PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 285 | 195
Tytuł artykułu

Koncepcja logistyczna w transporcie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logistyka to słowo, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest coraz częściej używane przez naukowców, przedstawicieli gospodarki, publicystów i polityków z różnych regionów świata. Tak jak w innych językach, także i w języku polskim nadawane jest teraz nowe znaczenie temu słowu,odnoszące się do gospodarczych działań w sferze wymiany. To nowe znaczenia, odnoszącego si e do działań militarnych. Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie wpływu koncepcji logistycznej na zmiany w procesach fizycznej obsługi dóbr rzeczowych będących podmiotem wymiany towarowej. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aberle G., Gesamtwirtschaftliche Aspekte der Unternehmenslogistik. [w:l RKW-Handbuch Logistik. Berlin 1981, nr 0850.
 • Aberle G., Kann die Bahn effizient arbeiten? - Anspruch und Realität. "Eisenbahntechnische Rundschau" 1937, nr, 12, s. 799-801.
 • Aberle G., Schirmer B.: Leistungsanalyse und Kostenrechnung im gebrochenen Verkehr. Düsseldorf 1964.
 • Aden K., Der technische Fortschritt im Verkehrssektor: eine Analyse seiner Auswirkungen und Determinanten [w:] Innovation im Verkehr Göttingers 1985.
 • Albach H.: Forschung und Wachstum. "Die Aussprache" 1965 nr 3, s. 148-161.
 • Arnstein A., Der Leistungsauftrag der Schweizerischen Bundesbahnen, "Die Bundesbahn" 1984, nr 2, s. 74-75.
 • Bauer R., Aktualne problemy transportu. "Przegląd Komunikacyjny" 1988, nr 2, s. 27-30.
 • Bauer. R., Uwagi Zespołu XIV d/s Transportu KRG do "Programu umacniania pieniądza". Warszawa 1988.
 • Bąkowski W., Struktura organizacyjna a proces przewozowy w transporcie samochodowym. "Przegląd Komunikacyjny" 1987, nr 8, s. 164-166.
 • Bąkowski W.: Uwarunkowania zmian w zarządzaniu transportem. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1981, nr 3/4, s. 50-52.
 • Beksiak J., Buczkowski L. i inni, Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych. T.1 -2. Warszawa 1981.
 • Bergström S., Rechnergestützte Verfahren - internationaler Stand und Möglichkeiten ihrer Nutzung im sozialistischen Transportwesen. "DDR-Verkehr" 1985, nr 8, s. 233-238.
 • Bergstrom S. Piotrowski K.: Zastosowanie logistyki w transporcie krajów kapitalistycznych., "Przegląd Komunikacyjny" nr 7, s. 129-132.
 • Białecki K. Borowski J., Marketing w gospodarce socjalistycznej. Warszawa 1975.
 • Bircher B.,Langfristige Unternehmensplanung Konzepte, Erkenntnisse and Modelle auf systemtheoretischer Grundlage, Bern 1976.
 • Blöte V. ,Planung optimaler Transport and Lagermengen, Düsseldorf 1981.
 • Borowicz S. Ładyka S. Łodykowski T., Ekonomika transportu morskiego. Warszawa 1987.
 • Bowersox B.J. Smykay E.W., LaLonde B.J., Readings in Phisical Distribution Management - The Logistics of Marketing. New York-London 1969.
 • Brauer K.M., Seiffert B., Fallstudie Haiger zum Ersatz des Strassenverkehrs durch den Kombinierten Verkehr Berlin 1983.
 • Brdulak J., Rachunek ekonomiczny jako podstawa działalności przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej na rynku transportowym Europy Zachodniej. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1981, s. 3/4, s. 63-73.
 • Brdulak J., Kordel Z., Dylematy polityki transportowej. "Przegląd Komunikacyjny" 1983, nr 7, s. 176-179.
 • Bundesregierung fördert Weiterentwicklung des kombinierten Verkehrs. "Die Bundesbahn" 1987, nr 10, s. 849-852.
 • Burnewicz J., Ewolucja efektywności transportu towarowego. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1983, nr 2, s. 19-30.
 • Busch H., Integrierte Logistikkonzepte von der dezentralen Beschaffung zur strategischen Entscheidung Make or Buy [w:] Produktivität - Flexibilität durch Logistik, Bd. 1. München 1984.
 • van Buytene P.M., Christopher M.G., Wills G.S.C., Business Logistics The Hągue 1976.
 • Całczyński A.:,Modele i metody ustalania tras przewozów towarowych. Warszawa 1979.
 • Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych. Warszawa 1985.
 • Cervenka P., Auswirkung der Telekommunikation auf den Personen- und Güterverkehr. "Strasse und Verkehr" 1587, s. 353-357.
