PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 6--14
Tytuł artykułu

Podniesienie wieku emerytalnego : uwarunkowania gospodarcze i społeczne

Autorzy
Warianty tytułu
Increase of the Retirement Age : Economic and Social Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój demograficzny oraz jego społeczno-ekonomiczne skutki stały się szczególnie ważne i aktualne w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństwa i narastających problemów demograficznych. Problemy te stanowią zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa socjalnego i zabezpieczenia emerytalnego, ale także dla rynku pracy, a w konsekwencji zagrażają rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Dlatego też tak ważne jest wypracowanie w obszarze ubezpieczeń społecznych rozwiązań przemyślanych i efektywnych oraz trwałych w perspektywie kilku dziesięcioleci. Skala wyzwań, ale i kontrowersje wokół szczegółowych rozwiązań prowadziły w ostatnich latach do wielu zmian, które zachwiały stabilnością systemu. W tej atmosferze wielu ekspertów i polityków podjęło dyskusję na temat reformy systemu emerytalnego. Dominującym dziś nurtem tej dyskusji jest wydłużenie wieku emerytalnego i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Kierunki takich zmian są również obserwowane w większości krajów europejskich. Dyskusje są prowadzone pod presją coraz bardziej pesymistycznych prognoz demograficznych, które z kolei dały początek koncentrowaniu specjalnej uwagi na wzajemnych związkach między rozwojem gospodarczym, społecznym i demograficznym i konsekwencjom kierunków rozwoju demograficznego dla sfery gospodarczej i społecznej, w szczególności dla rynku pracy. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zmian podkreślają znaczenie zagrożeń dla sytuacji osób 50+ zwłaszcza w kontekście rynku pracy. Przedmiotem analizy są właśnie te zagadnienia - identyfikacja zagrożeń, zdefiniowanie wyzwań i wskazanie pożądanych działań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Demographic development and its socio-economic consequences have become particularly important and timely in the face of an aging population and increasing demographic problems. These problems are a threat not only to social security and pension systems, but also for the labour market and, consequently, threaten the economic and social development. Therefore, it is so important to develop in the area of ​​social insurance the effective and stable solutions for the next few decades. The scale of the challenges, but also controversy about the detailed arrangements in recent years led to many changes that have shaken the stability of the system. In this atmosphere, many experts, but also the politicians took the debate on pension reform. The dominant trend of the discussion today is to extend the retirement age and equalizing the retirement age for men and women. The directions of such changes are also observed in most European countries. Discussions are conducted under the pressure of an increasingly pessimistic demographic projections, which in turn gave rise to focusing attention on the reciprocal relationship between economic, social and demographic developments and consequences of demographic developments for economic and social spheres, in particular the labour market. Both supporters and opponents of the changes highlight the importance of threats to the situation of persons 50 + in particular in the context of the labour market. The analysis is precisely these issues - the identification of threats, defining challenges, and to indicate the desired action in this area. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • GUS (2007), Przejście z pracy na emeryturę, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS (2010), Rocznik Statystyczny Pracy 2010, Warszawa.
 • GUS (2012), Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. III kwarta! 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • OECD (2006), Society at a Glance, OECD Publishing, Paris.
 • Strzelecki Z. (2011), Przyszłość demograficzna Polski w Unii Europejskiej, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wyd. SGH.
 • Szumlicz T. (2011), "Demografia emerytalna" w zmianie polityki zabezpieczenia emerytalnego, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wyd. SGH.
 • Uścińska G., red. (2008), Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, Warszawa: IPiSS.
 • Uścińska G. (2011), Problemy współczesnych systemów emerytalnych - kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 4, s. 2-7.
 • Wiśniewski Z., red. (2009), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, Toruń.
 • Wysoki wiek emerytalny = więcej miejsc pracy (2012), wypowiedź M. Bukowskiego podczas dyskusji panelowej "Dlaczego trzeba podnosić wiek emerytalny? zorganizowanej przez SGH i Towarzystwo Ekonomistów Polskich 20 lutego w Warszawie, http://ibs.org.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.