PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 48 Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym | 61--74
Tytuł artykułu

Człowiek-konsument a zjawiska we współczesnej gospodarce

Warianty tytułu
Man as a Consumer and the Phenomena in the Contemporary Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej globalizującej się gospodarce występuje tendencja do hybrydyzacji różnych zjawisk, nie tylko ekonomicznych, a także do kompresji czasu i przestrzeni. Celem niniejszego opracowania jest zaznaczenie pewnej specyficznej kwestii, mianowicie użycie słowa "człowiek" ma zwrócić uwagę na czynniki, które obok bodźców ekonomicznych determinują zachowanie konsumenta w warunkach globalizacji. (fragment tekstu)
EN
Globalization as hybridization creates transnational connections: products, fashion, people, places, policy, ways of life etc. These phenomena imply the expansion of the economic theory and the scope of its inquiry onto neighbouring sciences. The aim of this paper is to analyze the behaviour and position of man within the context of the global material culture. In the era of globalization new means of consumption have appeared, for example: shopping became almost a spiritual adventure. This article also discusses the influence of the more and more rapid changes on our lifestyles. Some trends tend to be universal and widespread but some of them are specific for a given country or a social group.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • J. Wilkin: Jaki kapitalizm, jaka Polska? PWN, Warszawa 1995, s. 37-38.
 • J. Szczepański: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa 1981,s. 132-134.
 • G. Światowy: Zachowania konsumentów. PWE, Warszawa 2006, s. 25.
 • J. Godlów-Legiędź: Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka. PWN, Warszawa 1992, s. 43.
 • Etyka kapitalizmu. Red. P.L. Berger. Signum, Kraków 1994, s. 194.
 • F. Fukuyama: Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press Puberbacks Book, New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapure 1995, s. 18.
 • A. Michnik: Polskie pytania. Zeszyty Literackie, Paryż 1987, s. 42-43.
 • G. Becker: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa 1993, s. 22 i dalsze.
 • M.G. Woźniak: Kierowanie, rynek, transformacja. Bariery stabilizacji. Instytut Badań Rynkowych, Kraków 1993, s. 21.
 • J. Kleer: Ciągłość i nieciągłość w transformacji. W: Wkład transformacji do teorii ekonomii. Red. J. Kleer, A. Kondratowicz. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 37.
 • M.F. Guillen: Is Globalization Civilizing, Destructive or Feble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature. "Annual Review Sociology" 2001, No 27, s. 236.
 • H. Chołaj: Ekonomia polityczna globalizacji. Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003, s. 31-32.
 • J. Baudrillard: Rozmowy przed końcem, Sic! Warszawa 2001, s. 82.
 • J. Clammer: Contemporary Urban Japan: A Sociology of Consumption. Blackwell. Oxford 1997. s. 54.
 • Z. Bauman: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 95-96.
 • E. Fromm: Mieć czy być? Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 70 i dalsze.
 • L. Nowak: O granicach paradygmatu racjonalistycznego. W: Humanistyka jako autorefleksja kultury. Red. K. Zamiara. CJA BOOKS, Poznań 1993/95, s. 217.
 • A. Toffler: Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 321.
 • A. Toffler: Szok przyszłości. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, s. 190 i dalsze.
 • L. von Mises: Mentalność antykapitalistyczna. ARCANA, Kraków 2000, s. 9-10.
 • A. Kapciak: Konsumpcja jako model doświadczenia kulturowego. W: Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Red. M. Marody. Scholar, Warszawa 2004, s. 71.
 • P. Sztompka: Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji. "Studia Socjologiczne" 1994,nr 1, s.12.
 • G. Wiswede: Konsumsociologie. W: Konsum: sociologische, ökonomische und psychologische Perspektiven. D. Rosenkranz (Hg.) Verlag Leske + Budrich, Opladen 2000, s. 60. Cyt. za: F. Bylok: Społeczeństwo konsumpcyjne - mit czy rzeczywistość? W: Socjologia gospodarki. Rynek, instytucje, zarządzanie. Red. K. Konecki, P. Tobera, A. Buchner-Jeziorska, K. Kaczmarczuk, W. Dymarczyk. Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2002.
 • F. Fukuyama: The Limits of Liberal Democracy. W: The Oxford Companion to Politics of the World. Red. J. Kriegel. Oxford University Press, Oxford 2001, s. 162.
 • K.B. Madsen: Współczesne teorie motywacji. PWN, Warszawa 1980. Cyt. za: L Balcerowicz: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN, Warszawa 1997, s. 14-15.
 • A. Sepkowski: Człowiek a przyszłość. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 143.
 • J. Rachocka: Rola konsumentów w społeczeństwie obywatelskim. "Marketing i Rynek" 2006, nr 3, s. 14-19.
 • D. Bell: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998, s. 155.
 • G. Ritzer: Magiczny świat konsumpcji. MUZA SA, Warszawa 2001, s. 296.
 • A. Dylus: Globalizacja. Refleksje etyczne. Ossolineum, Wrocław 2005, s. 64 i 73.
 • E. Tarkowska: Polacy wobec przyszłości i przeszłości. Czas społeczny w okresie realnego socjalizmu i w okresie transformacji. W: Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego. Red. E. Nowicka, M. Chałubiński. PWN, Warszawa 1999, s. 401-402.
 • S. Bertman: Hyperculture. The Human Cost of Speed. Praeger, Westport, CT 1998, s. 123.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.