PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 18 | nr 76, t. 1 | 291--299
Tytuł artykułu

Sprzeczności organizacyjnego uczenia się a przewaga konkurencyjna w gospodarce opartej na wiedzy

Autorzy
Warianty tytułu
Discrepancies in Organizational Learning and Competitive Advantage in Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące procesów organizacyjnego uczenia się w kontekście przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. Dokonany przegląd literatury przedmiotu dowodzi, że nie stosowano do tej pory podejścia dialektycznego do analizy procesów organizacyjnego uczenia się. Stąd też głównym celem moich badań jest analiza sprzeczności organizacyjnego uczenia się w kontekście przedsiębiorczości strategicznej. W toku badań omawiane sprzeczności podzielono na: sprzeczności strukturalne, tkwiące w strukturze organizacji, która efektywnie się uczy oraz sprzeczności procesowe, wynikające z postrzegania uczenia się jako procesu. Referat zakończyły wnioski oraz implikacje dla kadry zarządzającej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with issues pertaining to processes of organizational learning in the context of competitive advantage in knowledge-based economy. The review of the subject literature shows that the dialectical approach to analyzing organizational learning processes has not been applied yet. Hence the main objective of my research is analysis of discrepancies in organizational learning in the context of strategic entrepreneurship. In the course of the research the discrepancies were divided into two categories: structural discrepancies (immanent to the structure of an effectively learning organization) and process discrepancies (resulting from viewing learning as a process). The report ends with conclusions and implications for the management. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • ANTAL A.B., LENHARDT U., ROSENBROCK, Barriers to Organizational Learning, [w:] Organizational Learning and Knowledge Dierkes M., Berthoin Antal A., Child J., Nonaka I., Oxford University Press, 2001, s. 865-885.
 • BELL E., TAYLOR S., THORPE R., A Step in the Right Direction? Investors in People and the Learning Organization, British Jurnal of Management, vol. 13, 161-171.
 • BECKER B.E., HUSELID M.A., URLICH D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna 2002.
 • BERTHOIN ANTAL A., DIERKES M., MARZ L., Organizational Learning in China, Germany and Israel. Jurnal of General Management, 25/1, 63-88.
 • BRATNICKI M., Deformacja przedsiębiorczości strategicznej. Istota, struktura i dynamika, Przegląd Organizacji 2/2004, s. 7-11.
 • BROWN SH., EISENHARDT K.E., Competing on the Edge. Strategy as Structured Chaos. Harvard Business School Press, Boston 1998, rozdział 3.
 • BUKOW1TZ W.R., WILLIAMS R.L., The Knowledge Management Fieldbook. Financial Times, London 2000.
 • CAMERON K.S., QUINN R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna 2003.
 • Chao Ch. W., The Knowing Organization. How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions. Oxford University Press, New York Oxford, 1998.
 • CROSSAN M., LANE H, WHITE R., An organizatinal learning framework: From intuition to institution. Academy of Management Review, 24, s. 522-537, 1999.
 • CZERSKA M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menadżera. Difin 2003.
 • DAVENPORT T.H., PRUSAK L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 2000, p. 153.
 • DE BONO E., "Oportunities", Penquin Books, Middlesex 1987, s. 39-51; [za:] SIKORSKI CZ., Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizację, Difin, Warszawa 2004, s. 104.
 • DIXON N., The Organizational Learning Cycle: How We Can Learn Collectively, Go wer, Londyn, 1999.
 • EASTERBY-SMITH M., LYLES M., (eds.) (2003), Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Oxford; [za:] Bratnicki M., Deformacja przedsiębiorczości strategicznej. Istota, struktura i dynamika, Przegląd Organizacji 2/2004, s. 7-11.
 • FISZ-ENZ J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna 2001.
 • FRIEDMAN V., The individual as Agent of Organizational Learning [w:] Organizational Learning and Knowledge Dierkes M., Berthoin Antal A., Child J., Nonaka I., Oxford University Press, 2001, s. 398-414.
 • GARDINER P., WHITING P., Success factors in learning organizations: an empirical study, Industrial and Comemercial Training , Volume 29, nr 2, 1997, s.41-48, MCB University Press.
 • GAVIN D., Building a learning organization. Harvard Business Review, 71(4), 1993, p. 78-91.
 • GRUDZEWSKI W. M., HEJDUK I., Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie?, [w:] Hejduk I. [red], Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, ORGMASZ, Warszawa 2004, p. 23.
 • HATCH JO M., Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 • KIM D. H., The link betweewn Individual and Organizational Learning. Sloan Management Review, 35/1,37-50.
