PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 274 | 293
Tytuł artykułu

Kapitalizm : szkice z makroekonomii współczesnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca jest zbiorem ośmiu szkiców poświęconych długoletnim sporom teoretyków o role państwa w sterowaniu kapitalistycznym systemem gospodarczym, a także polityce makroekonomicznej państwa (na tle przebiegu koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych w latach 1948-1986) oraz - ale w mniejszym zakresie - koncepcjom cyklu koniunkturalnego, wymiany międzynarodowej i problematyki globalnej. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
293
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Amstrong P. Glyn A. Harrison 0., Capitalism since World War II. The Making and Breakup of the Great Boom, Fontana Paperbacks, London 1984.
 • Anderson G.M., The U S Federal Deficit and National Debt: a Political and Economic History. W: 0.Buchanan, Ch.Rowley, R. Tollison (eds.), Deficits, Basil Blackwell, Oxford 1986.
 • Ball R.D. Doyle P. (ed), Iinflation, Penquin Book, Harmondsworth 1969.
 • Easier E., Strategie des Fortschrits, München 1973.
 • Bell D. Kristol I. (ed), The Crisis in Economic Theory. New York 1981.
 • Blinder A., Inventories in the Keynesian macromodel. "Kyklos" nr 4.
 • Blinder A., Economie Policy and the Great Stagflation, Princeriton University Press, Princenton 1981.
 • Brimmer A.F., Monetary Policy and Economic. Activity: Benefits and Cost of Monetarism, "The American Economic Review" 1983, No 2.
 • Brown L.R. (rad.), Raport o stanie świata 1984, PWE, Warszawa 1986.
 • Cowling K,, Monopoly Capitalism, Macmillan, London 1982.
 • Dobb M., Niektóre najnowsze tendencje brytyjskiej myśli ekonomicznej, "Ekonomista" 1947 nr 3-4.
 • Domańska E., Z zagadnień wzrostu gospodarczego, PWE , Warszawa. 1968.
 • Domańska E., Koniunktura i Zatrudnienie. Tom I Dzieł Michała Kaleckiego, "Życie Gospodarcze" 1979, nr 28.
 • Domańska E., Kapitalizm menedżerski, wyd.2 zmienione, PWE, Warszawa 1986.
 • Dopfer K. (ed.), Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982.
 • Dye T.R., Who's Running America: The Reagan Years, Prentice - Hall, Englewood Cliffs 1983.
 • Dye T.R., Understanding Public Policy, Prentice -Hall, Englewood Cliffs 1984.
 • Financje for small companies, (a Survey), "Financial Times", April 23 1979.
 • Friedman M., Quantity Theory, of Money - A Restatement, [W:] M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago 1956.
 • Friedman M., The Role of Monetary Policy, "American Economic Review" 1968, No 2.
 • Friedman M., A Theoretical Framework for Monetary Analysis. [W:] R. Gordon (ed.), Milton Friedman's Monetary Framework,University of Chicago Press, Chicago 1974.
 • Friedman M., The Tyranny of the Status Quo, Pelican Books, Harmondsworth 1985.
 • Frienrichs G., Schaff A., Microelectronics and Society, For Better or for Worse, Macmillan, London 1982.
 • Gabor D. Colombo U., Der Verschwendung ein Ende, Hannover 1976.
 • Galbraith J., Pieniądz. Pochodzenie i losy, PWE, Warszawa 1982.
 • Goodwin C.D. (ad,), Exhortation and Controls. The Search for a Wage - Price Policy 1945 - 1971, The Srooking ,Institution, Washington, D.C., 1975.
 • Hawken P., The next economy. Holt, Rinerhart and Winston, New York 1983.
 • Hoover. K.D., Two Types of Monetarism, "Journal of Economic Literature" 1984, No 1.
 • Johnson H.G., Nobay A.R., Monetarism. A Historic - Theoretic Perspective "Journjal of Economic Literature" 1977, No 2.
 • Kalecki M., Dzieiła,t. 1, część 3 - 6., PWE, Warszawa 1979; t.2, 1980.
 • Kalecki M., Dlaczego ekonomia nie jest dotąd naukę ścisłą, "Życie Gospodarcze", 1964, nr 25.
 • Kamiński 8., Okólski M., Granice modelowania globalnego, PWN, Warszawa 1982.
 • Keegan W., Mrs Thatcher's Economic Experiment, Penquin Books 1985.
 • Keesing D.B., Different Countries Labour Skill Coefficients and the Skill Intensity of the Trade Flows, "Journal of International Economics" 1971, No 1.
 • Kenen P.B., Nature, Capital and Trade, "Journal of Political Economy" 1965, Nr 5.
 • Keynes J.M., The End of Laissez - Faire, Macmillan, London 1925.
 • Keynes J.M., Relative Movements of Real Wages and Output, "Economic Journal" 1939, Nr 1.
 • Keynes J.M. , Collected Writings of John Maynard Keynes, Macmillan, London 1971.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWE, Warszawa 1985.
