PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 328--339
Tytuł artykułu

Administracja publiczna jako stymulator zmian w turystyce miasta - na przykładzie Krakowa w latach 1989-2006

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Administration as a Stimulator of Changes in City Tourism - Based on Cracow Between the Years 1989 and 2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie odnosi się do działań naprawczych podejmowanych przez administrację publiczną w Krakowie. Jego celem jest pogłębienie wiedzy na temat przeciwdziałania kryzysowego w turystyce w latach 1989-2006. Podstawę teoretyczną dla celu badań stanowią nauki o zarządzaniu. Podstawę badań w części empirycznej tworzą niepublikowane wcześniej dokumenty źródłowe. Metodą pomiaru jest analiza treści, case study i badania zza biurka. Analiza materiału dowodzi, że administracja publiczna w Krakowie w latach 1989-2006 przezwycięża kryzys w turystyce miasta za pomocą wybranych, kreatywnych i przedsiębiorczych działań. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper reports on remedial activities implemented by the public administration in Cracow. Its aim is to explore the preventative measures against the crisis in tourism between 1989 and 2006. The theoretical basis for the study is the Science of Management and in the empirical part, previously unpublished source documents. The methods used include: the analysis of the documents, case study and desk research. The analysis of the evidence shows that the public administration in Cracow in the period of 1989-2006 overcame the tourism crisis using selected creative and entrepreneurial activities. The said activities included revitalization, selected promotion projects and a form of expert networking and controlling. However, it was not possible to meet all the recovery objectives in a sustainable way in the period concerned. Though the number of visitors grew, not all the problems faced by the municipal authorities were solved. However, it can definitely be stated that at that time Cracow was the leader among the post-socialist cities of easter Europe, and that it was able to use its historic potential to shape complementary tourist market. The experience gained in Cracow at that time could be an inspiration for anyone interested. (original abstract)
Rocznik
Strony
328--339
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003. Raport końcowy, kierownik projektu: dr K. Borkowski, http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html, dostęp: 15.04.2011.
 • Bizon-Górecka J., W poszukiwaniu modelu zarządzania organizacją przez projekty, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 2.
 • Celmer A., Źróbek R., Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich, "ACTA" 2008, nr 7 (4).
 • Dobrodziej J., Rola władz gminy w stymulowaniu rozwoju lokalnego, [w:] A. Wasiak (red.), Administracja publiczna, Zeszyty Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi nr 4 (46), Łódź 2004.
 • Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 15-16 listopada 2005.
 • Habuda A., Habuda L., Reforma administracji publicznej jako problem organizacyjny i polityczny. Przypadek Polski lat 90., [w:] A. Ferens, I. Macek, Administracja i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Hajnosz I., Kursa M., Jak bogaty kasę traci, "Gazeta Wyborcza" z 15 kwietnia 2011 r.
 • http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/, dostęp: 3.03.2011.
 • http://www.krakowlife.pl/62,Najpopularniejsze_atrakcje_zdaniem_turystow.htm, dostęp: 17.03.2011.
 • http://www.bip.krakow.pl, dostęp: 15.04.2011.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl/kultura/, dostęp: 3.03.2011.
 • Kraków w liczbach, http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/55633/0/, dostęp: 10.04.2011.
 • Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010.
 • Osiński J., Administracja publiczna na tle zmian instytucji państwa w XXI wieku, [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 • Pender L., Sharpley R., Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008.
 • Raport o stanie miasta 2005, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UMK, Kraków.
 • Raport Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji strategii rozwoju Krakowa za okres od 14 kwietnia 2005 r. do 13 kwietnia 2006 r., teczka 52748.
 • Regulamin Rady Miasta Krakowa, Załącznik do Statutu Miasta Krakowa, Uchwała nr III/19/90 z dnia 6 lipca 1990, [w:] III sesja Rady Miasta Krakowa, 6 lipca 1990, 283/1.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.
 • Spis uchwał Rady Miasta Krakowa I kadencji 1990-1994,1030/2 A.
 • Spis uchwał Rady Miasta Krakowa III kadencji 1998-2002, 1030/2 A.
 • Sprawozdanie Wydziału Promocji i Turystyki z realizacji zadań podczas kadencji Prezydenta Miasta Krakowa, Sprawy organizacyjne WP-O4,2220/2, 2005.
 • Stefaniuk M., Działania administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2009.
 • Strategia Promocji Krakowa na lata 2004-2006, Uchwała nr XXXVI/316/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2004.
 • Uchwała IV/24/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 1990 r., IV Sesja Rady Miasta Krakowa 27 lipca 1990, Archiwum Urzędu Miasta Krakowa AUMK, teczka 0043 A.
 • Uchwała nr XXXII/298/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 1995 w sprawie przystąpienia Krakowa do Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
 • Uchwała Rady Miasta Krakowa I kadencji 1990-1994, teczka 1030/2, spis Uchwał Rady Miasta Krakowa II kadencji 1994-1998, teczka 1030/2.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. O zarządzaniu kryzysowym, DzU 2007, nr 89, poz. 590, http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890590dostęp: 6.04.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.