PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 232 | 208--227
Tytuł artykułu

Wpływ wdrożenia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania na opodatkowanie osób prawnych w Polsce

Warianty tytułu
Impact of Introducing the Common Consolidated Corporate Tax Base on Taxation of Polish Legal Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrożenie zaproponowanej w 2011 roku przez Komisję Europejską dyrektywy o wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania znacząco ułatwiłoby osobom prawnym prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej. Celem artykułu jest porównanie rozwiązań z projektu dyrektywy z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w polskim podatku dochodowym od osób prawnych. Zostały w nim również przedstawione podstawowe zmiany w tym podatku będące zarówno zamierzoną, jak i niezamierzoną konsekwencją przeprowadzenia harmonizacji podstawy opodatkowania. Z przeprowadzonych w artykule rozważań wynika, że wdrożenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania będzie miało istotny wpływ na opodatkowanie osób prawnych w Polsce. Oznacza ono bowiem między innymi ułatwienia w tworzeniu podatkowych grup kapitałowych i wydłużenie okresu rozliczenia straty przez osoby prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of the Directive on Common Consolidated Tax Base proposed by the European Commission in 2011 would significantly facilitate transnational business activity for legal entities. The purpose of the article is to compare regulations from the directive proposal with those from the Polish Act on Corporate Income Tax. Additionally, both intended and unintended consequences of the harmonization of tax base are presented. The analysis implies that the implementation of Common Consolidated Tax Base would have a serious impact on the Polish tax system. Among other effects it would help to create income tax groups and extend forward carry loss period. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
208--227
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Commission of the European Communities, Brussels, 2001, Communication from the Comission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, Towards an Internal Market Without Tax Obstacles, A Strategy for Providing Companies with a Consolidated Corporate Tax Base for their EU-wide Activities, COM(2001) 582 final.
 • Dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, zastąpiona przez dyrektywę 2011/96/UE, Dz.Urz. UE 2011 L 345/8.
 • European Comission, Brussels, 2011a, Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) COM(2011) 121/4, 2011/0058 (CNS).
 • European Comission, Brussels, 2011b, Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying document to the Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) SEC(2011) 315 final.
 • Gałka, T., 2008, Specjalne strefy ekonomiczne - 10 lat w Polsce, PricewaterhouseCoopers, Wrocław.
 • Marciniuk, J., 2011, Podatek dochodowy od osób prawnych 2011, CH. Beck, Warszawa.
 • OECD, Paris, 2010, Model Tax Convention on Income and on Capital, condensed version.
 • PAP, NIK: specjalne strefy ekonomiczne sprawdziły się mimo niedociągnięć resortu gos. http://www.pap.pl/palio/html.runlnstance=cms_www.pap.pl_&PageID=l&s=info-pakiet&dz=gospodarka&idNewsComp=&filename=&idnews=51684&data=infopakiet&_CheckSum=-606381433 [dostęp: 28.04.2012].
 • Supera-Markowska, M., 2009, Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w VE, CH. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U., 2012, nr 0, poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U., 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U., 1996, nr 70, poz. 335 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U., 2008, nr 14, poz. 92 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U., nr 144, poz. 930 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U., 2008, nr 69, poz. 415 ze zm.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U., nr 125, poz. 1035.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.