PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 305 | 41--60
Tytuł artykułu

Niektóre kierunki ewolucji rachunkowości w świetle współczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Directions of Evolution of Accounting in the Light of Contemporary Socio-Economic Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono przesłanki rozwoju rachunkowości, atestacyjną orientację rachunkowości oraz imperatyw podnoszenia efektywności rozwoju rachunkowości. Omówiono synchronizację rachunkowości z czasową strukturą działalności gospodarczej oraz powiązania rachunkowości z otoczeniem. Na koniec przedstawiono rolę i miejsce rachunków problemowych w rachunkowości.
EN
The evolution of accounting is closely connected with economic development. Deep economic reforms cause that the imperative of efficiency increase becomes basic for the development of accounting which must be treated as a form of economic account. Thus there arizes the need of reaching beyond the so far prevailing approving orientation of accounting which means that it should be synchronized with the time structure of an economic activity and that it should be related to reality as well as enriched with up-to-date analytical and decision-making methods first of all within the framework of various problem accounts.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Bobińska K., Cel przedsiębiorstwa państwowego jako organizacji, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 5.
 • Böhm H.H., Dynamische Kostenrechnung im Betrieb, Verlag Moderne Industrie München 1960.
 • Böhm H.H., Wille F., Deckungsbeitragrechnung, Grenzpreisrechnung und Optimierung , Verlag Moderne Industrie, München 1977.
 • Brzenk K., Rojek P., Wykorzystanie planistycznego rachunku wyników jako instrumentu zarządzania, referat na V Wojewódzką Konferencję Naukową "Nowoczesna rachunkowość narzędziem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Katowice-Ustroń 1986.
 • Burzymowa E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWB, Warszawa 1971.
 • Burzym E., Istota zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977, nr 1 i 2.
 • Burzym E., Problemy współczesnej ewolucji rachunkowości, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1983, nr 179.
 • Burzym E., Stymulacyjna funkcja rachunkowości w podnoszeniu efektywności gospodarowania, referat na ogólną polską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki, AE, Kraków 1985.
 • Burzym E., Nowoczesna rachunkowość stymulatorem wzrostu ekonomicznej efektywności gospodarowania , referat na V Wojewódzką Konferencję Naukową "Nowoczesna rachunkowość narzędziem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce , Katowice - Ustroń 1986.
 • Ciepielewska H., Rachunek funduszów socjalistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, rozprawa doktorska, UMCS, Lublin 1973.
 • Gaik F., Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa, Założenia modelowe, rozprawa doktorska, AE, Kraków 1981.
 • Gaik F., Przydatność rachunkowości w zarządzaniu w świetle jej cech systemowych , Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1983, nr 178.
 • Gajda J., Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego i podstawy oceny jego działalności, referat na konferencję naukową "Ocena działalności przedsiębiorstw czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania", SKwP, PTE, TNOiK, NOT, Kraków 1985.
 • Jaklik A., Płaszczyzny czasowe w rachunkowości a rozwój jej funkcji, Zeszyty Naukowe, AE Kraków 1982, nr 164.
 • Jaklik A., Powiązanie rachunkowości z czasową strukturą działalności gospodarczej, referat na ogólnopolską konferencję katedr rachunkowości i informatyki "System informacji gospodarczej" , Politechnika Szczecińska, Szczecin 1983.
 • Jaklik A., Rachunkowość jako forma rachunku ekonomicznego, referat na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki, AE, Kraków 1985.
 • Jaklik A., Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstw, referat na konferencję naukową "Rachunkowość wobec potrzeb rachunku ekonomicznego" SKwP, Kraków 1987.
 • Jaklik A., Micherda B., Elementy rachunku utraconych korzyści, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1983, nr 178.
 • Jarugowa A., Koszty pośrednie w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rachunek i kontrola, PWE, Warszawa 1972.
 • Jarugowa A., W kierunku harmonizacji rachunkowości, "Rachunkowość" 1981, nr 3.
 • Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
 • Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1979.
 • Jarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa , PWE, Warszawa 1975.
 • Kisielewski T., Rachunek mikroekonomiczny w przemyśle, UMK, Toruń 1977.
 • Kiziukiewicz T., Winiarska K., Możliwość zastosowania rachunku postulowanych wyników w operatywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu samochodowego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1981, nr 5.
 • Kiziukiewicz T., Dostosowanie rachunkowości do potrzeb zdecentralizowanego zarzadzania w pracy zbiorowej pod red. K. Sawickiego, Rachunkowość w rachunkach reformy gospodarczej, PWE, Warszawa 1986.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1974.
 • Nilidziński R., Wykorzystanie współzależności produkcji i kosztów w postulowaniu wyników finansowych dalekomorskich statków rybackich rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Sopot 1981.
 • Rachunek odpowiedzialności społeczno-ekonomicznej przedsiębiorstw. Pomiar i stymulowanie efektywności podmiotów , temat VII w ramach problemu "Rachunkowość 2000" opracowanie zbiorowe pod red. E. Burzym.
 • Samitowski W., Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego, rozprawa doktorska, AE, Kraków 1986.
 • Sombart W., Der moderne Kapitalismus, Bd. II, Verlag von Duncken und Humblot, München und Leipzig 1928.
 • Wilczyński W., Racjonalność mikroekonomiczna w reformie gospodarczej, referat na V Wojewódzką Konferencję Naukową "Nowoczesna rachunkowość narzędziem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Katowice - Ustroń 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.