PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 Problemy rozwoju regionalnego | 645--657
Tytuł artykułu

Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activities Aimed at Preservation of Cultural Heritage and Multiplier Effects in the Local and Regional Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skuteczna argumentacja na rzecz ochrony zabytków, uzasadniająca wydatkowanie środków publicznych i stymulująca działania podmiotów prywatnych, wymaga szerszego od konwencjonalnego spojrzenia na korzyści o charakterze społeczno-ekonomicznym, powstające w różnych skalach przestrzennych dzięki konserwacji, odnowie i współczesnemu wykorzystaniu obiektów zabytkowych. Biorąc pod uwagę potencjał dziedzictwa kulturowego, aby wielopłaszczyznowo oddziaływać na współczesne procesy rozwoju, w artykule skoncentrowano się na wybranym, istotnym aspekcie ekonomicznego oddziaływania dziedzictwa kulturowego, tj. efektach mnożnikowych, uważanych za podstawowe mechanizmy w rozwoju lokalnym i regionalnym. Omówiono różnego typu efekty mnożnikowe oraz uwarunkowania determinujące ich wielkość.(abstrakt oryginalny)
EN
Finding effective arguments for protection of monuments, both rationales for spending public means and stimulating activities of private actors, requires taking a broader than conventional approach to the socio-economic benefits created at different spatial scales thanks to conservation, renewal and contemporary usage of heritage objects and sites. Taking into account the diversity of potential impacts of cultural heritage on contemporary development processes, the article focuses on a selected, important aspect of heritage impact, i.e., multiplier effects regarded as basic mechanisms in local and regional development. Different types of multiplier effects and factors determining their size are presented.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Blakely E.J., Leigh N.G. [2010], Planning local economic development: theory and practice, Sage, London.
 • Bowitz E., Ibenholt K. [2009], Economic impacts of cultural heritage. Research and perspectives, \"Journal of Cultural Heritage\" no. 10, s. 1-8.
 • Brol R. [1998], Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady, procedury, [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, red. R. Brol, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Caserta S., Russo A.P. [2002], More means worse: asymmetric information, spatial displacement and sustainable heritage tourism, \"Journal of Cultural Economics\" no. 26, s. 245-260.
 • Cuccia T., Rizzo I. [2011], Tourism seasonality in cultural destinations: empirical evidence from Sicily, \"Tourism Management\" no. 32, s. 589-595.
 • Domański B., Gwosdz K. [2008], Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Domański B. i in. [2005], Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe, [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, red. B. Domański, K. Gwosdz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Agencja Rozwoju Przemysłu SA oddział w Mielcu, Kraków.
 • ECOTEC, The Economic and social impacts of cathedrals in England, London 2004.
 • Graham B., Ashworth G.J., Tunbridge J.E. [2002], A geography of heritage, Arnold, London.
 • Greffe X. [2004], Is heritage an asset or a liability?, \"Journal of Cultural Heritage\" no. 5, s. 301-309.
 • Greffe X., Pflieger S., Noya A. [2005], Culture and local development, OECD, Paris.
 • Hampton M.P. [2005], Heritage, local communities and economic development, \"Annals of Tourism Research\" no. 3, s. 735-759.
 • Howard P. [2003], Heritage, management, interpretation, identity, Continuum, London.
 • Hutter M., Rizzo I. (red.) [1997], Economic perspectives on cultural heritage, Macmillan, London.
 • Jaskanis P., Kościelecki P. [2002], Poziom i czas zatrudnienia w pracach konserwatorskich przy zabytkach oraz w pracach archeologicznych: wstępne oszacowanie liczby miejsc pracy w 2000 r. na podstawie danych Służby Ochrony Zabytków, Akapit, Warszawa-Toruń.
 • Listokin D., Listokin B., Lahr M. [1998], The contributions of historic preservation to housing and economic development, \"Housing Policy Debate\" no. 3, s. 431-478.
 • McLoughlin J., Kaminski J., Sodagar B. (red.) [2006], Heritage Impact 2005. Proceedings of the first international symposium on the socio-economic impact of cultural heritage, Archaeoligua, Budapest.
 • Meyer B. [2004], Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Milewski D. [2007], Mnożnik turystyczny, [w:] Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa.
 • Mules T. [2001], Regional economic impacts of tourism in heritage mining towns, [w:] Heritage economics. Challenges for heritage conservation and sustainable development in the 21st Century, Australian Heritage Commission, Canberra.
 • Murzyn-Kupisz M. [2010a], Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, \"Studia Regionalne i Lokalne\" nr 3, s. 61-80.
 • Murzyn-Kupisz M. [2010b], Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii, \"Zarządzanie Publiczne\" nr 3, s. 19-32.
 • Murzyn-Kupisz M. [2012], The socio-economic impact of built heritage projects conducted by private investors, \"Journal of Cultural Heritage\" (w druku).
 • Oxford Economics, Economic impact of the UK heritage tourism economy, Oxford 2010.
 • Peacock A., Rizzo I. [2008], The heritage game. Economics, policy and practice, Oxford University Press, Oxford.
 • Pike A., Rodriques-Pose A., Tomaney J. [2006], Local and regional development, Routledge, London.
 • Seaman B.A. [2003], Economic impact of the arts, [w:] A handbook of cultural economics, ed. R. Towse, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Shanidsaless S., Gillis W., Shaffer R. [1983], Community characteristics and employment multipliers in non-metropolitan counties, 1950-1970, \"Land Economics\" no. 59(1), s. 84-93.
 • Shipley R. [2000], Heritage designation and property values. Is there an effect?, \"International Journal of Heritage Studies\" no. 1, s. 83-100.
 • Snowball J. [2008], Measuring the value of culture. Methods and examples in cultural economics, Springer Verlag, Berlin.
 • Strauss Ch.H., Lord B.E. [2001], Case Study. Economic impacts of a heritage tourism system, \"Journal of Retailing and Consumer Services\" no. 8, s. 199-204.
 • Strzelecki Z. (red.) [2008], Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 • Vaughan D.R. [1984], The cultural heritage: an approach to analyzing income and employment effects, \"Journal of Cultural Economics\" no. 2, s. 1-36.
 • Weiler J. [1998], Dollars and sense: the economics of conserving built heritage, \"Heritage\" no. 2, s. 17-20.
 • Wiedermann K. [2008], Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, \"Prace Komisji Geografii Przemysłu\" nr 11, s. 98-106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.