PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 1 | 8--13
Tytuł artykułu

Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski

Warianty tytułu
Services for the Elderly in France : Implications for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prob­lem dostęp­ności usług opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych staje się coraz istot­niejszym prob­le­mem społecznym w Polsce. Dlat­ego zapoz­nanie się z doświad­czeni­ami innych kra­jów, które zbu­dowały względ­nie efek­ty­wne sys­temy świad­czenia usług w tym zakre­sie, wydaje się intere­su­jące ze względu na potenc­jalną użyteczność tych rozwiązań dla osób odpowiedzial­nych za prowadze­nie poli­tyki społecznej w Polsce. Model fran­cuski wydaje się ciekawy dla pol­s­kich poli­tyków i naukow­ców ze względu na jego wieloaspek­towość: jest to kom­plek­sowy sys­tem, odd­zi­ału­jący zarówno na stronę popy­tową, jak i podażową. W artykule przed­staw­iono pod­sta­wowe ele­menty tego sys­temu oraz pod­jęto próbę oceny efek­ty­wności tego systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The demand for the care services in Poland is bound to grow in the foreseeable future. Therefore, the creation of the coherent system of the services for the dependent persons is considered an important point in the political agenda. The insight into some successful strategies applied in other countries might be helpful, as the construction of national policy in the long-term care is in the early phase of the development. The French model of long term care seems particularly interesting for the Polish policy makers, experts and scholars. It is a complex and coherent system, which combines the stimulation of the demand-side of the market with the intervention on the supply-side. In the paper, we present the key components of the system and we assess the effectiveness of the French policy in the field of the elderly care. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
8--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Augustyn M., Błędowski R, Wyrwicka K., Łukasik J., Witkowska B., Wilmowska-Pietruszyńska A., Czepulis-Rutkowska Z. (2010), Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Grupa Robocza ds. Przygotowania Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej, Warszawa.
 • Barcet A., Bonamy J. (2006), Local Care Services: Reflections on the Conditions of their Emergence and Development, "The Service Industry Journal", Vol. 27, Iss. 3.
 • Bukowski M., Lewandowski R (2010), Makroekonomia cyklu życia, w: M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • CerPhi (2006), Services à la personne: et du côté des utilisateurs? Résultats de l'étude, Paris: Centre d'Etude et de Recherche sur la Philantrophie.
 • Da Roit B., Le Bihan B., Österle A. (2007), Long-term Care Policies in Italy, Austria and France: Variations in Cash- for-Care Schemes, "Social Policy and Administration", Vol. 41, No. 6.
 • Ekert S. (2010), The French Approach for fostering legal employment in the households (of the elderly), Berlin: Interval GmbH.
 • Ekert S., Sommer J., Holick M., Schwan V. (2009), Entwicklung familienunterstützender Dienstleistungen in Frankreich, Berlin: InterVal GmbH.
 • Esping-Andersen G. (1990), Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
 • Golinowska S. (2010), The System of Long-term Care in Poland, "ENEPRI Research Report", No. 83.
 • GUS (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, Departament Badań Demograficznych, Warszawa.
 • Joël M.-E., Dufour-Kippelen S., Duchêne C" Marmier M. (2010), Long-term Care in France, "ENEPRI Research Report", No. 77.
 • Klammer U., Letablier M.-T. (2007), Family Policies in Germany and France: The Role of Enterprises and Social Partners, "Social Policy and Administration", Vol. 41, No. 6.
 • Kotowska I., Wóycicka I., red. (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa: MPiPS.
 • Morel N., (2007), From Subsidiarity to 'Free Choice': Child- and Elder-care Policy Reforms in France, Belgium, Germany and the Netherlands, "Social Policy and Administration", Vol. 41, No. 6.
 • Silvera R. (2010), Care for Dependent Elderly and Gender Equality n France, External report commissioned by and presented to the EU Directorate-General Employment and Social Affairs, Unit G1 "Equality between women and men", March.
 • Surdej A. (2009), Inflow and Outflow of Informal Care Workers in the Case of Poland: Labour Market and Public Policy Implications, w: C. Larsen, A. Joost, S. Heid (red.), Illegal Employment in Europe. The Situation in Private Homes of the Elderly, München: Rainer Hampp Verlag.
 • Utterwede H" (2009), Sarkozys Wirtschafts- Sarkozys Wirt- schafts- und Sozialreformen. Eine Zwischenbilanz, "Aktuelle Frankreich-Analysen" Nr. 22 Januar, Deutsch-Französisches.
 • Vandentorren S., Bretin P., Zeghnoun A., Mandereau-Bruno L., Croisier A., Cochet C., Ribéron J., Siberan I., Declercq B" Ledrans M. (2006), August 2003 Heat Wave in France: Risk Factors for Death of Elderly People Living at Home, "European Journal of Public Health", Vol. 16, No. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.