PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 204 Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego | 269--294
Tytuł artykułu

Rozwój rynku papierów wartościowych na Ukrainie w aspekcie funkcjonowania Ukraińskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Warianty tytułu
Development of the Security Market on Ukraine in Aspect Functioning the Ukrainian Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces transformacji systemowej, obejmujący zarówno sektor gospodarczy, jak i sferę polityczną na Ukrainie, mający na celu przejście od gospodarki planowanej do rynkowej, wymaga przeprowadzenia istotnych zmian na już funkcjonujących nowo powstałych rynkach oraz udoskonalenia form prawno-regulacyjnych, określających funkcjonowanie całego systemu gospodarczego. Obecnie obserwuje się proces dosyć gwałtownych zmian na rynkach towarów i usług, w sektorze finansów, a także na rynku pracy, zaś szczególnie gwałtownie rozwijają się rynki papierów wartościowych. Zachodzące zmiany należy rozpatrywać pod kątem przekształceń tradycyjnych rodzajów handlu i wprowadzenia nowych kierunków, w tym - powstania na Ukrainie sprzedaży giełdowej jako odrębnej formy działalności komercyjnej, ukierunkowanej na sprzedaż szczególnych rodzajów towarów według określonych reguł. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju rynku papierów wartościowych na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Ukraińskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Kijowie. (fragment tekstu)
EN
The process of system transformation (including economic policy and political sphere in Ukraine), the main purpose of which is transition from plan economy to market economy, needs essential changes in already functional markets, and refinement of law-regulation forms, determining the workings of the whole economical system. Nowadays, there is a process of quite intense changes in commodity market, services and finance sectors, and labour market as well. However, stock market is developing more intensive. These changes need to be seen as a transformation of traditional trade and introduction of new lines, and rising of stock sales as a separate form of commercial activity, based on selling particular kinds of gods according to definite rules. The main purpose of the research is the analysis of the security market development in Ukraine and the Ukrainian Stock Exchange in Kiev. The article discusses functions of the institutions up and running the Ukrainian security market. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
  • Solodkyj M., Birżowyj rynok, Dżerala - Moskwa - Kijów 2001, s. 284.
  • Burmaka M., Korniejew W., Etapy rozwoju rynku kapitałowego na Ukrainie, "Rynek Papierów Wartościowych" 2000, nr 11.
  • Chorużyj S., Obrót papierami wartościowymi, "Ryzyka Finansowe" 2000, nr 12.
  • http://www.spfu.gov.ua.
  • Krawczenko J., Rynek papierów wartościowych, VIRA-P, Kijów 2002, s. 28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.