PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 18 | 83--94
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty zagospodarowania czasu wolnego u młodzieży z różnych środowisk

Warianty tytułu
Selected Aspects of Managing Free Time of Young People from Various Environments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań jest problematyka sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież w wieku od 14 do 16 lat, która pochodzi z odmiennych środowisk wychowawczych. Celem badawczym jest natomiast określenie roli, jaką odgrywa środowisko wychowawcze w procesie przygotowania do racjonalnego spędzania wolnego czasu przez młodzież. Materiał empiryczny opracowania stanowią dane uzyskane w wyniku badań przeprowadzonych w czerwcu 2009 roku w Publicznym Gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie. Ogółem przebadano 63 osoby w wieku od 14 do 16 lat, w tym 32 uczniów gimnazjum i 31 wychowanków pogotowia opiekuńczego. Zbierając materiał empiryczny, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w której narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zachowań wolnoczasowych. Na podstawie analizy przeprowadzonych badań stwierdzono, że środowisko wychowawcze ma wpływ na miejsce spędzania wolnego czasu i wakacji oraz na częstość podejmowania aktywności ruchowej przez ankietowanych wychowanków. Badani gimnazjaliści spędzali swój wolny czas najczęściej w domu lub w obiektach sportowych, zaś wakacje na wczasach wypoczynkowych z rodzicami. Podwórko i dom to natomiast najczęstsze miejsca aktywności wolnoczasowej ankietowanych wychowanków pogotowia opiekuńczego, którzy swoje wakacje spędzali głównie w domu rodzinnym. Analizowane placówki wychowawcze nie odgrywały jednak dominującej roli w przygotowaniu swoich podopiecznych do korzystania z zinstytucjonalizowanych form zachowań wolnoczasowych oraz nie dostarczały im wystarczających umiejętności w zakresie samodzielnego zagospodarowania czasu wolnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the research work is the issue of methods of spending free time by young people aged from 14 to 16 years, which come from different educational backgrounds. The aim of the research is to determine the role played by the educational environment in the process of preparing to a rational spending of free time by young people. The empirical material of this paper is data obtained as a result of research conducted in June 2009 at the Public Junior High School in Dąbrowa Tarnowska and in the Kids Shelter in Tarnów. Overall, 63 persons aged from 14 to 16 were researched, including 32 junior high school students and 31 children from the kids shelter. Whilst collecting the empirical material, the method of diagnostic poll was used, in which the research tool was a questionnaire on free time behaviour. On the basis of the analysis of the performed research it was found that the educational environment influences the place of spending free time and holiday and the frequency of mobile activities by the questioned children. The researched junior high school students spent their free time mostly at home or in sport facilities, and holidays in holiday resorts with their parents. The yard and house were the most common places of free time activity of the surveyed kids shelter children, who most often spent their holidays at home. However, the analysed educational institutions did not play a dominant role in preparing their pupils to use institutionalised forms of free time behaviour and failed to provide them with sufficient abilities with respect to their independent management of free time.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, studentka
Bibliografia
 • Alejziak B. 2008. Samowychowanie a turystyka. Kraków: Albis.
 • Bombol M. 2005. Ekonomiczny wymiar czasu wolnego. Warszawa: SGH.
 • Bombol M. 2008. Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: SGH.
 • Bywalec C., Rudnicki L. 2002. Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 • Danecki J. 1970. Jedność podzielonego czasu. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Dumazedier J. 1960. Current Problems of the Sociology of Leisure. "International Social Science Journal", nr 2, s. 522-531.
 • Jezierska B. 2002. Zajęcia sportowe w instytucjonalnym wychowaniu resocjalizacyjnym dzieci i młodzieży. "Human Movement", nr 2, s. 23-29.
 • Jung B. 1987. O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego. Warszawa: SGPiS.
 • Makówka M. 2006. Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 716, s. 41-53.
 • Martinek T., Hellison D. 1997. Fostering Resiliency in Underserved Youth Through Physical Activity. "Quest", nr 49, s. 34-49.
 • Przecławski K. 2002. Człowiek i jego czas wolny. "Human Movement", nr 2, s. 38-41.
 • Puciato D. 2009. Czas wolny jako determinanta jakości życia na przykładzie badań empirycznych. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 95, s. 97-109.
 • Puciato D., Skałacka J. 2009. Rola turystyki w procesie wychowania młodzieży licealnej z Opola. "Rozprawy Naukowe AWF Wrocław", nr 27, s. 97-103.
 • Sas-Nowosielski K. 2001. Mity i fakty resocjalizacji poprzez kulturą fizyczną. "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", nr 11, s. 28-32.
 • Wnuk-Lipiński E. 1972. Praca i wypoczynek w budżecie czasu. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.