PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych | 73--108
Tytuł artykułu

Organizacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój współczesnych organizacji determinują przemiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne zapoczątkowane na przełomie XX i XXI wieku. U podstaw tych przemian leżą wyzwania ery informacyjnej, w której duże i ugruntowane znaczenie mają informacja i wiedza, postrzegane jako zasoby ekonomiczne niezbędne do funkcjonowania i rozwoju każdego społeczeństwa, państwa i gospodarki oraz organizacji. Oprócz wiedzy czynnikami, które determinują modus operandi i trajektorię rozwoju organizacji, są : technologia, demografia, globalna współpraca. Położenie punktów ciężkości we współczesnych organizacjach na synergii tych czterech czynników, ich uwzględnienie w działaniach operacyjnych i planach strategicznych, predystynuje do działań zmierzających ku kreowaniu organizacji opartych na wiedzy czy też sustainable organizations. Właśnie o wyzwaniach, jakie stoją przed organizacjami i nowych obliczach organizacji, traktuje niniejszy rozdział. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bell D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society : A Venture in Social Forecasting. Basic Books, New York.
 • Benner M.J., Tushman M.L. (2003). Exploitation, Exploration, and Process Management : The Productivity Dilemma Revisited. "Academy of Management Review", Vol. 28, Issue 2.
 • Bratnicki M. (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Bratnicki M. (2008). Strategiczne dynamizowanie organizacji. Problem i rozwiązanie. W : Zarządzanie strategiczne - podstawowe problemy. Red. R.Krupski. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Bratnicki M., Olszak C.M., Ziemba E. (2010). Bilansowanie eksploracji i eksploatacji wiedzy dla tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji. W : Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Red. J.Pyka. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Katowice.
 • Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bukowitz W., Williams R. (2000). The Knowledge Management Fieldbook. Prentice Hall, London.
 • Dalkir K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Drucker P.F. (1993). Post-Capitalist Society. Harper Business, New York.
 • Drucker P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eco U. (1996). Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Gaines-Ross L. (2008). Corporate Reputation : 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation. John Wiley & Sons, New York.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa.
 • Hamel G., Breen B. (2008). Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości ? RedHorse, Lublin.
 • Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010). W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa. "e-mentor", nr 1.
 • Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G. (2003). A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions. "Journal of Management", Vol. 29, No. 6.
 • Ireland R.D., Webb J.W. (2007). Strategic Entrepreneurship : Creating Competitive Advantage Through Streams of Innovation. "Business Horizons", Vol. 50.
 • Jansen J. (2005). Ambidextrous Organizations. A Multiple-level Study of Absorptive Capacity, Exploratory and Exploitative Innovation, and Performance. Erasmus Research Institute of Management, Erasmus Universit, Rotterdam.
 • Januszewski A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. PWN, Warszawa.
 • Kamińska T. (2007). Istota gospodarki opartej na wiedzy. W : Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Red. T.Kamiński, J.Fryc i B.Majecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Intelect 2005. Red. E.Skrzypek. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin - Kazimierz Dolny.
 • Keen A. (2007). Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne (2010). Grant rektorski 2008-2010, kierownik projektu : C.M. Olszak. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kim W.C., Mauborgne R. (2007). Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. MT Biznes, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2005). Zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2008). MIS. Systemy informatyczne zarządzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Kowalczyk A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa.
 • Krawiec F. (2008). Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy. Difin, Warszawa.
 • Lavie D., Stettner U., Tushman M.L. (2010). Exploration and Exploitation within and cross Organizations. "The Academy of Management Annals", Vol. 4 (1).
 • Levinthal D.A., March J.G. (1993). The Myopia of Learning [Special issue]. "Strategic Management Journal", Vol.14.
 • McElroy M. (2003). The New Knowledge Management : Complexity, Learning and Sustainable Innovation. Elsevier Butterworth-Heinemann, Boston.
 • Mikuła B. (2007). Organizacja ucząca się. W : Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B.Mikuła, A.Pietruszka-Otryl i A.Potocki. Difin, Warszawa.
 • Murray P.C. (2005). Cooperative Development of a Classification of Knowledge Management Functions.
 • http://www.media-access.com/classification.html, odczyt : 15.08.2005.
 • Nogalski B. (2008). Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny. W : Zarządzanie strategiczne - podstawowe problemy. Red. R.Krupski. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The Knowledge Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York, Oxford.
 • Perechuda K. (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Polanyi M. (1967). The Tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul Ltd., London.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Raisch S., Birkinshaw J. (2008). Organizational Ambidexterity : Antecedents, Outcomes, and Moderators. "Journal of Management", 34 (3), June.
 • Raisch S., Birkinshaw J., Probst G., Tushman M.L. (2009). Organizational Ambidexterity : Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance. "Organization Science", 20 (4), July.
 • Rokita J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rokita J. (2009). Dynamika zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Schumpeter J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1939). Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York - London.
 • Senge P.M. (2000). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Subiekta K. (2002). Tworzenie portali biznesowych. PJWSTK, Warszawa.
 • Sveiby K.E., Lloyd T. (1987). Managing Knowhow - Add Value by Valuing Creativity. Bloomsbury, London.
 • Tapscott D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2006). Wikinomics : How Mass Collaboration Changes Everything. Penguin Group, New York.
 • Toffler A. (1980). The Third Wave. Bantam Books, New York.
 • Toffler A. (2001). Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Tushman M.L., O'Reilly C.A. (2004). Ambidextrous Organization. "Harvard Business Review", 82, April, s. 74-81.
 • http://hbr.org/product/ambidextrous-organization/an/R0404D-PDF-ENG, odczyt : 15.06.2010.
 • Wiig K. (1993). Knowledge Management Foundations : Thinking about Thinking - How People and Organizations Create, Represent and Use Knowledge. Schema Press, Arlington.
 • Winter S.G. (2003). Understanding Dynamic Capabilities. "Strategic Management Journal", Vol.24.
 • Zaliwski A. (2000). Korporacyjne bazy wiedzy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (2006). Red. M.J.Stankiewicz. Dom Organizatora TNOIK, Toruń.
 • Zarządzanie wiedzą w Polsce. Raport badawczy (2005). KPMG, Warszawa.
 • Ziemba E. (2009). Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ziemba E. (2010). Konceptualizacja organizacji opartych na wiedzy - koncepcje, modele, technologie i systemy informatyczne. W : Informatyka ekonomiczna nr 15. Informatyka w zarządzaniu. Red. J.Sobieska-Karpińska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 88, Wrocław.
 • Ziemba E., Wielki J. (2008). The Use of Corporate Portal in Managing Knowledge on Entities Operating in the Electronic Space. W : Proceedings of BIR'2008 - The 7th International Conference on Perspective in Business Informatics Research. Red. S.Wrycza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Zimniewicz K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.