 • Kornai J., Anti - Equilibrium, PWN, Warszawa 1973.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Kozyr - Kowalski S., Max Weber a Karol Marks, KiW, Warszawa 1967.
 • Kravis J.B., Wages and Foreign Trade, "The Review of Economics and Statistics" 1958, No 2.
 • Kristol J., Toward a "New" Economics, "Wall Street Journal" 9th May 1977.
 • Kudliński R., 0 pewnym przypadku ewolucji stosunków produkcji [W:] J.Lewandowski, R. Wolniak (red.), Stosunki produkcji i ich ewolucja, KiW, Warszawa 1981.
 • Lange 0., Prawo Saya: Nowe sformułowanie i krytyka. Dzieła 1.1, PWE, Warszawa 1973.
 • Lange 0., Wykłady o modelu Michała Kaleckiego, Dzieła....
 • Lange 0., Statystyczne badanie, koniunktury gospodarczej, Dzieła...
 • Lange 0., (recenzja: Michał Kalecki. Essays in the Theory of Economic Fluctuations, Dzieła...
 • Lange. 0., Wstęp do cybernetyki ekonomicznej, Dzieła, t.7, PWE, Warszawa 1977.
 • Lekachman R., The Age of Keynes, rev. ed., Random House, New York 1978.
 • Marks K., Kapitał, t. I, .KiW, Warszawa 1970, t. II, 1957.
 • Marks K., Engels F., Dzieła, t. 1, t. 2, KiW, Warszawa 1949.
 • Maunder P. (ed.), Intervention in the Developed Economy, Croom Helm, London 1979.
 • Meadows D.L., Granice, wzrostu, PWE, Warszawa 1975.
 • Meserovic M., Pestal E., Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa 1977.
 • Patinkin D., Anticipations of the General Theory? And Other Essays on Keynes, The University of Chicago Press, Chicago 1982.
 • Peccei A., Die Qualiat der Merischen. Pladoyer fur neuen Huraanisraus, Stuttgart 1977.
 • Perry G., Inflation versus Unemployment: The Worsening Tradeoff, "Monthly Labour Review" 1971, No 2.
 • Robinson J., Eseje z teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1964.
 • Robinson J., The Second Crisis of Economic Theory, "The American Economic Review" 1972, No 2.
 • Robinson J., Herezje ekonomiczne, PWE, Warszawa 1973.
 • Rowley Ch.K., John Maynard Keynes and the Attack on Classical Political Economy. [W:] J. Buchanan, Ch. Rowley, R. Tollison (eds.), Deficits...
 • Ruhmann P., Der Einfluss der Geldmengenentwicklung auf den Konjunkturverlauf. Eine kritische Auseinandersetzung mit der von Milton Friedman vorgenommenen Auswertung eiripirischsr Untersuchungen,J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1981.
 • Samuelson P., Burning the House to Roast the Inflationary Pig "Financial Times" 6 th August 1979.
 • Schumpeter J.A., Capitalism, Socjalism and Democracy, Allen and Unwin, New York 1947.
 • Shultz G.P. Aliber R.Z., Guidelines. Informal Controls and the Market Place, The University of Chicago Press, Chicago 1971.
 • Sołdaczuk J. Kamecki Z. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 1983.
 • Spruill Ch.R., Conglomerates and the Evolution od Capitalism, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwadsville 1982.
 • Stein J.L., Monetarist, Keynesian and New Classical Economics New York University Press, New York 1982.
 • Steindl J,. Kilka uwag o trzech wersjach teorii cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego. W: M. Kalecki, Dzieła, t.2...
 • Stigler G., The Pleasure and Pains of Modern Capitalism, Institute of Economic Affairs, London 1982.
 • Szeworski A., Cykl koniunkturalny a interwencja państwa, PWE, Warszawa 1965.
 • Szeworski A., Aktualny stan koniunktury w świecie kapitalistycznym i specyfika wyjścia z ostatniej recesji, "Kapitalizm" 1977, nr 3-4.
 • Tinbergen J., 0 nowy ład międzynarodowy, PWE, Warszawa 1977.
 • Villard H.H., Monetary Theory, W: . H.S.Ellis (ed.), A Survey of Contemporary Economics, Philadelphia - Toronto 1948.
 • Wood A., A Theory of Profits, Cambridgee University Press, Cambridge 1975.
 • Zarnovitz V. (ed.), The Business .Cycle Today, Mc Graw-Hill, New York.1969.
 • Zarnovitz V., Recent Work on Business Cycles in Historical Perspective: A Review of Theories and Evidence, "Journal of Economic Literature" 1985.
 • Economic Reports of the President, Washington 1960-1988.
 • Handbook of International Trade and Development Statistics 1972, 1979, U.N., New York 1972, 1979, Supplement 1986, U.N., New York 1987.
 • Statistical Abstract of the United States, Washington, D.C., 1970, 1975, 1980, 1985, 1988.
 • Survey of Current Business, Washington (różne wydania).
 • World Development Report 1981, World Bank Staff, New York 1981.
 • World Economic Survey 1987, U.N., New York 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.