PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 455--464
Tytuł artykułu

Wpływ jakości informacji publicznej na minimalizację ryzyka podejmowania decyzji na rynku pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Public Information Quality to Minimize the Decision Making Risk on the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Informację tworzoną i rozpowszechnianą przez organizacje sektora publicznego można określić mianem informacji publicznej. Jest nią dziś także informacja internetowa. Państwo powinno stwarzać szansę kształtowania wiedzy o rzeczywistości społeczno-gospodarczej dzięki dostępowi do rzetelnej informacji o działaniach państwa, w tym o aktualnej polityce i sytuacji na rynku pracy. Rzetelna wiedza ułatwia podejmowanie przez obywateli racjonalnych decyzji rynkowych. W artykule podjęto próbę wykazania zależności między jakością publicznej informacji o rynku pracy a możliwościami rozeznania sytuacji na współczesnym rynku pracy w celu minimalizacji ryzyka podejmowania decyzji przez podmioty sfery zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
Information that is produced and disseminated by public sector organizations can be described as public information. Today it is web information as well. The state should create an opportunity to shape the knowledge of the socioeconomic reality through the access to reliable information concerning the state activities, including the current state policy and present situation on the labour market. Solid knowledge makes it easier for citizens to make rational market decisions. The paper attempts to demonstrate the relationship between the quality of public information about the labour market and the capacity to discern the situation of today's labour market in order to minimize the risk of decision making by entities of the employment sphere. (original abstract)
Rocznik
Strony
455--464
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Inicjatyw Twórczych w Rybniku
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 48, http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/PUBL_ls_labour_force_survey_IIIq_2010.pdf, dostęp: 15.02.2011.
 • Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, WAiP, Warszawa 2006.
 • Batko B., Znaczenie kompetencji w zarządzaniu informacją internetową w organizacjach administracji publicznej, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo UEK, Kraków 2011 (w druku).
 • Batorowska H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe \"Komputer w edukacji\", Kraków 23-24 września 2005, http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2005/bato-rows.pdf, dostęp 22.05.2008.
 • Definitions of IL, CILIP CSG Information Literacy Group, Updated: 14 february, http://www.informa tionlitera-cy.org.uk/Information_literacy_definitions/Definitions.asp, dostęp: 2.07.2010.
 • e-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, aktualizacja 11.09.2001, http://www1.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/99094766263E249EC1256E8400314623/$file/ePolska.doc, dostęp: 15.01.2008.
 • Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kandefer K., Społeczeństwo informacyjne - obowiązek czy konieczność?, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, red. M. Adamowicz, Prace Naukowe SGGW w Warszawie nr 35, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, http://kpaim.sggw.waw.pl/files/nauka/35/ Kandefer.pdf, dostęp: 22.06.2009.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Rammonet I., La Tyrannie de la Comunication, Gallimard, Paryż 1999.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 • Simon H.A., A Behavioral Model of Rational Choice, \"The Quarterly Journal of Economics\" 1955, vol. 69, no. 1, www.math.mcgill.ca/vetta/CS764.dir/bounded.pdf, dostęp: 4.05.2011.
 • Simon H.A., Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, The Free Press, Collier Macmillan Publishers, London 1976.
 • Stefanowicz B., Informacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 • Sułkowski Ł., O związkach między kulturą organizacyjną a organizacją uczącą się, \"Przegląd Organizacji\" 2003, nr 4.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.