PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 262 Wartość i kapitał publicznych spółek akcjnych | 41--51
Tytuł artykułu

Ewolucja kategorii wartości przedsiębiorstwa i uwarunkowań jej szacowania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of the Category of Enterprise Value and the Conditionings of Its Valuation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istota oraz sposób pojmowania kategorii wartości ukształtowany przez teorię ekonomii traktować należy jako podstawę dla analizy tej kategorii z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa jako podmiotu rynkowego. Odnosi się zatem do mikroekonomicznego kontekstu wartości, który w bezpośredni sposób jest związany z problematyką zarządzania, rachunkowości oraz prowadzeniem wyceny przedsiębiorstwa i poszczególnych składników jego majątku. Z najszerszą perspektywą postrzegania kategorii wartości mamy do czynienia w przypadku prowadzenia wyceny przedsiębiorstwa. Wycena taka jest podejmowana przez pryzmat różnych przesłanek związanych zarówno z problemem transferu własności, jak i innymi okolicznościami rodzącymi potrzebę szacowania wartości przedsiębiorstwa (restrukturyzacja, ocena efektywności zarządzania, wymiar podatków i opłat). Praktyczne doświadczenia związane z realizacją różnych zakresów wyceny przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu zróżnicowanych kategorii jego wartości dowodzą potrzeby dostosowania sposobów realizacji wyceny do zmieniających się warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Stwierdzenie to wytycza podstawowy cel niniejszego artykułu, jakim jest ukazanie procesu ewolucji wyceny przedsiębiorstwa zarówno przez pryzmat doświadczeń rozwiniętych gospodarek rynkowych, jak i doświadczeń gospodarki polskiej. (fragment tekstu)
EN
The category of value is closely connected with problems of management, accounting and enterprise valuation. We deal with the broadest perspective of perceiving the category of value in case of enterprise valuation. Practical experiences related to the implementation of various scopes of enterprise valuation prove a need for adjusting the ways valuation is performed to changeable conditions of enterprise functioning. This article shows the evolution process of enterprise valuation, both from the angle of the experiences of developed market economies and the experiences of the Polish economy. The evolution of enterprise valuation in Poland is presented from the perspective of the basic conditionings of its performance, such as: the way of perceiving an enterprise as the object of valuation, the scope of valuation, the basic premises for valuation, valuation methods and legal regulations of valuation. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Duraj J., Aksjologiczny wymiar wartości przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2000, s. 7 i nast.
 • Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach, [w:] Studia z estetyki, t. 3, PWN, Warszawa 1970, s. 220-257.
 • Porębski Cz., Co nam po wartościach?. Ośrodek Myśli Politycznej - Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, s. 75-85.
 • Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce, PWN, Warszawa 1986, s. 69.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa 1954, s. 37 i nast.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 7 i nast.
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008, s. 64-65.
 • Kategoria wartości w wycenie biznesowej, "Świat Nieruchomości" 2011, nr 76, s. 12-20.
 • Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999, s. 103.
 • Krysiak Z., Profil wartości jako miara efektywności działania firmy, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2005, nr 1060, s. 276-277.
 • Drukarczyk J., Unternehmensbewerstung, Verlag Vahlen, München 2001, s. 128-131.
 • He1bling C., Unternehmensbewerstung und Steuern, IdW-Verlag GmbH, Dusseldorf 1991, s. 21 i nast.
 • Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 227-232.
 • Damodaran A., Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence, Stern School of Business, New York 2006, s. 75 - http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/ pdfiles/papers/valuesurvey.pdf (9.02.2009).
 • Drukarczyk J., Unternehmensbewertung, Verlag Vahlen, München 2001, s. 124-131.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998, s. 18.
 • Wycena przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacji i rozwoju polskiej gospodarki, [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE-TNOiK, Kraków 1996, s. 156-162.
 • Voigt J. F., Unternehmensbewertung und Potentialanalyse, Gabler Verlag GmbH, Wiesbaden 1990, s. 12-13.
 • Zarzecki D., O standardach wartości stosowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 406 - "Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa" nr 43, Szczecin 2005, s. 209-218.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.