PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 9 | 13--21
Tytuł artykułu

Mechanizm regulujący zawieranie umów o pracę na czas określony - w kontekście upływającego okresu obowiązywania ustawy antykryzysowej

Warianty tytułu
The Mechanism Controlling the Entering into a Fixed-Term Employment Contract in the Light of Currently Expiring Anti-Crisis Act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach antykryzysowej liberalizacji prawa pracy do polskiego systemu prawa zaimplementowano - na okres przejściowy - znany prawodawstwu wspólnotowemu maksymalny ogólny czas trwania zatrudnienia terminowego. Ten nowy mechanizm zarówno w praktyce, jak i literaturze przedmiotu wywołał kontrowersje w kwestii następstw przekroczenia przez strony stosunku pracy 24-miesięcznego okresu lub okresów zatrudnienia na podstawie umowy albo umów o pracę na czas określony. Analitycy rynku pracy podnoszą także, iż mechanizm, który w czasie spowolnienia gospodarczego miał chronić miejsca pracy, może się przyczynić do ich ograniczenia, bowiem przed upływem 24 miesięcy od uchwalenia przepisów antykryzysowych (termin ten minął 22 sierpnia 2011 r.) firmy mogą rozwiązać umowy na czas określony, aby nie przekształciły się one w stałe kontrakty. Autor podejmuje próbę analizy środków, które mają przeciwdziałać nadużyciom wynikającym z korzystania z kolejnych umów lub stosunków pracy na czas określony, mając na uwadze, że zakres okoliczności wskazujących na istotę i cele umowy na czas określony w ramach społecznej gospodarki rynkowej zdaje się poszerzać. (abstrakt oryginalny)
EN
A maximum duration of temporary employment, known to the community legislation, has been implemented - for a transitional period - in the Polish labour law system within the crisis liberalisation of the labour law. This new mechanism raised controversy, both in practice and reference books, about the consequences resulting from exceeding by the parties the employment relationship of the 24-month employment period or periods based on an employment contract or contracts for definite time. Job market analysts claim also that the mechanism which was supposed to protect workplaces during a slowdown in economic activity, can contribute to workplace reduction, as companies can terminate employment contracts for definite time prior to the lapse of 24 months from passing crisis regulations (this term elapses on 22nd August 2011) though, to prevent them from being permanent employment contracts. Therefore an attempt to analyse the regulative mechanism in applying employment contracts for definite time seemed to be well grounded, especially that the range of circumstances indicating the essence and purposes of the employment contract for definite time within the social market economy, seems to be extending. According to the author this situation provides an opportunity for more rational using of these contracts by employers and employees alike. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • M. Łyszkowski, Odmienne traktowanie terminowych umów o pracę jest uprawnione, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 5, s. 23.
 • M. Gersdorf, Dylematy związane z postulatem uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 5.
 • J. Skoczyński, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (umowy o pracę na czas określony), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 1, s. 37.
 • L. Florek, Umowa o pracę (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009, s. 201.
 • Ł. Pisarczyk, Terminowe umowy o pracę - szansa czy zagrożenie, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 8, s. 7.
 • A. Sobczyk, Zatrudnienie tymczasowe. Komentarz, Warszawa 2009. s. 23-24.
 • K. Jaśkowski, Umowa o pracę (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2007, s. 130.
 • M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2007, s. 126.
 • Ł. Guza, Firmy nie chcą stałych umów, "Dziennik Gazeta Prawna" z 27 stycznia 2011 r.
 • S. Puzynowska, Czy koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej będzie miał wpływ na umowy terminowe, "Dziennik Gazeta Prawna" z 15 lutego 2011 r.
 • Z. Kurowska, Po czterech latach stała umowa o pracę, "Dziennik Gazeta Prawna" z 4-6 lutego 2011 r.
 • E. Kryńska, Elastyczność zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 1-2, s. 90.
 • J. Wiśniewski, Różnorodne formy zatrudnienia, Toruń 2010, s. 25 i n.
 • W. Muszalski, Przyszłość prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 7, s. 3.
 • M. Latos-Miłkowska, Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 10, s. 15.
 • A. Błaszak, A. Michalski, Musicie być konkurencyjni, "Rzeczpospolita" z 10 stycznia 2008 r.
 • B. Marczuk, Zgubna ochrona, "Dziennik Gazeta Prawna" z 16 marca 2011 r.
 • A. Zych, Czy prawo pracy ogranicza wzrost zatrudnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 4, s. 10.
 • A. Czarnecka w rozmowie z A. Bassaninim, Hiszpan pracuje wydajniej niż Niemiec, ale to tylko pozory, "Dziennik Gazeta Prawna" z 4-6 lutego 2011 r.
 • R. Blanpain, Dialog społeczny. Współzależność gospodarcza i prawo pracy (w:) Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999, s. 56.
 • M. Nowicki, Świat według Blaira (Tony Blair mówi "Newsweekowi" o kryzysie w Libii i przyszłości europejskiej lewicy). "Newsweek" z 3 kwietnia 2011 r.
 • W. Wosińska w rozmowie z M. Jankowską, Nielojalni, zdezorientowani, skorodowani, "Newsweek" z 13 lipca 2008 r.
 • R. Petru, Trwa recydywa socjalizmu, "Dziennik Gazeta Prawna" z 12 kwietnia 2011 r.
 • 30-latkowie chcą zmieniać pracę, "Dziennik Gazeta Prawna" z 15 lutego 2011 r.
 • J. Winiecki, Atak ekonomicznego ciemnogrodu, "Dziennik Gazeta Prawna" z 1-3 kwietnia 2011 r.
 • M. O. Reynolds, The myth of Labors inequality of bargaining power, "Journal of Labor Researd" 1991, nr 2.
 • Ł. Guza, Stała umowa dopiero po przepracowaniu piętnastu lat, "Dziennik Gazeta Prawna" z 17 marca 2011 r.
 • J. Solska, Ostra walka o państwowy etat, "Dziennik Gazeta Prawna" z 20 marca 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.