PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 56--64
Tytuł artykułu

Struktury klastrowe w gospodarce przestrzennej - wybrane korzyści i problemy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cluster Structures in Spatial Economy - Chosen Benefits and Problems of Development on the Local and Regional Scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W początkowej części artykułu skupiono się na przybliżeniu uwarunkowań teoretycznych funkcjonowania klastrów i inicjatyw klastrowych (definicja klastra, inicjatywy klastrowej, model potrójnej helisy i cykl życia klastrów). Wskazano podstawowe bariery w pobudzaniu i wspieraniu rozwoju struktur klastrowych, dokonując ich podziału (ze względu na typy barier oraz głównych członków sieci) i akcentując główne problemy. Ponadto - opierając się na przeprowadzonych badaniach empirycznych (wywiadach pogłębionych z animatorami inicjatyw klastrowych, zwłaszcza regionu opolskiego) - zdefiniowano podstawowe korzyści z funkcjonowania klastrów i inicjatyw klastrowych dla regionu, przedsiębiorców i lokalnej społeczności. (abstrakt oryginalny)
EN
The first part of the paper is focused on theoretical discussion devoted to clusters and clusters initiatives (cluster and cluster initiative definition, triple helix model and clusters' life cycle). Basic barriers in stimulation and supporting cluster structures development are indicated and some typologies proposed (in view of types of barriers and the main members of the network) and the most important problems pointed out. Furthermore, basic advantages of clusters and cluster initiatives for region, entrepreneurs and local societies are defined on the basis of empirical research (deepen interviews to cluster initiatives' animators particularly from Opole Voivodeship). (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Andersson T., Schwaag Serger S., Sörvik J., Wise Hansson E., The Cluster Policies Whitebook, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, The Competitiveness Institute, August 2004.
 • Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 • Heffner K., Klemens B., Zasoby ludzkie w stymulowaniu rozwoju klastrów w województwie opolskim. Ocena ekspercka, [w:] Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Ocena ekspercka, red. W. Duczmal, W. Potwora, t. 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011.
 • Klemens B., Tradycja wytwarzania jako determinanta rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych, [w:] Wdrażanie polityki rozwoju regionu. Wybrane programy i projekty, red. K. Malik, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2010.
 • Knop L., Olko S., Model procesu tworzenia klastra, [w:] Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, red. E. Bojar, J. Stachowicz, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 • Łapka M., Warunki tworzenia i rozwoju sieci współpracy w branży budowlanej w województwie opolskim na przykładzie Śląskiego Klastra Drzewnego, Konferencja podsumowująca projekt Regionalna Platforma Współpracy, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 28.03.2011.
 • Maciejczak M., Muniak R., Zastosowanie koncepcji potrójnej heliksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego, X Jubileuszowa Konferencja "Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie", Zakopane 15-17.01.2007.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, red. A. Rybińska, A. Tokaj-Krzewska, PARP, Warszawa 2003.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Sölvell O., Clusters. Balancing Evolutionary and Constructive Forces (Redbook), Ivory Tower Publishers, Stockholm 2008.
 • Wierżyński W., Bariery w rozwoju klastrów, www.pi.gov.pl, dostęp: 20.06.2011.
 • Wojnicka E., Współpraca w procesie innowacyjnym w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" kwiecień 2003, nr 4 (139).
 • www.parp.gov.pl.
 • www.pi.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.