PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 1 (43) | 7--30
Tytuł artykułu

Białoruski system bankowy : od systemu centralnie administrowanego do stabilnego systemu quasi-rynkowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowa białoruskiego systemu bankowego rozpoczęła się w 1991 r. wraz z rozpadem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) i powstaniem suwerennego państwa Białoruś. Wcześniej banki funkcjonujące w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej były elementem systemu bankowego ZSRR. Skupiały się na realizacji zadań ustalonych i przydzielonych im na szczeblu centralnym. I, mimo realizowanej od 1987 r. przez ZSRR reformy systemu bankowego, banki nie podjęły aktywnej roli w gospodarce, nie zmieniły stylu pracy ani też sposobu podejmowania decyzji (centralizacja). Przed Białorusią stanęło zatem trudne zadanie - budowy na bazie istniejącej infrastruktury bankowej, dostosowanego do specyfiki własnej gospodarki, rynkowego systemu bankowego. Zadanie to miało ułatwić przyjęcie analogicznych do radzieckich założeń reformy systemu bankowego oraz uregulowań prawnych. Skutkiem tego było obranie drogi reformowania systemu bankowego polegającej na odkładaniu prywatyzacji i utrwalaniu własności państwowej w bankach. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--30
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku, Białoruś
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ю. Антоненко, А. Ильич, Банковская система: Надежность в крепкой и открытой структуре, "Банкаускі веснік", Минск 1999, Nr 8, s. 6-7.
 • А. Авраменко, Ф. Чернявсий, Интеграция белорусских банков в мировую банковскую систему: тенденции и перспективы, "Вестник Ассоциации белорусских банков", Минск 2008, Nr 13, s. 28.
 • Банковская реформа 1987-1988. История Сбербанка России 1841-1991, [online], http://sber-bank-history.ru/, [dostęp 10.12.2010 r.].
 • Банковский кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000 г., Nr 441-3b[online], www.levonevski.net/pravo/norm2009/num35/d35180.html [dostęp 10.12.2010 r.].
 • В. А. Дадалко, А.В. Дадалко, Финансы и кредит: Курс лекций. - Мн.: Армита-Миркетинг, Менеджмент, Минск 1999, s. 159.
 • Д. Францевич, Особенности национального рынка. Белорусская валютно-фондовая биржа, Журнал "Биржевой лидер" Nr 11 [online], www.profi-forex.org/journal/numberll/page8.html [dostęp 10.12.2010 r.].
 • А. Галов, А. Байко, Первоочередные задачи повышения устойчивости банковского сектора, "Банкаускі веснік" Минск 2009, Nr 28, s. 9-14.
 • Инструкция о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь, 28 сентября 2006 г., Nr 138 (с учетом дополнений и изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 25.06.2010 г., Nr 175) [online], http://www.nbrb.by/Legislation%5CBankRegul/Documents/BankSpecialReserve.rtf [dostęp 10.12.2010 r.].
 • H. Jezierska, Bialoruś, [w:] Bankowość krajów tworzących gospodarkę rynkową. Europa Środkowa i Wschodnia, kontynuacja reform, red. A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 12.
 • O. Крашренко, Актуальные вопросы банковского надзора, "Банкаускі веснік", Минск 2005, Nr 31, s. 17.
 • H. Кузьмич, Современная банковская система Беларуси: создание, оценки, "Банкаускі веснік", Минск 2008, Nr 22, s. 58.
 • Об экономической несостоятельности (банкротстве), Закон Республики Беларусь от 18.07.2000 г., Nr 423-3 [online], www.levonevski.net/pravo/norm2009/num35/d35510.html [dostęp 10.12.2010 r.].
 • Об утверждении Правил регулирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансоеьа организаций Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г Nr 173 [online], http //www.levonevski.net/pravo/razdelb/text267/index.html [dostęp 10.12.2010 r.].
 • Об утверждении правил создания и регулирования деятельности банков на территории свободных экономических зон Республики Беларусь, Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь 28 июня 2001 г., Nr 174 [online], http://www.kaznachey.com/doc/415HAmaLocz/ [dostęp 10.12.2010г.].
 • О гарантиях сохранности средств физических лиц в иностранной валюте, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах) в банках Республики Беларусь, Декрет Президента Республики Беларусь от 20 апреля 1998 г. Nr 4 [online], www.levonevski.net/pravo/razdell/num2/Id2340.html [dostęp 10.12.2010 r.].
 • О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты), Декрет Президента Республики Беларусь Nr 22 z 4 listopada 2008 г. [online], http:/law.sb.by/755 [dostęp 10.12.2010 r.].
 • О кредитных историях, Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г., Nr 441-3, [online] http:// www.levonevski.net/pravo/norm2009/num02/d02589.html [dostęp 10.12.2010 r.].
 • О мерах по регулированию банковской деятельности в Республике Беларусь, Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. Nr 209 [online], http:// ncpi.gov.by/sbornik/sb_text. asp?NR=P39600209 [dostęp 10.12.2010 r.]. О мерах по упорядочению банковской и иной финансовой деятельности, Указ Президента Республики Беларусь от 2 мая 1996 г., Nr 157 [online], http://ncpi.gov.by/sbornik/sb_text.asp?NR=P39800157 [dostęp 10.12.2010 r.].
 • О Национальном Банке Республики Беларусь и банках на территории Республики, Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 21 декабря 1990 г. [online], http://pravo.kulichki.com/otrasl/ban/ban01493.htm, [dostęp 10.12.2010 r.].
 • О направлении представителей банков в качестве наблюдателей за хозяйственной деятельностью юридических лиц, не обеспечивающих своевременного возврата кредитов и выполнения договоров залог, Указ Президента Республики Беларусь от 10.03.2000 г., Nr 124 [online], www.levonevski. net/pravo/norm2009/num36/d36060.html [dostęp 10.12.2010 r.].
 • H. Прасолова, Совершенствование банковского законодательства за двадцатилетний период, "Банкаускі веснік", Минск 2010, Nr 22, s. 10.
 • Программа развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2006-2010 годы, [online] www.nbrb.by/publications/banksectordev06-10.pdf [dostęp 10.12.2010 r.].
 • J. Rudzińska, Rosja, [w:] Bankowość krajów tworzących gospodarkę rynkową. Europa Środkowa i Wschodnia, kontynuacja reform, red. A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 144.
 • W. Sokolski, Bankructwo Białorusi, "Wprost" 1998, Nr 50.
 • T.B. Сорокина, Бюджет Беларуси: генезис и развитие, Мн.: Маладзічок 2000, s. 182.
 • В. Шуклин, Банки и право: коллизии законодательства, "Банкаускі веснік", Минск 2003, Nr 19, s. 17-19.
 • Top 1000 World Banks 2009 [online], www.thebanker.com [dostęp 10.12.2010 г.].
 • Top 25: Central & Eastern Europe [online], http://topforeignstocks.com/2010/10/27/top-25-banks-in-central-and-eastern-europe/ [dostęp 10.12.2010 r.].
 • А. Установич, Правовые аспекты гарантирования возврата банковских вкладов, "Банкаускі веснік", Минск 2003, nr 10, s. 30.
 • H. Żukowska, M. Żukowski, Gospodarka i systemy bankowe w wybranych krajach Europy Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 18-19.
 • M. Żukowski, Transformacja systemu bankowego. Bialoruś-Rosja-Ukraina, SGH, Warszawa 1998, s. 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.