PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 1 | 20--25
Tytuł artykułu

Programy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2002-2009

Autorzy
Warianty tytułu
ALMP in Warmia and Mazury During the Years 2002-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Województwo warmińsko-mazurskie cechuje jedno z najniższych w kraju wykorzystanie zasobów ludzkich, gdzie nierównowaga między podażą siły roboczej a popytem na pracę jest duża i trudna do długotrwałego wyeliminowania. Stała się ona podstawowym wyzwaniem dla polityki społecznej, która swoje zadania w sferze walki z bezrobociem realizuje w ramach aktywnych i pasywnych programów finansowanych z Funduszu Pracy. Wysokie koszty realizacji owej polityki sprawiają jednak, że od lat staje się ona przedmiotem krytyki, która często podważa sens jej stosowania. Istotna wydaje się być również skuteczność aktywizujących instrumentów tej polityki. Głównym celem artykułu jest przedstawienie poziomu i struktury poniesionych wydatków na realizację ALMP w województwie warmińsko-mazurskim, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podejściu do realizacji poszczególnych programów aktywizujących. Ponadto ocenie poddano efektywność głównych aktywnych programów rynku pracy realizowanych w obszarze badanego województwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Warmia and Mazury voivodship has one of the lowest utilisation of labour capital in Poland, where disparities between supply and demand for labour force are significant and difficult to eliminate. This disparity became main challenge for social policy, that in context of unemployment reduction is realized with the use of active and passive programmes, financed from Labour Fund. High implementation costs of that policy, however, cause that for years it has been the subject of fierce critique that frequently questions the sense of its application. The effectiveness of active instruments utilized in this policy is also an important matter. The main aim of the article is to present the level and structure of expenses allocated to realization of ALMP (Active Labour Market Policy) in Warmia and Mazury voivodship with particular focus on shifts to the approach to activation programmes. Additionally, the effectiveness of main ALMP programmes realised within the bounds of voivodship was assessed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko- -mazurskim w 2009 roku, [dostęp 2.03.2011], na stronie: www.up.gov.pl.
 • Auleytner J., Gtąbicka K. (2001), Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa: WSP TWR.
 • Cicha M. (2010), Analysis of Expenditures on Labor Market Policy In Poland During the Years 1990-2008, "Olsztyn Economic Journal" 5 (1/2010).
 • Efektywność podstawowych programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w województwie warmińsko-mazurskim, (raporty 2005-2007) [dostęp 22.03.2011], na stronie www.up.gov.pl.
 • Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku, [dostęp 22.03.2011 ], na stronie www.mpips.gov.pl
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (2007), Polityka społeczna, Warszawa: PWN.
 • Grotkowska G., M.W. Socha, U. Sztanderska, (2005), Rynek pracy województwa warmińsko-mazurskiego: perspektywa instytucjonalna, Warszawa: MOP.
 • Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego (raporty 2001-2009) [dostęp 2.03.2011], na stronie: www.up.gov.pl.
 • Kabaj M. (1999), Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy, w: Rynek pracy w wybranych krajach. Metody działania bezrobociu, Red. E. Kryńska, Warszawa: IPiSS.
 • Kabaj M. (2004), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Scholar.
 • Kwiatkowski E. (1998), Teoretyczne i metodologiczne problemy aktywnej polityki państwa na rynku pracy, w: Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Red. E. Kwiatkowski, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Lichniak J., Efektywność polityki rynku pracy, maszynopis, [dostęp 12.10.2011], na stronie: www.sgh.waw.pl.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2005), Regionalne uwarunkowania bezrobocia, Olsztyn: UWM.
 • Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN, Toruń: UMK.
 • Wiśniewski Z. (2002), Polityka rynku pracy, w: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS.
 • Wiśniewski Z. (2006), Przeciwdziałanie bezrobociu w Europie. Polityka rynku pracy czy deregulacja?, w: Bezrobocie w Polsce - Diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, Red. J. Ostaszewski, Warszawa: SGH.
 • Zieliński K., Sroka J. (2006), Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego), "Zeszyty Naukowe" nr 709, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.