PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 105--119
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne w regionach przygranicznych Polski, Czech i Niemiec - szanse i zagrożenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public-Private Partnership in the Border Regions of Poland, the Czech Republic and Germany - Opportunities and Threats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę innowacyjnej koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w aspekcie współpracy transgranicznej Polski, Czech i Niemiec. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści i bariery ograniczające realizację projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Opisano uwarunkowania, cele, formy organizacyjno- prawne i strukturę finansowania projektów PPP. Zaprezentowano również specyfikę zachodniego pogranicza Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The article briefly presents the innovating concept of Public-Private Partnership (PPP) in cross-border cooperation of Poland, the Czech Republic and Germany. It notices the benefits and barriers limiting the realization of PPP projects in Poland. The article describes determinants, aims, organisational and legal forms and financing structure of PPP projects. The author also presents the specificity of western borderland of Poland. (original abstract)
Rocznik
Strony
105--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bassanda M., cyt. za: Staines J., Network Solutions for Cultural Cooperation in Europe, "Transnational Associations" 1997, No. 2.
 • Bernan W., Guidebook on Promoting Good Governance in Public-private Partnerships, Renouf Pub Co Ltd., Nowy Jork 2008.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Ciok S., Pogranicze zachodnie Polski w perspektywie integracji europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1(1).
 • Herbst I., PPP w Polsce. Czy jeszcze trzeba się bać partnerstwa publiczno-prywatnego?, www.fundusze-europejskie.pl/.../11%20czerwca%20focus,%20warszawa.ppt.
 • Komunikat Komisji, COM(2009) 615 z 19 listopada 2009 r.: Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships.
 • Korbus B.P., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Obrębalski M., Gospodarka i rynek pracy w regionie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec - stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Rozwój euroregionalnego obszaru gospodarki i pracy, Karkonoska Agencja Wydawnicza, Jelenia Góra 2006.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002, http://www.amcham.pl/File/pdf/raport_PPP_polski.pdf.
 • Roos J., Jak prosperować w gospodarce wiedzy, "Puls Biznesu" 1999, nr 41, dodatek Biznes Globalny.
 • Urbaniec M., Stec P., Dolata S. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Educator, Lublin 2009.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997, nr 261, poz. 2603, tekst jedn.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2007, nr 223, poz. 1655, tekst jedn.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU 2009, nr 19, poz. 101, z późn. zm.
 • Walts M.J., State of Cluster-Based Economic Development in Arizona, [w:] Global Networking of Regional Optics Clusters, red. R. Breault, The International Society for Optical Engineering Denver, Colorado 1996.
 • Weyand S., Inter-Regional Associations and the European Integration Process, [w:] The Regional Dimension of the European Union. Towards a Third Level in Europe?, red. Ch. Jeffrey, Londyn 1997.
 • Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • www.coe.fr/cp)-Te/congbarce1ona/cpe.html.
 • www.eib.org/epec/infocentre/documents/Commission%20Communication%20on%20PPP-en.pdf.
 • www.egospodarka.pl/63694,Co-czeka-partnerstwo-publiczno-prywatne-w-Polsce,2,39,1.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.