PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rynku i konkurencji - wybrane problemy | 158--173
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu w świetle celów i zadań polityki społecznej

Warianty tytułu
Prevention of Social Orphanage in the Light of Objectives and Tasks of the Social Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawienie wyznaczników działania w obszarze polityki społecznej, głównych zadań związanych ze zwalczaniem sieroctwa społecznego oraz sposobów ich realizacji jest głównym celem niniejszego opracowania. (fragment tekstu)
EN
The social orphanage (children deprived of the paternal care) is a special problem of the social policy but in particular of the assistance social system. This article presents the main objectives and tasks of the social policy which are aimed at opposing of the social orphanage. These objectives and tasks are realized by respecting the suitable rights of the children and families, suitable prophylactic activities, residential and foster care etc. The author describes the main the ways of opposition of the social orphanage. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Dziecko - rodzina - państwo, Wyd. "Zakamycze", Kraków 2003.
 • Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wyd. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2002.
 • Badora S., Czardecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001.
 • Golinowska S., Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania, Wyd. CASE, Warszawa 2002.
 • Gromek-Broc K., Europejska polityka socjalna przed i po Traktacie z Amsterdamu, Wyd. PiP, Warszawa 2002.
 • Hambura S., Muszyński M., Karta praw podstawowych z komentarzem. Dokumenty europejskie, t. III, Wyd. Studia STO, Bielsko-Biała 2001.
 • Kozak S., Sieroctwo społeczne, PWN, Warszawa 1986.
 • Kurzynowski A., godzina w okresie transformacji systemowej, Wyd. TWP, Warszawa 1995.
 • Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza "Aspra-Jr", Warszawa 2001.
 • Pedagogika wobec kryzysów życiowych, red. J. Stochmialek, Warszawa - Radom 1998.
 • Polityka społeczna, red. L. Frąckiewicz, Wyd. "Śląsk", Katowice 2002.
 • Prawa rodziny - prawa w rodzinie, red. T. Jasudowicz, Wyd. TNOiK, Toruń 1999.
 • Problemy rodziny w polityce społecznej, red. A. Kurzynowski, Wyd. Ośrodka Badań Społecznych. Warszawa 1991.
 • Raczkowska J., O opiece nad dzieckiem z niepokojem, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002 nr 6.
 • Sendyk M., Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001.
 • Sieroctwo społeczne. Przyczyny, objawy, skutki i sposoby zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju, red. T. Sołtysiak, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Włocławek 1998.
 • Strzembosz A., Sieroctwo społeczne, PWN, Warszawa 1976.
 • Szymborska A., Sieroctwo społeczne. Wyd. "Wiedza Powszechna", Warszawa 1969.
 • Wagner I., Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji. Studium teoretyczno-badawcze, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1997.
 • Europejska karta społeczna z 18 października 1961 r. (DzU 1999 nr 8, poz. 67).
 • Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 25 stycznia 1996 r. (DzU 2000 nr 107, poz. 1128).
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z 25 lutego 1964 r. (DzU nr 9, poz. 59, z późn. zm.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) z 4 listopada 1950 r. (DzU 1993 nr 61, poz. 284).
 • Konwencja o prawach dziecka Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (DzU 1991 nr 120, poz. 526).
 • Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r. (DzU 1977 nr 38, poz. 167).
 • Powszechna deklaracja praw człowieka z 10 grudnia 1948 r. (nie publikowany w DzU).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z 19 października 2005 r. (DzU nr 214, poz. 1812).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (DzU 2000 nr 80, poz. 900).
 • Ustawa o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. (DzU nr 64, poz. 414. z późn. zm.).
 • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (DzU nr 64, poz. 593).
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 r. (DzU nr 6, poz. 69).
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (DzU nr 228, poz. 2255).
 • Dokumenty Sądu Rejonowego we Wrocławiu - Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.
 • Plan działania Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w 2004 r., dokument MGPiPS, Warszawa, październik 2003 r.
 • Raport NIK: O wynikach kontroli funkcjonowania socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, Warszawa 2002.
 • "Roczniki Demograficzne", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 2000-2003.
 • Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2001, Warszawa, październik 2002.
 • "Roczniki Statystyczne Polski", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 1960, 1975, 1985, 1995, 1999-2003.
 • www.brpd.gov.pl (ostatnia aktualizacja: czerwiec 2004).
 • www.biurose.sejm.gov.pl. (ostatnia aktualizacja: 31 marca 2004).
 • www.mpips.gov.pl.
 • www.nik.gov.pl/o_nik/rzecznik/komunikaty.html (30 lipca 2003).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.