PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 502--510
Tytuł artykułu

Rola ewaluacji w zarządzaniu procesem rewitalizacji przestrzeni miejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Evaluation in the Management of Urban Space Revitalization Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza kwestię rewitalizacji przestrzeni miejskiej jako złożony, wielowymiarowy proces, który wymaga systematycznego monitorowania i oceny wyników. Dlatego też istotne jest wykorzystanie ewaluacji jako instrumentu wspomagającego zintegrowane zarządzanie procesem rewitalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the revitalization of urban space as a complex, multidimensional process that requires systematic monitoring and evaluation. It is therefore important to use the evaluation as a tool supporting the integrated management of the process of revitalization. (original abstract)
Rocznik
Strony
502--510
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Belniak S., Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Bentley I., Urban Transformation. Power, People and Urban Design, Routledge, London 2005.
 • Billert A., Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2007.
 • Ekiert K., Ewaluacja w administracji publicznej: funkcje, standardy i warunki stosowania, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2004.
 • Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, red. K. Malik, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
 • Ferry M., Olejniczak K., Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce, Ernst&Young, Warszawa 2008.
 • Foucalt M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 • Grzeszczak K., Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2010.
 • Huey-Tsyh Ch., Practical Program Evaluation. Assessing and Improving Planning, Implementation and Effectiveness, Sage Publications, New Delhi 2005.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., Model rewitalizacji miast, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, Seria: "Rewitalizacja miast polskich", t. 10, Kraków 2010.
 • Kopeć M., Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Lorens P., Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4 (22).
 • Lorens P., Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010.
 • Markowski T., Rynkowe podstawy procesów rewitalizacji miast, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2007.
 • Metody zarządzania odnową miast, red. P. Kleczkowski, Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków 2008.
 • Neighborhood Regeneration. An International Evaluation, red. R. Alterman, G. Cars, Mansell, London, New York 1991.
 • Nowy okres programowania 2007-2013. Przewodnik po metodach ewaluacji: Wskaźniki monitoringu i ewaluacji, [w:] K. Olejniczak, Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009.
 • Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych. Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści?, http://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Documents/623.pdf.
 • Posavac E.J., Program Evaluation. Methods and Case Studies, Pearson Education, Boston 2011.
 • Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000-2006. Studium przypadku, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków 2006.
 • Przykłady rewitalizacji miast, red. A. Musioł-Węcławowicz, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, Kraków 2010.
 • Rewitalizacja miast Polski. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2007.
 • Roberts P., Sykes H., Urban Regeneration. A Handbook, British Urban Regeneration Association, London 2008.
 • Royse D., Thyer B.A., Padgett D.K., Program Evaluation. An Introduction, Wadsworth Cengage Learning, Belmont 2010.
 • Siemiński W., Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Skalski K., Rewitalizacja we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 • Staniewicz P., Krukowska J., Nowicka P., Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast, Elipsa, Warszawa 2011.
 • System zarządzania przestrzenią miasta, red. P. Lorens, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
 • Urban Renaissance? New Labour, community and urban policy, red. R. Emrie, M. Raco, Policy Press, Bristol 2007.
 • Wholey J.S., Hatry H.P., Newcomer K.E., Handbook of Practice Program Evaluation, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
 • www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Documents/wskazniki170707.pdf.
 • Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2009.
 • Założenia rewitalizacji w Polsce, red. Z. Ziobrowski, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, t. 9, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.