PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 42--48
Tytuł artykułu

Systemy zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie prowadzącym autoryzowaną dystrybucję pojazdów i maszyn rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistic Management Systems in an Enterprise Running Authorized Distribution of Agricultural Vehicles and Machines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie logistyczne jest rodzajem działania bazującym na realizacji precyzyjnie wyznaczonych celów. Kadry zarządzające przedsiębiorstwem świadomie winny wybrać priorytety w prowadzonej działalności rynkowej. Perfekcyjna organizacja i profesjonalna obsługa techniczna, przy jednoczesnej dbałości o wysoką efektywność, wymagają koncentracji sił i środków na doprowadzeniu przepływu produktów przeznaczonych na sprzedaż do poziomu, który zaspokaja potrzeby rynkowe. Systemy logistyczne użytkowane w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, zaliczane są do systemów otwartych. Organizacyjnie powiązane są z bliższym i dalszym otoczeniem w postaci firm współpracujących oraz rynku zbytu. Logistyka, aby sprostać wyzwaniom rynku, wychodzi obecnie poza struktury przedsiębiorstwa. Fizyczny przepływ produktów, z jednoczesną wymianą danych za pośrednictwem systemów informatycznych, prowadzi do powstania sieci logistycznych pomiędzy organizacjami. Efektywność łańcucha dostaw, zarówno wyrobów, jak i części zamiennych, przejawia się przede wszystkim poprzez niskie koszty procesów logistycznych i szybkość oraz terminowość dostaw. Daje to przewagę na rynku, tak jak wartość marki oferowanego wyrobu, która w istotny sposób wpływa na lojalność klientów. Właściwe zarządzanie czasem w procesach logistycznych jest warunkiem koniecznym do tego, aby spełnić warunki umów zawartych z klientami na dostawę towarów lub usług. Dział Handlowy i Dział Serwisu obowiązują sztywne normy czasowe, które wyznaczają przedział, w jakim klient ma otrzymać zamówiony towar lub usługę, licząc od momentu zgłoszenia do chwili otrzymania przesyłki lub dotarcia załogi serwisowej. (fragment tekstu)
EN
The article presents basic objectives and tasks carried out within logistic management of a trade-service enterprise. The object of the research is a company running authorised distribution of agricultural tractors and machines, spare parts and services of products. The processes in the trade and service company providing services for the sector of food producers can be divided into: logistics of the trade department, logistics of the sales department of spare parts and operation fluids, as well as logistics of the maintenance service station. All the above mentioned subsystems complement each other on particular stages of the logistic chain, ensuring the optimal customer service. The sales procedure of new agricultural tractors by the Commercial Department has been presented. The distribution of tractors can be performed according to four routes of fulfilment of orders placed by the consumer. The shortest procedure is applied when the required model is available at the dealer's location. The tractor can also be ordered from the National Logistic Centre or from other company's supplies, if the company constitutes an element of the distribution network. The longest route pertains to the situation when the order is placed via email directly to the factory producing a given model. The system of spare parts sale within a logistic network has been presented. The demand for spare parts is satisfied with the use of logistic solutions, which enhance the speed and reliability of commodity flow in the supply chain. The structure of distribution of spare parts for farm tractors and machines functions as a net with the following elements: the European Logistic Centre, the National Logistic Centre and regional wholesale stores run by dealer companies. Kinds of orders made by a commercial company in the National Logistic Centre of the manufacturer and a procedure compulsory for ordering spare parts for individual needs of a customer have been characterised. Supplying the stocks is generated in the IT system after reaching the safety level by spare parts and it takes a form of timely orders or special order. Preparing the document of an individual order is pre- ceded by the process of verification of the required parts in order to establish their catalogue code, taking into consideration construction changes for a given type and year of a given tractor or a farm machine. The participation of employees in the process of technical completion is aimed at eliminating errors and mistakes at the preliminary stage of the order. The occurrence of inconsistencies in each case lowers the level of customer service and is a reason of losses for the company and the purchaser. Accepting the order results in its immediate transfer to the National Logistic Centre via email. Logistic tasks in the procedure of performing warranty and post-warranty services by the Service Department as well as the procedure of spare parts supply, necessary for the fulfilment of accepted orders, have been presented. When establishing a current schedule, the Service Department takes the following factors into consideration: the availability of spare parts, the time of repair and the market demand for maintenance services in a given period of the year. The structure of logistic system of spare parts distribution is based on three levels of availability. The location in the wholesale store of the dealer makes it possible to receive the parts immediately; ordering them at the National Logistic Centre involves waiting for 24 hours, while supplies from the European Logistic Centre are carried out within 48 hours. The logistic management is a kind of activity based on fulfilling precisely established goals. A perfect organisation and professional technical service, with a simultaneous care for high effectiveness, require concentrating efforts and means on ensuring the flow of products for sale at the level which satisfies the market demand. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B.: Supply Chain Logistics Management. McGraw - Hill/Irwin, 2nd ed., New York 2007.
 • [2] Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • [3] Ciesielski M.: Logistyka w praktyce - studium przypadków. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 • [4] Ciesielski M. (red.): Instrumenty zarządzania logistycznego. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • [5] Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective. South-Western, Thomson Learning, 7fted., Ohio 2003.
 • [6] Czubała A.: Dystrybucja produktów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • [7] Dembińska-Cyran I.: Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2004.
 • [8] Dwiliński L.: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 • [9] Gil-Saura I, Servera-Frances D, Berenguer-Contri G, Fuentes-Blasco M.: Logistics service quality: a new way to loyalty. "INDUSTRIAL MANAGEMENT 8 DATA SYSTEMS", Publisher: Emerald Group Publishing Limited, 2008, Volume: 108, Issue: 5, pp. 650-668.
 • [10] Grant D.B., Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M.: pundamentals of Logistics Management. McGraw - Hill Education, First European Edition, Maidenhead 2006.
 • [11] Juściński S., Piekarski W.: Zarządzanie logistyczne autoryzowanym serwisem ciągników i maszyn rolniczych (Logistic management of an authorized service for agricultural tractors and machines). "MAINTENANCE AND RELIABILITY", Polish Maintenance Society, vol. 2(38)/2008, str. 25-33, Warszawa 2008.
 • [12] Juściński S., Piekarski W.: Systemy logistyczne w procesie zarządzania dystrybucją ciągników i maszyn rolniczych (Logistic systems in the management of agricultural tractors and machines' distribution). "Acta Agrophisica", vol. 12(1)/2008, str. 113-124, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin 2008.
 • [13] Juściński S., Piekarski W.: An analysis offarm tractors sales results in the aspect of the calendar of agrotechnical operations (Analiza wyników sprzedaży ciągników rolniczych w aspekcie kalendarza zabiegów agrotechnicznych.) "Technical Sciences", No 11, Y 2008, pp. 47-58, Olsztyn 2008.
 • [14] Juściński S., Szczepanik M.: Guarantee service of agricultural tractors as an element of distribution logistics. "MAINTENANCE AND RELIABILITY", Polish Maintenance Society, vol. 2(38)/2008, str. 45-52, Warszawa 2008.
 • [15] Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • [16] Mentzer J.T., Flint, D.J., Hult G.T.M.: Logistics service quality as a segment-customizedprocess. "Journal of Marketing", 2001, Volume 65, Issue 4, pp. 82-104.
 • [17] Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne - Podstawy organizacji i zarządzania. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 • [18] Rutkowski K. (red.): Logistyka dystrybucji - Specyfika, Tendencje rozwojowe, Dobre praktyki. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • [19] Skrobacki A., Ekielski A.: Pojazdy i ciągniki rolnicze. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.