PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 18 | 197--208
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość akademicka - drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych

Warianty tytułu
Academic Entrepreneurship - a Way Towards the Success of University Graduates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony aktualnemu tematowi - przedsiębiorczości oraz jej odmianie, czyli przedsiębiorczości akademickiej. Coraz większą bolączką gospodarki staje się brak podmiotów, które będą ją napędzały poprzez realizację nowych inicjatyw gospodarczych, dając zatrudnienie większości społeczeństwa. Unia Europejska zdała sobie sprawę z faktu, że rozbudzanie w społeczeństwie przedsiębiorczości, ułatwianie zakładania i prowadzenia biznesu, edukowanie w tym zakresie jest szansą na zmniejszenie bezrobocia, pobudzenie gospodarcze i wzrost zamożności społeczeństwa. Autor wskazuje możliwości, z jakich może skorzystać absolwent wyższej uczelni na starcie swojej kariery zawodowej. Przybliża, co kryje się za pojęciem przedsiębiorczości akademickiej, omawia poszczególne etapy rozwoju działań przedsiębiorczych, czyli preinkubację, inkubację i akcelerację. W artykule zajęto się również tematem zakładania działalności typu spin-off i spin-out. Poruszono ponadto kwestię przedsiębiorczości kobiet. Szczegółowo przedstawiono tematykę możliwości finansowania działalności gospodarczej kapitałem własnym i obcym. Wyjaśniono pojęcie "anioła biznesu", zasady leasingu, kredytów (bankowego, kupieckiego) i funduszy mikropożyczkowych. W artykule autor wymienia wiele instytucji w regionie tarnowskim, które za cel swojej działalności uznały kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród absolwentów szkół wyższych. Celem artykułu jest uświadomienie czytelnikom licznych możliwości, z jakich można korzystać, mając pomysł na założenie swojej firmy. Autor wyraża opinię, że zadaniem uczelni wyższych powinna być bardziej dogłębna edukacja w zakresie przedsiębiorczości, w tym nie tylko jej aspektów teoretycznych, ale także praktycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article has been devoted to the current theme - entrepreneurship - and its form, which is an academic entrepreneurship. The lack of entities, which should drive the economy by realisation of new economic initiatives, offering employment to the majority of the society, becomes the greatest sore of the economy. European Union has realised, that inspiring the society towards entrepreneurship, facilitating opening and conducting businesses, educating in this area, is a chance for decreasing unemployment, economic stimulation and growth of society wealth. The author indicates possibilities, which a graduate can use to start his/her professional career. She describes what was meant by the term of academic entrepreneurship, discusses the various stages of development of the entrepreneurial activities: pre-incubation, incubation and acceleration. The article discusses the subject of opening spin-out type companies. Women's entrepreneurship has also been discussed. The possibilities of funding opportunities for businesses with own and foreign capital has been presented in details. The terms like - angel investor, principles of leasing, (bank and trade) credit, micro-loan funds have been explained. In the article, the author mentions a number of institutions in the Tarnow region, for which the development of entrepreneurship among graduates is considered as a purpose of their main activity. This article aims to raise awareness of the readers about numerous opportunities, which can be used along with the idea to start a business. The author believes that the universities' role should be more thorough education in the entrepreneurship field, also its practical aspects, not just theoretical.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
197--208
Opis fizyczny
Twórcy
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
  • AIP. 2010a. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://inkubatory.pl/onas/misja-akademickich-inkubatorow-przedsiebiorczosci.
  • AIP. 2010b Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://inkubatory.pl/proces-zakladania-firmy-w-aip.
  • Biznes na fali. 2010 [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.biznesnafali.pl/ component/content/article/3/2971 -prezes-parp-rok-2011 -bdzie-rekordowy-pod-wzgldem-wypat-dla-przedsibiorcow.
  • BTTPG. 2010. Biuro Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej, [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.ug.inkubatory.pl.
  • Budrowska B. 2004. Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet. "Kultura i Historia", nr 6.
  • Działek J. 2010. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagrożenia. [w:] Charnas T. (red.). Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Kraków: INFOR Training.
  • EuroLex. 2006. Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów 2010 [dokument pdf, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:PL:PDF.
  • Guliński J. 2009. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Specyfika i uwarunkowania rozwoju [online, dostęp: 10.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.spinoffout.wszia.opole.pl/zalacz-niki/konferencja_20090326/Jacek_Gulinski.ppt
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.