PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 612--622
Tytuł artykułu

Struktura pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Polsce w latach 2006-2009

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Structure of Public Aid for Entrepreneurs in Poland in the Period 2006-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono pomoc publiczną udzieloną przedsiębiorcom w Polsce po przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Identyfikacji empirycznej poddano pomoc publiczną przedsiębiorstwom pod względem: wartości pomocy, form pomocy i jej przeznaczenia, podmiotów udzielających pomocy i regionalnego zróżnicowania w Polsce według województw w latach 2006-2009.(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents public aid granted to entrepreneurs in Poland following Polish accession to the European Union. Empirical identification was applied to public aid for enterprises with regard to aid value, its forms and allocation, entities granting aid and regional diversification in Poland divided by regions, in the period between 2006 and 2009. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Akty prawa powszechnie obowiązującego pod hasłem: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców (http:// lex.ae.wroc.pl/).
 • Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, marzec- czerwiec 2003.
 • Maciejuk M. [2005], State aid to business in Poland, [w:] Regionalni aspect socioekonomickeho vyvoje. Regional aspects of socioeconomic development, ed. M. Sasek, Faculty of Social and Economics Studies Jan Evangelista Purkyne, University in Usti nad Labem.
 • Maciejuk M. [2006a], Gminna pomoc publiczna dla przedsiębiorstw po akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Maciejuk M. [2006b], Gminna pomoc publiczna przedsiębiorcom po wejściu polski do Unii Europejskiej - przykład Jeleniej Góry, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1124, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Maciejuk M. [2009a], Public aid for entrepreneurs in Poland in the period of 2004-2006, [w:] Hradeckeekonmicke dny 2009 - Ekonomickyrozvoj a management regionu. Sbornik vybranych prispievko, Univerzita Hradec Kralove, Faculta Informatiky a Menagementu, Hradec Kralove, s. 84-92.
 • Maciejuk M. [2009b], Struktura i dynamika pomocy publicznej przedsiębiorcom w Polsce, [w:] Gospodarka przestrzenna XII, t. I, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wyd. Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław, s. 217-228.
 • Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2004-2009, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005-2010 (www.uokik.pl).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy w ramach zasady de minimis (DzUrzWE.L.10. z 13 stycznia 2001).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. dotyczące stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego WE dotyczących pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (DzUrzWE.L.10. z 13 stycznia 2001).
 • Traktat akcesyjny. Płyta CD: Tak! Łączymy Polskę z Europą, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU 2004, nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.