.
 • Fidrmuc J., Korhonen I., Meta-analysis of the Business Cycle Correlation between the Euro Area and the CEECs', "Journal of Comparative Economics" 2006, no. 34, s. 518-537.
 • Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 • Fidrmuc J.: The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, in Traindustry Tradeand EMU Enlargement, BOFIT Discussion Paper 2001, no. 8.
 • Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN, Warszawa 2000.
 • Raport nt. korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004.
 • Misala J., Zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011, s. 167 in.
 • Maliszewska M. A., New Member States Trading Potential Following EMU Accession: A Gravity Approach, "Studies and Analysis" 2004, no. 286, CASE - Centre for Social and Economic Research.
 • Cieślik A., Michałek J., Mycielski J., Analiza skutków handlowych przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego, NBP Warszawa 2008.
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, [w:] Raport nt. pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, NBP, 2009.
 • Darvas Z., Szapary G., Business Cycle Synchronisation in the Enlarged EU: Comove-ments in the New and Old Members, CEPR London Discussion Paper 2005, no. 5179.
 • Konopczak K., Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro, [w:] Raport nt. pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, NBP, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.