PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 427--436
Tytuł artykułu

Wybrane problemy inwestowania w rzeczowe aktywa trwałe (na przykładzie uczelni publicznych w Polsce)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected problems of investing in tangible fixed assets (as exemplified by public institutions of higher education)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ustalenie uwarunkowań i możliwości zakupu środków trwałych w uczelniach publicznych, których źródłem finansowania są środki finansowe pochodzące z budżetu państwa. Szczegółowa analiza została przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, które regulują możliwość finansowania z zasobów budżetu państwa zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych w uczelniach publicznych. Badanie obowiązującego sposobu i trybu finansowania środków trwałych ujawniło trudności, jakie jednostki gospodarcze oraz uczelnie napotykają podczas realizacji inwestycji, których źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to find out determinants and options for purchasing fixed assets in state-operated institutions of higher education financed by the State Treasury. A detailed analysis was performed based on applicable law that regulates the possibility of State Treasury's financing of purchase or unaided production of fixed assets in public institutions of higher education. An examination of the currently valid method and procedure of fixed assets financing revealed difficulties encountered by institutions of higher education in the course of investments financed with State Treasury funds. Applicable statutory regulations concerning the limitation of financing of fixed assets with a subsidy specifically designated for the purchase or production of fixed assets bring about significant complications, thus restricting operations and development of institutions of higher education. Values provided in taxation law, allowing for one-off depreciation or introducing limits for one-off depreciation are applicable to certain values, different groups of fixed assets and different businesses (that pay income tax). An institution of higher education is not a payer of income tax and as such it makes use of balance sheet regulations only (based on accounting policy), and it does not make use of tax policy. Tax reliefs are without effect on effectiveness of management of resources of an institution of higher education, and recording of one-off depreciation of fixed assets with a final value below an amount allowed for such depreciation results in the deformation of financial result and economic/financial image of such an institution. (original abstract)
Rocznik
Strony
427--436
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa-Kraków 1988.
 • Gmytrasiewicz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2002.
 • Janasz W., Gospodarka środkami pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1986.
 • MSR 16, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. International Accounting Standards Board, Londyn; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Pisarska A., Kowalewska E., Rzeczowe aktywa trwałe - zasady finansowania z budżetu państwa (na przykładzie uczelni publicznej), "Buchalter" 2010, nr 31.
 • Pismo Ministerstwa Finansów, BP8/033-77-467/JWK/10/2156 z dnia 14.05.2010 r.
 • Poborski M., Start do ekonomii, Wydawnictwo SZiM w Kielcach, Kielce 1994.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, DzU 2010, nr 238, poz. 1579.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, DzU 2010, nr 238, poz. 1579.
 • Ustawa o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
 • Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, DzU 2004, nr 116, poz. 1206.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 1992, nr 54, poz. 654.
 • Ustawa o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591.
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006, nr 227, poz. 1658.
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365.
 • Wasilewski M., Pisarska A., Zarządzanie środkami trwałymi w małych i średnich przedsiębiorstwach z regionu świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 79, Wydawnictwo SSGW, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.