PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 18 | 225--241
Tytuł artykułu

Społeczny wymiar edukacji europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Social Dimension of European Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie społecznego wymiaru edukacji europejskiej. Omówione zostały takie kwestie jak narastanie zainteresowania problemem edukacji europejskiej we Wspólnocie Europejskiej oraz później w Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano definicje edukacji europejskiej oraz "europejskiego wymiaru edukacji". Z definicją edukacji europejskiej w szerokim kontekście powiązano priorytety tej edukacji. W ostatniej części artykułu przedstawiono problematykę wprowadzenia "europejskiego wymiaru edukacji" w polskim systemie oświaty oraz omówiono główne założenia edukacji europejskiej i sposoby ich realizacji w Polsce. Podstawową metodą badawczą, którą zastosowano w niniejszym opracowaniu, jest analiza dokumentów. Poruszone zagadnienia wskazują na szeroki kontekst, w jakim należy rozpatrywać edukację europejską. Zaprezentowano pozytywne rezultaty edukacji europejskiej o społecznym wymiarze, jak również zwrócono uwagę na różne problemy, z którymi musi się zmierzyć edukacja europejska.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article was to show the social dimension of European education. This article presents the growth of the interest of education in the European Community and then in the European Union. The definitions like: European education and "European dimension of education" were the subject of detailed analysis. With the definition of European education in the broad context the main priorities of this education were associated. The last part of the paragraph presents the problem of introducing the "European dimension of education" in the Polish educational system and discusses the main assumptions of European education and possible methods of their implementation in Poland. The main research method, which was used in this study is document analysis. All the issues, which were presented, indicate the broad context, in which the European education should be considered. The article also highlighted the positive results of the European education with t social dimension and pointed out various problems, which the European education must face.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
225--241
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Banach Cz. 1998/1999. Strategia i zadania edukacji w integracji Polski z Europą. "Nowe w Szkole", nr 1.
 • Dynia E. 2004. Integracja europejska. Warszawa: Wyd. LexisNexis.
 • Dziewulak D. 1995. Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. Warszawa: Wyd. "Żak".
 • Dziewulak D. 1997. Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. "Żak".
 • Grzybowski P. 2007. Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Husen T.,Postlethwaite T.N. (red.). 1994. The International Encyclopedia of Education. Vol. 4. Oxford-New York: Pergamon; Elsevier Science.
 • Kaniuk-Jabłońska R. 1997. Nowe możliwości i zadania nauczycieli w okresie dążenia do i gracji Europy. [w:] Ochmański M. (red.). Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Kość I. 2006. Europeizacja polskiej oświaty realizowana poprzez urzeczywistnianie europejskie wymiaru edukacji. [w:] Kusztelak A., Zduniak A. (red.). Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Mach Z. 2002. Przedmowa - dlaczego trzeba uczyć o Europie? "Forum Europejskie", nr 3.
 • Magoska M. 2001. Obywatel w procesie zmian. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. 2003. [online, dostęp: 16.12.2010]. Dokument Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Warszawa. Dostępny w Internecie: www.opoka.org.pl/biblio-teka/X/XU/polska_w_unii.pdf.
 • Przybysz A. 2005. Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE. "Edukacja i Dialog", nr 1.
 • Rabczuk W. 1993. Promocja europeizmu w szkolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej. [w:] Gerlach R., Podoska-Filipowicz E. (red.). Szkoła i nauczyciel a integracja Europy. Materiały z konfe- rencji naukowej w Bydgoszczy - w dniach 5-7.10.1992 r. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Rabczuk W. 2007. Europejskie spektrum edukacji - program Erasmus. [w:] Szczurowska S., Łopaciński M. (red.). Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER - ERASMUS. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 • Rada Europy (2011) - Council of Europe, [online, dostęp: 2.01.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.coe.int/t/pl/Com/about_coe/.
 • Raport (2002) na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 2002. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Systemy edukacji w Europie - stan obecny i planowane reformy, Francja. 2009. [online, dostęp: 16.12.2010]. Eurydice. Dostępny w Internecie: http://www.socrates.org.pl/socrates2/indexl.php?dzial=9&node=9&doc=1000603.
 • Systemy edukacji w Europie - stan obecny i planowane reformy, Niemcy. 2009. [online, dostęp: 16.12.2010]. Eurydice. Dostępny w Internecie: http://www.socrates.org.pl/socrates2/indexl.php?dzial=9&node=9&doc=1000603.
 • Traktat o Unii Europejskiej. 1992. [dokument MS Word, dostęp: 14.12.2010]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.