PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 3, cz. 2 | 33--47
Tytuł artykułu

Znaczenie struktury organizacyjnej w procesie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą PN-EN ISO 22000:2006

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Meaning of Organizational Structure in the Process of Improving of Food Safety Management System According to PN-EN ISO 22000:2006 Standard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, decydującym o jego skuteczności, jest struktura organizacyjna. Pierwsza część artykułu została poświęcona przedstawieniu definicji struktury organizacyjnej prezentowanych w literaturze przedmiotu, elementów tworzących strukturę oraz odpowiedzialności kierownictwa w zakresie utworzenia zarządczej i wykonawczej struktury organizacyjnej. W tej części pracy przedstawiono także znaczenie struktury organizacyjnej dla skutecznego funkcjonowania organizacji i realizacji zaplanowanych przez nią celów. W kolejnej części dokonano analizy wymagań normy PN-EN ISO 22000:2006 dotyczących struktury organizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Omówiono wymagania normy dotyczące odpowiedzialności kierownictwa i przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa żywności (a więc zarządczej struktury organizacyjnej), a także odpowiedzialności zespołu bezpieczeństwa żywności oraz personelu organizacji (a więc wykonawczej struktury organizacyjnej). Następnie omówiono znaczenie struktury organizacyjnej w procesie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz przedstawiono możliwości jej doskonalenia. (abstrakt oryginalny)
EN
One element of food safety management system, determining its effectiveness, is the organizational structure. The first part of the article was dedicated to describing definitions of organizational structure presented in the bibliography on the subject, to the elements creating the structure and to the responsibility of the management in the sphere of creating the managing and executive organizational structure. In this part of the work the meaning of organizational structure for the effective functioning of the organization and the accomplishment of the planned aims have also been described. In the next part there has been performed the analysis of PN- EN ISO 22000:2006 standard requirements concerning the organizational structure in the food safety management system. There have been discussed the requirements of the standard concerning the responsibility of the management and of the food safety team leader (the executive organizational structure), and also the responsibility of food safety team and the personnel (the executive organizational structure). Next, the meaning of the organizational structure in the process of improving the of food safety management system has been discussed and the possibilities of its improvement have been described. (original abstract)
Rocznik
Strony
33--47
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Bielski M. (2001), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czerska M. (2002), Kierowanie zmianą w organizacji, w: Zarządzanie organizacjami, Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania (1982), PWE, Warszawa.
 • Hamrol A., Mantura W. (2004), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Lichtarski J., Haus B., Jagoda H. (1999), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i jej kształtowanie, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Lichtarski J. (red.), Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. (2005), Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, Warszawa.
 • PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 • Sobczak A. (2001), Struktury organizacyjne, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), WN PWN, Warszawa.
 • Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Szkiel A. (2009), Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością w cyklu życia produktów spożywczych, Praca doktorska, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
 • Truś S. (2004), Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie, w: Nowoczesne zarządzanie jakością, t. I - Systemy zarządzania, dokumentacja, procesy, audit, Tabor A., Rączka M. (red.), Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków.
 • Wawrzyniak B. (2001), Zarządzanie zmianami w organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.