PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/1 | 307--316
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w świetle współczesnych koncepcji zarządzania

Autorzy
Warianty tytułu
Human Capital as a Factor of the Company Development in the Light of Contemporary Concepts of Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono kapitał ludzki jako jeden z kluczowych czynników konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa, wywierający silny wpływ na ich rozwój. Dokonano analizy wymienionej kategorii na bazie założeń zasobowej teorii przedsiębiorstwa, teorii przedsiębiorstwa zorientowanego na wiedzę (zarządzanie wiedzą) oraz ewolucji Zarządzania Zasobami Ludzkimi w kierunku koncepcji Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Systemów Wysoce Efektywnej Pracy. Przedstawiono zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstw w ujęciu modelowym. Wskazano nowe role menedżerów przedsiębiorstw oraz zadania i wyzwania jakim muszą sprostać ich służby personalne. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents human capital as a one of the key factor of the competitiveness of the contemporary company, which strong influences its development. This category has been described on the basis of fundamental assumptions of Resources Theory of the Firm, Knowledge Theory of the Firm and the evolution of Human Resources Management oriented on the concepts of Human Capital Management and High Performance Work Systems. Models of human capital management has been also presented. New managerial roles for managers employed in companies and new tasks and challenges faces by HR departments has been underlined as well. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
307--316
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Bassi L., McMurrer D. (2007), Maximizing Your Return on People. "Harvard Business Review" No. 85.
 • Becker B.E., Huselid M.A. (1998), High Performance Work Systems and firm performance: a synthesis of research and managerial implications, "Research in Personnel and Human Resources Management" vol. 16.
 • Borkowska S. (red.) (2007), Systemy Wysoce Efektywnej Pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Boxall P., Macky K. (2007), High-performance work systems and organizational performance: Bridging theory and practice, "Asia Pacific Journal of Human Resources" nr 45.
 • Brilaman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, P WE Warszawa
 • Bratnicki M. (2001), Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, "Przegląd Organizacji" nr 5.
 • Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Bukowitz W.R., Williams R.L. (1999), The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times, Prentice Hall, Pearson Educations Ltd., Harlov-London.
 • Carmeli A., Schaubroeck J. (2005), How Leveraging Human Resource Capital with its Competitive Distinctiveness Enhances the Performance of Commercial and Public Organizations, "Human Resource Management" No. 44.
 • Czerska M. (2001), Organizacja ucząca się, [w:] Zarządzanie organizacjami, A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz (red.), Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Evans W.R., Davies W.D. (2005), High-Performance Work Systems and Organizational Performance: The Mediating Role of International Social Structure, "Journal of Management" nr 131.
 • Edwinson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Grant R.M. (1991), The Resource - Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review" No. 3, vol. 33.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin. Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Heery E., Noon A. (2001), A Dictionary of Human Resource Management, Oxford University Press, Oxford.
 • Jabłoński M. (2002), Postawić na intelekt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, "Personel" z 1-31 sierpnia.
 • Javidan M. (1998), Core Competencies: What Does It Mean in Practice, "Long Range Planning" vol. 31(1).
 • Kamoche K. (1996), Strategic Human Resources Management within a Resource -Capability View on the Firm, "Journal of Management Studies" vol. 33, No. 2.
 • Lichtarski J., Węgrzyn A. (2000), Współczesne płaszczyzny różnych koncepcji metod zarządzania, "Przegląd Organizacji" nr 12.
 • Listwan T. 2010), Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Ludwiczyński A. (2003), Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, B. Wawrzyniak (red.), Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Lundy O., Bowling A. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mikuła B., Ortyl-Pietruszka A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A. (red.) (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Rokita J. (2000), Model uczenia się organizacji, "Organizacja i Kierowanie" nr 4.
 • Skyrme D.J. (1999), Knowledge Networking. Creating The Colaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Whitaker D. (2007), Human Capital. Management or Measurement?, "Personnel Today" No. 2.
 • Wright P.M., McMahan G.C. (1992), Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management, "Journal of Management" No. 18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.