PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 111 | 40--52
Tytuł artykułu

Liberalizacja rynku usług w ocenie polskich przedsiębiorców

Autorzy
Warianty tytułu
Liberalisation of the Market of Services as Assessed by Polish Entrepreneurs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dyrektywa usługowa cechuje się horyzontalnym podejściem, wyznacza ogólne zasady funkcjonowania na rynku usługowym oraz współpracy administracji państw członkowskich, uwzględniając przy tym interes konsumentów i odnosząc się zarówno do kwestii związanych z zakładaniem przedsiębiorstw usługowych, jak i świadczeniem usług na terytorium Unii Europejskiej. Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym wprowadza nowatorski mechanizm wzajemnej oceny. Państwa członkowskie będą sporządzać raporty z wdrażania dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, które będą analizowane przez Komisję Europejską pod względem zgodności z prawem wspólnotowym. Państwa członkowskie będą również miały prawo przedkładania uwag do sprawozdań innych państw UE. Komisja Europejska w terminie do 28 grudnia 2011 roku, i następnie co trzy lata, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyczerpujące sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (art. 41). Komisja Europejska może też wnioskować o zmianę dyrektywy w celu zakończenia budowy rynku wewnętrznego usług. W przypadku, gdy jakieś państwo członkowskie nie będzie się wywiązywać z wdrażania dyrektywy, wówczas będą stosowane określone konsekwencje, tj. postępowanie najpierw wytoczone przez Komisję Europejską o niewypełnieniu zasad traktatowych i we wdrażaniu konkretnych aktów prawa wspólnotowego. Obecnie najczęściej wydłuża się już etap negocjacji Komisji z państwem członkowskim, żeby na tym poziomie załatwić sprawę, co niewątpliwie przyczynia się do skrócenia czasu trwania sprawy. Może nastąpić tzw. dogrywka, czyli państwo członkowskie może powiedzieć, że źle zrozumiano przepis, ale musi wtedy znowelizować swoją ustawę. Jeżeli Komisja widzi opór ze strony danego kraju, wówczas kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli Trybunał stwierdzi, że rzeczywiście państwo źle wdrożyło dyrektywę, wtedy wyznaczy datę, do której państwo członkowskie musi poprawić swoje prawo. W skrajnych przypadkach może nałożyć na dany kraj karę. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the information society is connected with the preparation of people to be able to acquire information and use it competently. The major reasons why modern technologies are not used are: staying out of their reach and having no skills to use them. The article deals with the issues concerning the use and limitations of use/resignation from selected goods (computer or Internet access) by urban households. There is also a reference made to the problem of digital exclusion.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Analiza skutków społeczno-gospodarczych wdrożenia do ustawodawstwa krajowego dyrektywy 2006/123/WE dot. usług na rynku wewnętrznym, ekspertyzę wykonał Instytut Badań Strukturalnych, Pracownia Studiów, Diagnoz i Badań Sp. z o.o. oraz WYG International Sp. z o.o.
 • Analiza skutków prawnych wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym UE, Raport opracowany przez A. Horyńska & Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa
 • Dąbrowska A., Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Dąbrowska A., Dyrektywa usługowa - ocena skutków, w: Polska w Unii Europejskiej - problemy i doświadczenia procesu integracji, pod red. nauk. T. Pałaszewskiej-Reindl, T. Szot-Gabryś, WSU, Kielce 2009.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Liberalizacja rynku usług - szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców (etap I), SGH, Warszawa 2009 (opracowanie niepublikowane).
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Liberalizacja rynku usług - szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców (etap II), SGH, Warszawa 2010 (opracowanie niepublikowane).
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 27 grudnia 2006 r.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 47 poz. 278.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
 • Założenia ustawy transponującej przepisy dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Ministerstwo Gospodarki. Departament Regulacji Gospodarczych, Warszawa styczeń 2008 r.
 • http://www.eu-go.gov.pl/ [dostęp: 1 marca 2011 r.].
 • http://www.eu-go.gov.pl/pl/strona-glowna-informacje/1499-projekt-spocs-pilotaju- wkrotce/ [dostęp: 1 marca 2011 r.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.