PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 1 | 14--19
Tytuł artykułu

Elastyczne formy pracy jako instrument Work-Life Balance

Warianty tytułu
Flexible Forms of Work As a Tool for Work-Life Balance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Brak Work-Life Balance (WLB) zachodzi na skutek przemian w dwóch najważniejszych sferach życia człowieka - w obszarze rodziny i pracy zawodowej. Sytuacja ta domaga się poszukiwania rozwiązań niwelujących zaburzenia na linii praca-życie pozazawodowe. Elastyczne formy pracy mogą stać się istotnym narzędziem w budowaniu WL, ale nie są stosowane w Polsce na dużą skalę. Jedną z istotnych przeszkód w tym zakresie jest ograniczona wiedza na ten temat zarówno w środowisku pracowników, jak i pracodawców. (abstrakt oryginalny)
EN
Lack of Work-Life Balance (WLB) is the result of changes in two major spheres of human life - in the area of family and work. This situation requires finding solutions to rectify the problems of reconciling work and private life. Flexible forms of work can become an important tool in building a WLB. However, these forms are not used in Poland on a large scale. One of the major obstacles in this regard is limited knowledge on this subject, both among workers and employers. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzone w I kwartale 2011 roku, [dostęp 6.09.2011], na stronie: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_1kw_2011.pdf.
 • Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce (2008), Warszawa: Wyd. Adam Marszałek.
 • Badanie jakościowe gospodarstw domowych w ramach projektu systemowego: Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn (2009), PAG Uniconsult, Laboratorium Badań Społecznych, Warszawa [dostęp 16.07.2011], na stronie: http://www.rowniwpracy.gov.pl/plik/id,89.pdf.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa: IPiSS.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2010), Praca i rodzina - dwie sfery życia człowieka, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej, Red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Poznań: Wyd. Uniwerstytetu Ekonomicznego.
 • Borkowska S. (2003), O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska - Polska, w: Programy praca-życie a efektywność firm, Red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS.
 • Borkowska S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią?, w: Programy Praca-Życie. Z teorii i praktyki, Red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS.
 • Chirkowska-Smolak T. (2008), Równowaga między pracą a życiem osobistym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 1.
 • Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Czapiński J., Panek T., red. (2009), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, [dostęp 7.07.2011], na stronie: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf.
 • Firlit-Fesnak G. (2005), Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn, Warszawa: IPS.
 • Gtogosz D., Machol-Zajda L. (2010), Szanse szerszego wykorzystania elastycznych form pracy w polskich firmach w: Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, Red. R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Biatystok-Warszawa: WSE w Biatymstoku, IPiSS.
 • Kotowska I.E. (2009), Zmiany aktywności zawodowej kobiet a modele rodziny w Europie, w: Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistością, Red. M. Sikorska, Warszawa: Wyd. UW.
 • Kotowska I.E. (2010), Uwagi o polityce łączenia pracy zawodowej i rodziny, w: Szambeiańczyk J., Żukowski M., Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań: Wyd. Uniwerstytetu Ekonomicznego.
 • Kotowska I.E., Sztanderska U. (2007), Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, w: I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Kryńska E. (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa: IPiSS.
 • Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, [dostęp 14.07.2011], na stronie: http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2010/flexicurity_w_polsce_raport. pdf.
 • Kulpa-Puczyńska A. (2008), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w opinii pracujących studentów studiów stacjonarnych, w: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Red. C. Sadowska-Snarska, Białystok: WSE w Białymstoku.
 • Machol-Zajda L. (2008a), Elastyczne formy pracy - poszukiwanie złotego środka dla równoważenia pracy i życia osobistego w: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi Praca-Życie-Rodzina, Red. C. Sadowska-Sadowska, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoty Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Machol-Zajda L. (2008b), Rozwój elastycznych form pracy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5.
 • Machol-Zajda L., Głogosz D. (2007), Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 • Miejsce pracy przyjazne rodzinie (2011), Raport z badań przygotowany na potrzeby konferencji PKPP Lewiatan [dostęp 28.07.2011], na stronie: http://www.polskieflexicurity.pl/pl/a/Sukces-konferencji-%E2%80%9EMiejsce-pracy-przyjazne-rodzinie-%E2%80%93-korzysci-dla-biz-nesu%E2%80%9D.
 • Raport Mama w pracy (2007), Fundacja Św. Mikołaja, Warszawa, [dostęp 10.07.2011], na stronie: http://www.mamazone.pl/media/123749/m305_mama_w_pracy.pdf.
 • Raport Młodzi 2011 (2011), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [dostęp 20.09.2011], na stronie: http://kprm.gov.pl/ Mlodzi_2011_alfa.pdf.
 • Raport Polska 2030 (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [dostęp 10.07.2011], na stronie: http://www.polska 2030.pl.
 • Sadowska-Snarska C. (2006), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Białystok: WSE w Białymstoku.
 • Second European Quality of Life Survey. Owerview (2009), European Fundation for the Improvment of Living and Working Conditions [dostęp 07.07.2011], na stronie: http://www.eurofound.europą.eu/pubdocs/2009/02/en/1/EF0 902EN.pdf.
 • Wratny J. (2007), Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 7.
 • Zalewska A.M. (2008), Konflikty praca-rodzina - ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, w: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Red. L. Golińska, B. Dudek, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.