PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 1 | 26--31
Tytuł artykułu

Społeczność akademicka wobec osób niepełnosprawnych - percepcja studentów z niepełnosprawnością

Warianty tytułu
Academic Community Towards Disabled People - Perceptions of Students with Disability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań własnych stanowiących przedmiot artykułu jest analiza jakości społecznych ustosunkowań, obejmujących wymienione grupy osób, ocenianych w perspektywie samych studentów niepełnosprawnych. Podstawą koncepcyjną realizowanego celu jest zjawisko stygmatyzacji, rozumianej w perspektywie interakcyjnej, z dokonywanym w jej obrębie rozróżnieniem na stygmatyzację odczuwaną (felt stigma) i postrzeganą wobec innych niepełnosprawnych (enacted stigma). Ich rozróżnienie ma swoje uzasadnienie w dotychczas realizowanych badaniach oraz ich wynikach obrazujących zróżnicowane konsekwencje działania obu z nich dla psychospołecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W badaniach własnych, przeprowadzonych z udziałem studentów z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zastosowano kwestionariusze własnej konstrukcji, pozwalające określić stopień postrzeganych zachowań i reakcji wobec osób niepełnosprawnych oraz wobec siebie, jako osoby niepełnosprawnej, ponadto sprecyzować ich źródło. W przypadku osobistego odniesienia dokonywanych ocen stworzono możliwość sprawdzenia reakcji im towarzyszących, wzbudzanych u osoby badanej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the author's research is an analysis of the quality of social attitudes among the groups listed above, assessed from the perspective of the disabled students themselves. The basic concept for the realization of the aim is the phenomenon of stigma, seen in it interactive perspective with the distinction between felt stigma and enacted stigma. This distinction is justified by the research conducted so far and its results which show diversified consequences of both types of stigma for the psychosocial functioning of disabled individuals. In the author's research conducted with students with different degrees of disability, questionnaires created by the author were used which allows to determine the level of perceived behaviour and reactions towards disabled individuals and one's own self (as a disabled individual), and also to determine their source. The questionnaire about personal experiences related to disability also allows to obtain information about reactions and behaviours of the examined individual in relation to these experiences. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Byra S. (2008), Kompetencje społeczne studentów z ograniczoną sprawnością, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" nr 2, s. 46-65.
 • Byra S. (2010), Percepcja wsparcia i osoby wspierającej studentów niepełnosprawnych, w: Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty, Red. S. Byra, M. Parchomiuk, Lublin: Wyd. UMCS, s. 31-47.
 • Chrzanowska I. (1993), Preferencje postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych. Wyniki badań pilotażowych grupy studentów, "Roczniki Pedagogiki Specjalnej" T. 4, s. 191-196.
 • Cytlak I. (2009), Studia wyższe a jakość życia osób niepełnosprawnych. Studium porównawcze. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Czechowska-Bieluga M., Tychmanowicz A. (2010), Kompetencje społeczne studentów niepełnosprawnych. Możliwości wspomagania i rozwoju, w: Kompetencje pedagoga specjalnego - aktualne wyzwania teorii i praktyki, Red. Z. Palak, A. Bujnowska, Lublin: Wyd. UMCS, s. 248-256.
 • Green S. (2007), Components of perceived stigma and perceptions of well-being among university students with and without disability experience, "Health Sociology Review" Vol. 16, s. 328-340.
 • Hebl M., Kłeck R. (2008), Społeczne konsekwencje niepełnosprawności fizycznej, w: Społeczna psychologia piętna, Red. T. Heatheron, R. Kłeck, M. Hebl, J. Hull, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jacoby A. (2002), Stigma, epilepsy, and quality of life, "Epi- lepsy and Behavior" Vol. 3, s. 10-20.
 • Kowaluk M., Bieganowska A. (2010), Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych, w: Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty, Red. S. Byra, M. Parchomiuk, Lublin: Wyd. UMCS, s. 133-144.
 • Kulpa A. (2010), Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w roli studenta, w: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej: źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, Red. B. Gąciarz, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, s. 118-146.
 • Kwaśniewska G. (2006), Student z niepełnosprawnością - zadania i wyzwania, w: Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, Red. Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska, Lublin: Wyd. UMCS, s. 133-138.
 • Leszczyńska K. (2010), Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów, w: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej: źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, Red. B. Gąciarz, Warszawa: IFiS PAN, s. 35-55.
 • Orsini-Jones M. (2009), Measures for inclusion: coping with the challenge of visual impairment and blindness in university undergraduate level language learning, "Support for Learning", Vol. 24, s. 27-34.
 • Martz E. (2004), A philosophical perspective to confront disability stigmatization and promote adaptation to disability, "Journal of Loss and Trauma" Vol. 9, s. 139-158.
 • Nowicka A. (2005), Postrzeganie przez niepełnosprawnych studentów postaw wobec ich osoby koleżanek i kolegów z roku, w: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, Red. H. Ochonczenko, G. Mitkowska, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 225-240.
 • Ochonczenko H. (2010), Poczucie samoskuteczności a aspiracje zawodowe studentów z niepełnosprawnością, w: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej: źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, Red. B. Gąciarz, Warszawa: IFiS PAN, s. 212-133.
 • Park J., Faulkner J., Schaller M. (2003), Evolved disease-avo- idance processes and contemporary anti-social behavior: prejudicial attitudes and avoidance of people with physical disabilities, "Journal of Nonverbal Behavior" Vol. 27, s. 65-87.
 • Piróg T. (2010), Aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych i ich relacje ze społecznością akademicką, w: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej: źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, Red. B. Gąciarz, Warszawa: IFiS PAN, s. 95-117.
 • Prowse S. (2009), Institutional construction of disabled students, "Journal of Higher Education Policy and Management" Vol. 31, s. 89-96.
 • Rao D., Choi S., Victorson D., Bode R., Peterman A., Heine- man A., Celia D. (2009), Measuring stigma across neurological conditions: the development of the stigma scale for chronic illness (SSCI), "Quality Life Research" Vol. 18, S. 585-595.
 • Rzedzicka K. (2002), Studiowanie osób z niepełnosprawnością w szkołach wyższych - oczywistość czy społeczny dylemat?, w: Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Red. M. Chodkowska, Lublin: Wyd. UMCS, s. 277-285.
 • Taub D., McLorg P, Fanflik P. (2004), Stigma management strategies among women with physical disabilities: contrasting approaches of downplaying or claiming a disability status, "Deviant Behavior" Vol. 25, s. 169-190.
 • Trammel J. (2009), Postsecondary students and disability stigma: Development of the Postsecondary Student Survey of Disability-Related Stigma (PSSDS), "Journal of Postsecondary Education and Disability" Vol. 22, s. 106-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.