PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 66 | 101--114
Tytuł artykułu

Non-Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas of Latvia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pozarolnicza przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Łotwy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W swojej historii Łotwa rozwijała się jako państwo rolnicze. Obserwowano małą aktywność gospodarczą mieszkańców obszarów wiejskich, brak wykwalifikowanej siły roboczej, regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i zatrudnienia pomiędzy miastem a wsią, blisko trzykrotnie niższy poziom dochodów na wsi niż w mieście, a także odpływ siły roboczej. Z tych powodów wielką szansą na rozwój obszarów wiejskich od 2000 roku była możliwość skorzystania ze środków Unii Europejskiej. Aby przedstawić dostępność instrumentów UE wpływających na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich na Łotwie, wyodrębniono trzy okresy: przedakcesyjny (lata 2000-2004); okres planowania 2004-2006 i okres planowania 2007-2013. Fundusze przeznaczone na pozarolniczą działalność zmieniały się w każdym z tych okresów. Na pierwszy okres przypadał program SAPARD. Zawarto w nim poddziałanie związane z rozwojem pozarolniczej działalności, w ramach którego wdrożono 391 projektów na łączną kwotę 35 883 972 euro. Średnia wysokość projektu to 127 819 euro. W tym samym czasie wdrożono "Program rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości" w celu wsparcia przedsiębiorców rozpoczynających bądź zmieniających profil działalności związanej z rolnictwem. Podczas realizacji programu sfinansowano 213 projektów (192 w łotewskich łatach i 21 w euro) na łączną sumę 2 649 674 LVL i 1 036 068 euro. W drugim okresie funkcjonował program EAGGF, przeznaczony na rozwój działalności pozarolniczej, a jedynym poddziałaniem związanym z obszarami wiejskimi była promocja turystyki wiejskiej i sztuki. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 4 956 938 euro. Nabór przerwano już po roku z powodu wyczerpania się środków finansowych. W trzecim okresie "Program rozwoju obszarów wiejskich" ma cztery osie, w trzeciej funkcjonuje poddziałanie "Promocja jakości życia na obszarach wiejskich i jego dywersyfikacja" finansowane przez EAFRD. 18% łącznej kwoty 126 664 460 euro przeznaczono na wspieranie działalności pozarolniczej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
101--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Latvian University of Agriculture in Yelegava, Latvia
 • Latvian University of Agriculture in Yelegava, Latvia
Bibliografia
 • Auziņa A., Zvirgzdiņa R. 2008. Factors Impeding the Start of Entrepreneurship in Rural Areas Economic Science for Rural Development, No. 15.
 • Bollman R.D. 2007. The Demographic Overlap of Agriculture and Rural, Agriculture and Rural. Working Paper, No. 81, Ottawa, Canada, Statistics Canada, pp. 25.
 • Centrālā statistikas pārvalde. 2010. IEK ZEMES KOPPRODUKTS LATVIJAS STATISTISKAJOS REĢIONOS. Pieejams, http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=IK0020&ti=IK02% 2E+IEK% D0ZEMES+KOPPRODUKTS+LATVIJAS+STATISTISKAJOS+RE%CCIONOS%2C+REPUBLIKAS +PILS%C7T%C2S+UN+RAJONOS&path=../DATABASE/ekfin/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iek %F0zemes%20kopprodukts/&lang=16, accessed 18.12.2010.
 • Dammers E., Keiner M. 2006. Rural Development in Europe. Trends, Challenges and Prospects for the Future, pp. 11.
 • European Commission (EC). 2003. Rural development in the European Union. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, pp. 19.
 • European Commission (EC). 2006. New perspectives for EU rural development. European Communities, pp. 15.
 • Gallego F.J. 2004. Mapping Rural/Urban Areas from Population Density Grids. ISPRA, Italy, Institute for Environment and Sustainability, JRC-EC, pp. 19.
 • Klismeta G. 2003. Miljoni (vai septiņi?) Latvijas laukiem. Available from: www.logincee.org/file/ 4396/library, accessed 31.08.2010.
 • Latvijas Lauksaimniecības un Lauku attīstības SAPARD programmas paveiktā (Ex-post) novērtējums. 2007. 11. gala ziņojums, 168. lpp.
 • Latvijas Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam. 2010 a. Apstiprināta ar 28.06.2010. Eiropas Komisijas Lēmumu, 459 lpp.
 • Latvijas Lauku attīstības programma. 2007.-2013. gadam. 2010 b. Zemkopības ministrija, 461. lpp., 7.redakcija.
 • Leščevica M. 2005. Lauku uzņēmējdarbības vides attīstības iespējas Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums. Latvijas Lauksiamniecības universitāte, 29 lpp.
 • Ministru kabineta. 2006. gada 19. septembra noteikumi Nr. 783 Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Lauku teritoriju pārveido anās un attīstības veicinā ana" aktivitātes "Lauku tūrisms un amatniecības veicinā ana" apak aktivitātes "Amatniecības attīstība" vadlīnijām.
 • MK rīkojums Nr. 575. 2002. gada 14.oktobrī (prot. Nr. 39 29.§). Par Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmu. Rīgā,
 • Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmas (NUAP) galējais informatīvais ziņojums. 2003. gada 1.janvāris - 2004. gada 30. jūnijs. (11.08.2004.). Available from: www. lad.gov.lv, accessed 31.08.2010.
 • OECD. 1994. OECD Economic Studies No. 22. Economics Department, Spring 1994, http://www. oecd.org/document/52/ 0,3746,en_2649_34117_33840116_1_1_1_1,00.html, accessed 31.08.2010.
 • Pizzoli E., Gong X. 2007. How to Best Classify Rural and Urban? Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), available at: http://www.stats.gov.cn/english/ icas/papers/P020071 114325747190208.pdf, accessed 18.12.2010.
 • Tetere V. 2010. EU Structural and Cohesion Funds in the Economy of Latvia, Volume 21, Economic Science for Rural Development, Jelgava: LLU, pp. 202-207.
 • Valts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). 2007. Reģionu attīstība Latvijā 2006. Rīga, 63 lpp.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.