PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 66 | 5--14
Tytuł artykułu

Konkurencyjność powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku pod względem atrakcyjności i intensywności ruchu turystycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Competitiveness of the Districts of West Pomeranian Voivodship in 2009 According to Attractiveness and Intensity of Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest kontynuacją badań autorek dotyczących wykorzystania skalowania wielowymiarowego jako narzędzia segmentacji rynku turystycznego. Celem pracy jest ocena konkurencyjności powiatów województwa zachodniopomorskiego ze względu na atrakcyjność turystyczną oraz intensywność ruchu turystycznego w 2009 roku. Do analizy przestrzennego zróżnicowania poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów wykorzystano zmienne charakteryzujące atrakcyjność środowiska naturalnego, jak i mierzące poziom jego zanieczyszczenia. Pomiaru intensywności ruchu turystycznego dokonano za pomocą odpowiednich wskaźników. Jako narzędzie badawcze wykorzystano skalowanie wielowymiarowe dające podstawy do wyodrębnienia czterech grup powiatów różniących się między sobą stopniem intensywności ruchu turystycznego, z jednoczesnym uwzględnieniem walorów środowiska naturalnego. Na tej podstawie sformułowano diagnozę o ich konkurencyjności turystycznej. (fragment tekstu)
EN
The article aims to assess the competitiveness of the districts of Zachodniopomorskie Voivodship due to the tourist attractiveness and intensity of tourist traffic in 2009. For the analysis of spatial differentiation of the attractiveness of the tourist districts were used the variables characterizing both the attractiveness of the environment, as well as measuring the level of contamination. However, measuring the intensity of tourism is made by means of appropriate indicators. As a research tool used for multidimensional scaling, giving rise to separate the four groups of districts differing in degree of intensity of tourism while respecting the natural environment. And it was the basis to formulate a diagnosis for their tourism competitiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Batóg B., Wawrzyniak K. 2006. Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym na przykładzie segmentacji rynku ubezpieczeniowego. Pr. Nauk. AE Wroc. 1126, 372-379.
 • Bąk I. 2005. Intensywność ruchu turystycznego w województwach Polski. Zesz. Nauk. USzczec. 394, Pr. Katedry Ekonometrii i Statystyki 15, 43-59.
 • Bąk I. 2008. The Application of the Multidimentional Scalling to the Segmentation of the Pensioners Outgoing Tourism in Terms of the Enviroment Quality. Pol. J. Environ. Stud. 17 (3B), 24-27.
 • Bąk I., Wawrzyniak K. 2008. Segmentacja europejskiego rynku turystycznego, Wiad. Stat. 4, 70-78.
 • Bąk I., Wawrzyniak K. 2009. Skalowanie wielowymiarowe jako narzędzie segmentacji rynku turystycznego w podregionach Polski. Pr. Nauk. UE Wroc. 65, Ekonometria 25, 58-68.
 • Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach. 2007. Red. J. Hozer. Szczecin, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie "Pomoc i Rozwój", 227-229.
 • Kompendium wiedzy o turystyce. 2009. Red. G. Gołembski. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 375.
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. 2004. Red. E. Gatnar, M. Walesiak. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, ISBN 83-7011-703-1.
 • Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. 2005. Metodologia segmentacji rynku ubezpieczeniowego. Pr. Nauk. AE Wroc. 1076, 416-422.
 • Nowak E. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWE, 28-33.
 • Ostrowski S. 1972. Ruch turystyczny w Polsce. Warszawa, Sport i Turystyka, ISBN 83-01-12048-7.
 • Sokołowski A. 1995. Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym, w: Klasyfikacja i analiza danych. Problemy teoretyczne. Taksonomia, z 2. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, 97-100.
 • Turystyka w 2009 roku. 2010. Warszawa, GUS.
 • Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2009. 2010. Szczecin, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Walesiak M. 1996. Metody analizy danych marketingowych. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, ISBN 83-01-12048-7.
 • Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. 2004. Red. A. Rapacz. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, 128-129.
 • Zaborski A. 2001. Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, 30, 53-61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.