PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 30--40
Tytuł artykułu

Kierunki europejskiej polityki regionalnej - wybrane problemy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Directions of European Regional Policy - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę prezentacji kształtu współczesnej europejskiej polityki regionalnej. Szczególną uwagę zwrócono na istotę i konsekwencje wprowadzenia Strategii lizbońskiej oraz nowej Strategii "Europa 2020" dla rozwiązywania problemu "stojącej w miejscu Europy" i wytyczania nowych celów rozwoju kontynentu. W drugiej części opracowania przedstawiono możliwe scenariusze zmian unijnej polityki regionalnej w zależności od przyjętych priorytetów. Rozważania prowadzone są z uwzględnieniem skutków zmieniającego się "otoczenia" Europy w wyniku postępującego procesu globalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to present the shape of contemporary European Regional Policy. Particular attention was paid to the nature and consequences of the Lisbon Strategy and the new strategy "Europe 2020" for solving the problem of "Europe standing in one place" and drawing the new targets of the continent's development. In the second part of the paper possible scenarios of changes in EU regional policy, depending on its priorities, are presented. The considerations are carried out taking into account the effects of changing the "environment" of Europe as a result of the ongoing globalization process. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamczak J., Procesy globalizacyjne i regionalizacyjne w gospodarce światowej, [w:] J. Adamczyk (red.), Globalizacja i regionalizacji gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej na początku XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
 • Anioł W., Paradoksy globalizacji, Uniwersytet Warszawski, Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2002.
 • Chądzyński J., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Dylus A., Globalizacja - refleksje etyczne, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2005.
 • ESPON: Territorial Dynamics in Europe: Trends in Accessibility, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Publications/TerritorialObservations/TrendsInAccessibility/to-no2.pdf.
 • Greta M., Wyzwania rozwojowe dla wspólnotowej polityki regionalnej w świetle globalizacji i uwarunkowań lizbońskich, www.progress.org.pl/pl/dokonania/files/magda%20greta.pdf, dostęp: 7.05.2011.
 • Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 2007.
 • Jeliński B., Regionalizm przyszłością globalizacji, [w:] Regionalizacja globalizacji, red. J. Rymarczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Kleer J., Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna - konsekwencje dla świata i Polski, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" PAN, Elipsa, Warszawa 1998.
 • Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, dostęp: 7.05.2011.
 • Kukułka J., Procesy globalizacji a tożsamość lokalna, [w:] T. Łoś-Nowak, M.S. Wolański (red.), Świat - - Europa - Dolny Śląsk. Wyzwania milenijne, Wrocław 2002.
 • Milczarczyk-Woźniak A., Współzależność globalizacji i integracji europejskiej. Miejsce i rola Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Pałka R., Globalizacja i integracja regionalna a rola państwa, "Innowacje" 2007, nr 18.
 • IV Raport na temat spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, Komisja Europejska 2007.
 • V Raport na temat spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, Komisja Europejska 2010.
 • Smętkowski M., Wójcik P., Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej. Tendencje i czynniki rozwojowe, "Raporty i analizy EUROREG" 2009, nr 3.
 • Sokołowicz M.E., W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce, [w:] Polityka spójności - ocena i wyzwania, Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.