PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 231 | 45--63
Tytuł artykułu

Rynek nieruchomości mieszkaniowych a stabilność systemowa

Warianty tytułu
Housing Market Versus Economic Stability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowań niniejszego artykułu był wpływ sposobu funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych na stabilność gospodarki. Mechanizm funkcjonowania tego rynku wskazuje, że cykliczności w jego rozwoju nie da się uniknąć w przyszłości. Związane jest z jego strukturalną cechą, czyli relatywnie szybkimi zmianami popytu, które przy sztywnej i tym samym reagującej ze znacznym opóźnieniem podaży wywołują wzrost cen. Istotnym problemem jest to, czy możliwe jest skutecznie zapobieganie przekształcaniu się cykli na rynku nieruchomości mieszkaniowych w kryzysy destabilizujące gospodarkę. W dużej mierze uzależnione to będzie od systemu jego finansowania, który w znacznym stopniu może wpływać na amplitudę wahań cen mieszkań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the influence of the housing market on the economic stability. The market mechanism shows that cyclical changes occurring in its development are inevitable in the future. This is due to the structural nature of the market, i.e. relatively fast changes of demand, which along with inelastic supply reacting with a considerable delay, cause price increase. The question remains whether it is possible to successfully prevent the transformation of cycles occurring on the housing market into economy-destabilising crises. To a great extent, it will depend on its system of financing, which may affect the amplitude of housing price changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Baka, W., 2008, Wpływ integracji europejskiej na stabilność polskiego sektora bankowego, w: Rudolf, S. (red.), Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Boleat, M., Coles, A., 1987, The Mortgage Market, Allen and Unwin, London.
 • Bryx, M., 2006a, Rynek nieruchomości - system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa.
 • Bryx, M., 2006b, Redefinicja rynku nieruchomości, Nieruchomości, nr 2, C.H. Beck.
 • Brzeski, W.J., 2004, Sektor nieruchomości w gospodarce rynkowej, Świat Nieruchomości, nr 46.
 • Drozdowicz-Bieć, M., 2009, Kryzysy finansowe i cykle koniunktury, w: Garczarczyk, J. (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Dziawgo, L., 2009, Renesans rynku nieruchomości, Finansowanie Nieruchomości, nr 3.
 • Dziworska, K., Trojanowski, D., 2007, Rozwój rynku nieruchomości w Polsce, w: Bryx, M., Grzywacz, J. (red.), Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki, SGH, Warszawa.
 • Gawron, H., 2006, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Główka, G., 2009, Monetyzacja nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy, nr 4.
 • Henzel, H. (red.), 2009, Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (red.), 2002, Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska, M., 2007, Znaczenie rynku nieruchomości dla bezpieczeństwa banków, Finansowanie Nieruchomości, nr 1.
 • Jajuga, K., 2010a, Instrumenty finansowe zabezpieczone hipotecznie, w: Szelągowska, A. (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Jajuga, K., 2010b, Zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem wierzytelności hipotecznych, w: Szelągowska, A. (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Kaufman, G.G., 1998, Central Banks, Asset Bubbles and Financial Stability, Working Paper nr 98/12, Federal Reserve Bank of Chicago, November.
 • Kazimierczak, A., 2009, Czynniki determinujące narastanie międzynarodowego kryzysu finansowego, w: Bożyk, P. (red.), Światowy kryzys finansowy. Przyczyny i skutki, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.
 • Krysiak, Z., 2010, Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych, Finansowanie Nieruchomości, nr 3.
 • Kucharska-Stasiak, E., 2006, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak, E. (red.), 2007, Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łaszek, J., 2004, Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, SGH, Warszawa.
 • Łaszek, J., 2007, Oddziaływanie stóp procentowych i sektora finansowego na sektor mieszkaniowy i gospodarkę, Finansowanie Nieruchomości, nr 2.
 • Minsky, H.P., 2008, Stabilizing an Unstable Economy, McGraw Hill, Internatinal Edition.
 • Nawrot, W., 2009, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • NBP, 2010, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002-2009, Warszawa.
 • Nykiel, L., 2008, Rynek mieszkaniowy w Polsce, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa.
 • Oręziak, L., 2010, Pakiety ratunkowe oraz ich wpływ na finanse publiczne i stabilność rynków finansowych, w: Stabilność międzynarodowych rynków finansowych, Seminarium KGS-SGH, Warszawa.
 • Ostałecka, A., 2009, Zaburzenia na rynkach finansowych a potrzeba istnienia sieci bezpieczeństwa finansowego, w: Borys, G. (red.), Nauki o finansach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pawłowicz, L., 2008, Wyzwania dla polityki stabilności w świetle integracji rynków finansowych, Finansowanie Nieruchomości, nr 3.
 • Szymański, W., 2009, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.
 • Zaleska, M., 2008, Przyczyny i skutki kryzysu subprime w świetle stabilności systemu bankowego, Finansowanie Nieruchomości, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.