PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych | 109--152
Tytuł artykułu

Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczeństwa i gospodarki wiedzy nie jest możliwy bez sprawnie funkcjonującej administracji publicznej. Ta ostatnia wymaga wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno na poziomie regionu, kraju, jak i UE. Rozwiązania te muszą być standardowe oraz zintegrowane i właśnie tej problematyce poświęcono tę część opracowania. Na wstepie przedstawiono usługi administracji publicznej, które docelowo mają być realizowane drogą elektroniczną. Wskazano także cztery poziomy rozwoju tych usług - poziom informacyjny, interakcyjny, transakcyjny i integracyjny. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Billewicz G. (2010). Analiza platformy SEKAP w aspekcie Zintegrowanych Bibliotek Procedur. W : Informatyka w zarządzaniu. Red. J.Sobieska-Karpińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Bogucki D. (2005). eGovernment w Unii Europejskiej. "eAdministracja", nr 1.
 • Castells M. (1996). The Information Age : Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 1. Blackwell Publishers, Oxford.
 • Castells M. (1997). The Information Age : Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol.2. Blackwell Publishers, Oxford.
 • Castells M. (1998). The Information Age : Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 3, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Chmielarz W. (2009). Ocena zaawansowania realizacji e-administracji w Polsce na przykładzie wybranych serwisów urzędów miejskich. W : Technologie informacyjne dla społeczeństwa. Red. W.Chmielarz i T.Parys. Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2009a). Zaawansowanie realizacji e-administracji w Polsce na tle tendencji światowych. W : Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09. Red. J.Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Ciechański J. (2002). Strategia Integracji Społecznej UE. "Polityka Społeczna", nr 2.
 • Dokumentacja projektowa SEKAP (wybrane etapy) (2009). Materiały udostepnione przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach.
 • Grytner R.A. (2006). Zintegrowane Biblioteki Procedur - narzędzie do budowy taniej, sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej. "Administracja, nr 2/3.
 • Jendra M. (2006). Tytaniczna praca nad nowym BIP-em. "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 9.
 • Jezierska A. (2006). System informatyczny w urzędzie. "Gazeta Prawna", nr 82.
 • Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne (2010). Grant rektorski 2008 - 2010, kierownik projektu : C.M.Olszak. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kisielnicki J. (2009). Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm. W : Informatyka dla przyszłości. Red. J.Kisielnicki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Oleński J. : Model infrastruktury informacyjnej państwa obywatelskiego.
 • http://konferencja 2005. mwi.pl, odczyt : 12.01.09.
 • Olszak C.M., Billewicz G. (2007). Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki elektronicznej. W : Systemy Wspomagania Organizacji. Red. T.Porębska-Miąc i H.Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Olszak C.M., Billewicz G. (2009). Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu publicznym ( na przykładzie administracji publicznej ). W : Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A.Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Olszak C.M., Ziemba E. (2009). Strategic Goals of the Information Society Development and the Implementation Case. W : Information Management. Red. B.F.Kubiak, A.Korowicki. Gdańsk University Press, Gdańsk 2009.
 • Piątkowski M. (2005). Information Society in Poland. A Prospective Analysis. Leon Koźmiński Academy of Entrepreneueship and Management, Warszawa.
 • Report from High level Group chaired by Wim Kok. European Communities. Facing the Challenge. The Lizbon Strategy for Growth and Employment. 2004.
 • http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf, odczyt : 12.01.09.
 • Sikora M. (2004). Polska droga do e-demokracji. Uwagi na temat procesu tworzenia administracji elektronicznej. W : Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Red. M.S.Szczepański i A.Śliz. WSZiNS i Uniwersytet Opolski, Tychy - Opole.
 • Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. UKIE, Warszawa 2002.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (2008). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 • http://www.mswia.gov.pl/strategia/, odczyt : 12.03.2010.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015 (2009). Uchwała nr III/37/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009.
 • Szewczyk G. (2006). Społeczeństwo informacyjne w Finlandii. W : Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenia i przyszłość. Red. G.Bliźniak, J.S.Nowak. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski, Katowice.
 • Wnioski z prezydencji. W : Monitor Integracji Europejskiej UEKIE.
 • http://ukie.gov.pl/monitor, odczyt : 12.09.2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.