 • KWIATKOWSKI S., Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • KOESTLER A., The ghost in the Machine. Hutchinson, Londyn, 1967.
 • LAWRENCE T. B., MAUWS M. K., DYCK B., KLEYSEN R., The politics of organizational learning: integrating power into the 41 Framework, Academy of Management Review, Vol. 30, nr 1, s. 180-191, 2005.
 • Lund R., The manager interaction between innovation and learning, XVIII RENT - Research in Entrepreneurship and Small Business Conference, Kopenhaga 2004.
 • LUNDY O., COWLING A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna 2001.
 • MAIER G., PRANGE CH., VON ROSENSTIEL L., Psychological Perspectives of Organizational Learning, [w:] Organizational Learning and Knowledge Dierkes M., Berthoin Antal A., Child J., Nonaka I., Oxford University Press, 2001, s. 16-29.
 • MARQUARDT M., Building the learning organization, Davies-Black Publishing, Palo Alto, 2002, p. 247.
 • MARTYNIAK Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 135.
 • MCELROY M., The Knowledge Management, Butterworth Heinmann, Burlington 2003, p. 71.
 • MCHUGH P., MERLI G., WHEELER W. A., Beyond Business Process Reenginineering. Towards the Holonic Enterprise. John Wiley and Sons, New York, 1997, s. 11-27.
 • MOSZKOWICZ M., Zarządzanie strategiczne - system założeń Przegląd Organizacji 2/2003, s. 10-13.
 • NEVIS E.C., DI BELLA A.J., GOUD J.M., Understanding Organizations as Learning System, Sloan Management Review, 1995.
 • NONAKA I., TAKEUCHI H., Kreowanie Wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000.
 • OERTENBLAD A., A typology of the idea of learning organization, Managemenet Learning, SAGE Publications, 2002, 33, s. 213-230.
 • OERTENBLAD A., Toward a contingency model of how to choose the right type of learning organization, Human Resource Development Quarterly, Wiley Periodocals, 2004, nr 3, s. 347-349.
 • OPSAHL R., DUNNETTE M.D., Rola wynagrodzenia pieniężnego w motywacji do pracy, s. 86.
 • PAK TEE NG, The learning organizations and the innovative organization, Human Systems Management 23 (2004), IOS Press, s. 93-100.
 • PAPMEHL A., Culture change and organic growth. Overcoming barriers to organizational learning, CMA Management, October, s. 16-18.
 • PAWLOWSKY P., FORSLIN J., REINHARDT R., Practice and Tools of Organizational Learning, [w:] Organizational Learning and Knowledge Dierkes M., Berthoin Antal A., Child J., Nonaka I., Oxford University Press, 2001, s. 398-414, p. 777.
 • PEDLER M., ASPINWALL K, Przedsiębiorstwo uczące się, Petit, Warszawa 1999, s. 59-61.
 • POLLITT CH., Institutional Amnestia: A paradox of the "Information Age, Prometheus, Vol. 18, nr 1, 2000.
 • POSTEL S., Islands of Shared Knowledge: Seecialization and Mutual Understending in Problem-Solving Teams, Organization Scence, Vol. 13, nr 3, May-June 2002, s. 303-320.
 • PROBST G., RAUB S., ROMHARDT K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna 2002.
 • RAMPERSAD HUBERT K., Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonale wyniki. Placet 2004.
 • ROKITA J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa 2005.
 • SAMBROOK, S., & ROBERTS, The inter-relationships between corporate entrepreneurship and organizational learning: A review of literature and recommendations for future research. V International Conference on HRD Research & Practice across Europe, Limerick 2004.
 • SENGE P. M., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, p. 25-26.
 • SIKORSKI CZ., Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizację, Difin, Warszawa 2004, s. 86.
 • STEWARD TA., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty - First Century Organization Currency, New York 2003, p. 315.
 • SVEIBY K.E., LINARD K., DVORSKY L., Building a Knowledge-Based Strategy. A system Dynamics Model for Allocating Value Adding Capacity. www.sveiby.com/articles/sdmodelstrategyt.pdf.
 • TROMPENAARS F., HAMPDEN-TURNER C, Siedem wymiarów kultury. Oficyna Ekonomiczna 2002.
 • VON ROSENSTIEL L, KOCH S., Change in Socioeconomic Values as a Trigger of Organizational Learning, [w:] Organizational Learning and Knowledge Dierkes M., Berthoin Antal A., Child J., Nonaka I., Oxford University Press, 2001, s. 207.
 • WHIDDETT S. HOLLYFORDE S., Modele kompetencyjne zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.