PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rynku i konkurencji - wybrane problemy | 133--141
Tytuł artykułu

Rola samorządu terytorialnego w procesie reformowania polskiego systemu ochrony zdrowia

Warianty tytułu
The Role of the Local Government in the Process of Reforming Health Care System in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono krótką historię samorządności terytorialnej w Polsce. Wraz z wejście Polski do UE zmieniły się zadania i obowiązki samorządu terytorialnego, które reguluje zasada subsydiarności. W procesie odbudowy władz samorządowych niezbędny stał się dokument "Europejska karta samorządu terytorialnego" omawiająca podstawowe kwestie związane z ochroną i rozwojem praw samorządów lokalnych w Europie. Obecnie do zadań samorządu terytorialnego należy również kształtowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, co zostało opisane w artykule.
EN
The article presents the process of recreating the local authorities in Poland after 1989 including the regulations of The European Act of Local Government. The main rights and duties of the local authorities, written in the Constitution of the Republic of Poland and other acts, have been also defined. The article has discussed the purposes that the local governments follow in the field of health care. Their priorities are to provide the health protection, fulfil the role of the executive towards the public health care services and perform the tasks commissioned by the government administration. The paper focuses on the role of the local governments in the process of restructuring Polish health care services before and after joining the European Union. The policy of reforms in the activity of the local governments has been emphasized as well. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • Czarniecka K., Efekty realizacji Programu Restrukturyzacji Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce w latach 1999-2001, "Zdrowie i Zarządzanie" 2002, t' IV nr 3-4.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (DzU 2000 nr 69, poz. 815).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa (DzU 1999 nr 54, poz. 571).
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, obecnie gminnym (DzU 1990 nr 16. poz. 95, z późn. zm.).
 • Ustawa z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej (DzU 1990 nr 34. poz. 198, z późn. zm.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim i powiatowym (DzU 1998 nr 91, poz. 578 i 576, z późn. zm).
 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (DzU 1998 nr 96, poz. 603, z późn. zm.).
 • Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU 1997 nr 28, poz. 153, z późn. zm.).
 • Ustawa z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU 2001 nr 88, poz. 961).
 • Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (DzU 2003, nr 45, poz. 391).
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU 1991 nr 91, poz. 408, z późn. zm.).
 • Ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (DzU 1996 nr 91, poz. 410). zmieniona ustawą z 3 lutego 2001 r. (DzU 1996 nr 16, poz. 169).
 • Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (DzU 1997 nr 28, poz. 152).
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU 2003 nr 203, poz. 1966).
 • Ustawa z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (DzU 2000 nr 48, poz. 550).
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU 2004 nr 116, poz. 1206).
 • Włodarczyk C., Sitko S., Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Yesalius", Kraków 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.