PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 2 | 10--14
Tytuł artykułu

"Kwartet Laval" i stosunki przemysłowe w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Laval Quartet and the EU Industrial Relations' Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Laval, Viking, Rüffert, Luksemburg wywołały dyskusję na temat równowagi między prawami podstawowymi a swobodami ekonomicznymi wewnątrz UE. Europejskie związki zawodowe uważają, że podważona została ich autonomia rokowań zbiorowych oraz zagrożone prawo do strajku. Dodatkowo podejście ETS do stosowania dyrektywy o pracownikach delegowanych jest krytykowane jako wspieranie dążenia do obniżania standardów socjalnych. Dlatego związki zawodowe żądają wprowadzenia w prawie UE prawnych regulacji mających zabezpieczyć właściwą rangę praw podstawowych. Jednym z rozwiązań jest wzmocnienie europejskiego wymiaru stosunków przemysłowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The rulings of European Court of Justice in the Laval, Viking, Rüffert and Luxemburg cases have caused stormy discussion concerning the balance between fundamental human rights and economic freedoms within the EU. European trade unions are of the opinion that autonomy of collective bargaining and right to industrial actions have been undermined. Additionally ECJ approach to the applying of posting workers directive is criticized as a the race to the bottom on the field of social standards. Therefore the trade unions demand that the legal rules safeguarding the proper position of fundamental rights be introduced in EU law. One of the solutions is to improve European dimension of industrial relations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
10--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
Bibliografia
 • Ales E., Novitz T., red. (2010), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking the Balance, Antwerp-Oxford- Portland: Intersentia.
 • Bercusson B. (2009), Labour Law and Social Europe. Selected writing of Brian Bercusson, Red. Brussels: ETUI.
 • Davies A.C.L. (2006) The Right to Strike versus Freedom of Establishment in EU Law: The Battle commences, "Industrial Law Journal" 35, s. 75-86.
 • Davies A.C.L. (2008), One Step Forward, Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in ECJ, "Industrial Law Journal" 37, s. 126-148.
 • De Vos M., red. (2009) European Union Internal Market and Labour Law: Friends or Foes?, Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia.
 • Dorssemont P. (2011), A Judicial Pathway to Overcome Laval and Viking, "OSE Research Papers" nr 5/September.
 • ETUC (2008), ETUC response to ECJ judgements Viking and Laval, [dostęp 30.08.2011], na stronie http://www.etuc.org/IMG/pdf_ETUC_Viking_Laval_-_resolu-tion_070308.pdf
 • ETUC (2009), Proposal for Social Progress Protocol, [dostęp 25.08.2011], na stronie http://www.etuc.Org/a/5175.
 • ETUC (2011), Manifest Ateński, [dostęp 25.08.2011], na stronie http://www.etuc.org/IMG/pdf/Final_Manifesto-PO.pdf
 • European Commission (2011), Industrial Relations In Europe 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2011), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie społecznego wymiaru rynku wewnętrznego, 2011/C 44/15.
 • Hyman R. (2005), Trade unions and the politics of the European social model (online), London: LSE Research, [dostęp 30.09.2011], na stronie http://eprints.lse.ac.uk/753/1Arade_unions.pdf.
 • ICEM (2011), Finnish Metalworkers, Polish Firm Agree on Backpay at Nuclear Plant, [dostęp 28.09.2011], na stronie http://www.icem.org/en/23-Nordic-Countries/4395-Finnish-Metalworkers-Polish-Firm-Agree-on-Back-pay-at-Nuclear-Plant.
 • ILO (2010), Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Geneva: International Labour Office.
 • Klafkowska-Waśniowska K. (2009), Zasada solidarności a swoboda świadczenia usług, w: Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, Red. C. Mik, Toruń: Dom organizatora.
 • Malmberg J., Sigeman T. (2008), Industrial Actions and EU economic freedoms: The autonomous collective bargaining model curtailed by the European Court of Justice, "Common Market Law Review" 45, s. 1115-1146.
 • Novitz T., Syrpis R (2010), Giving with One Hand and Taking with the Other: Protection of Workers' Human Rights in the European Union, w: Human Rights at Work. Perspectives on Law and Regulation, Red. C. Fenwick, T. Novitz, Oxford: Hart Publishing.
 • Novitz T., Syrpis R (2008), Economic and social rights in conflict: Political and Judicial Approaches to their Reconciliation, "European Law Review" no. 3, s. 411-426.
 • Parlament Europejski (2008), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wyzwań związanych z układami zbiorowymi w UE (2008/ 2085(INI)).
 • Reda A. (2010), Wolności związkowe pracowników sektora publicznego. Najnowsze orzeczenia Europejskiego Trybunatu Praw Człowieka, "Dialog. Pismo dialogu społecznego" 3, s. 57-62.
 • Sanetra W. (2009), Wyrok przeciwko Turcji a sprawa polska, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 5, s. 2-10.
 • Scharpf F.W. (2009), The Asymmetry of European Integration or why the EU cannot be a "Social Market Economy", "KFG Working Paper" no 6.
 • Skibińska E. (2008), Działania podjęte przez związek zawodowy przeciwko przedsiębiorcy prywatnemu, "Monitor Prawa Pracy" 2, s. 107.
 • Surdykowska B. (2010), Między prawami socjalnymi a wolnością. Kontrowersje wokół orzeczeń Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości, "Dialog. Pismo dialogu społecznego" 2, s. 105-111.
 • Świątkowski A.M. (2008), Wolność prowadzenia akcji zbiorowych przez związki zawodowe a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda przepływu usług w obrębie Unii Europejskiej, "Monitor Prawa Pracy" nr 10, s. 552.
 • Szponar M., Zachariasiewicz M. (2008), Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych - glosa do wyroku ETS z 18.12.2007 w sprawie C-438/05, "Europejski Przegląd Sądowy" 7, s. 37^8.
 • Świątkowski A.M. (2010), Kwartet Laval w prawie pracy, "Państwo i Prawo" nr 12, s. 33.
 • Świątkowski A.M., red. (2010), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 225-293.
 • Unterschutz J. (2010), Viking, Laval and Ruffert from a Polish perspective, w: Viking- Laval- Ruffert: Consequences and Policy perspectives, Red. A. Bucker, W. Warneck, Brussels: European Trade Union Institute.
 • Woźniak A. (2009), Akcje strajkowe jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej, wyrok ETS w sprawie Viking, C-438/05, "Edukacja Prawnicza", komentarz z 30.04.2009 r.
 • Vaughan-Whitehead D. (2003), EU Enlargement versus Social Europe? Uncertain Future of European Social Model, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.