 • Choińska I.,Spedycja w systemie transportowym kraju. "Przegląd Komunikacyjny" 1985, nr 1, s. 22-26.
 • Clasen B., Konzentration und Kooperation im Verkehr, [w:] Konzentration und Kooperation im Verkehr. Güttingen 1968.
 • Glasen B., Rationalisierungsvorteile und Wettbewerbsbeschränkungen durch Kooperationsformen im Verkehr. Göttingen 1970.
 • Czownicki J.,Ekonomika transportu lotniczego, Warszawa 1982.
 • Czownicki J.,Lotniczy transport ładunków. Warszawa 1978.
 • Dengler F., Die Transportentfernung als Bestimmungsgrösse für die Frachtenbildung auf einem freien Verkehrsmarkt. "Zeitschrift für Verkehrswissenschaft" 1987, nr 3, s. 110- -127.
 • Dorozik L., Perenc J.: Teoretyczne podstawy racjonalizacji transportu. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1986, nr 3, s. 24-35.
 • Drechsler W., Wettbewerbs und Struktureffekte des technischen Fortschritts im Verkehr - dargestellt an ausgewählten Beispielen. [w:] Innovation im Verkehr. Güttingen 1985.
 • Drude M., Geisenberger S., Müller J.H., Strukturelle Unterschiede zwischen Binnenschiffahrt und Eisenbahn im Hinblick auf den gegenseitigen Wettbewerb. Berlin 1966.
 • Dziembowski Z.: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego. Warszawa 1983.
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego (praca zbiorowa pod red. H. Bronka), Warszawa 1987.
 • Ekonomika transportu (praca zbiorowa pod red. A. Piskozuba), Warszawa 1979.
 • Elementy rachunku ekonomicznego (praca zbiorowa pod red.Z. Hellwiga). Warszawa 1985.
 • Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej (praca zbiorowa pod kier. A. Klasika). Warszawa 1979.
 • Ernst D., Finanzierung neuer Technologien. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft". Ergänzungsheft 1986, nr 1, s. 235- -250.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1986.
 • Falkiewicz R., Swalter L.: Finanse przedsiębiorstw transportowych. Elementy teorii - systemy. Warszawa, 1979.
 • Faller P., Changes in Transport Osers Motivations for Modal Choises Freight Transport. Paris 1985.
 • Feierabend R., Beitrag zur Abstimmung und Gestaltung unter nehmensübergreifender logistischer Schnittstellen. Bremen 1980.
 • Feierabend R., Probleme und Optimierungsansätze interorganisatorischer logistischer Schnittstellen, [w:] RKW-Handbuch Logistik. Berlin 1981, nr 4115.
 • Felsner J., Eriterlen zur Planung und Realisierung von Logistikkonzeptionen in Industrieunternehmen, Bremen 1980.
 • Fieten R., Materialwirtschaft als Managementaufgabe. "Beschaffung aktuell" 1979, nr 10, s. 18-27.
 • Friedlaender A .F., The Dilemma of Freight Transport Regulation. Washington 1969.
 • Friese Ch., Trucking. Der Markt hat entschieden. "Transport- Dienst Wirtschafts-Correspondent" 1983, nr 18, s. 34-40.
 • Forray R., Pons H., Eine Initiative der Französisches Staatsbahhens Eilguttransport mit hohen Geschwindigkeiten (160 km/h). "Zeitschrift für Eisenbahnwesen und Verkehrstechnik - Glasers Annalen".1987, nr 11/12, s. 375-376.
 • Fröschke K.: Schadensfreier Transport und Umschlag - Ergehnisse und weitere Aufgaben. DDR-Yerkehr" 1987, nr 6, s. 162-163.
 • Gabara W.. Proces przystosowawczy organizacji do środowiska. Warszawa 1969.
 • Gajl N., Modele zarządzania i finansowania przedsiębiorstw uspołecznionych.Warszawa 1986.
 • Galbraith J.K., American Capitalism - The Concept of Contervailing Power. Boston 1956.
 • Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym (praca zbiorowa pod red. A. Piskozuba ). Warszawa 1977.
 • Gęsiarz Z., Konteneryzacja. Warszawa 1974.
 • Gęsiarz Z., Marzec J., Zarys mechanizacji robót ładunkowych w transporcie. Warszawa 1981.
 • Giersz J., Kolej w warunkach przymusu ekonomicznego. "Przegląd Komunikacyjny" 1388, nr 4-5, s. 73-76.
 • Giersz J., Technologia transportu kolejowego. Warszawa 1980.
 • Głodek Z ., Koszty normatywne w systemie informatycznym przedsiębiorstwa transportu samochodowego. Warszawa 1975.
 • Gługiewice Z., Kryteria w liniowym programowania przewozów w handlu. Poznań 1965.
 • Golden B.L., Introduction to and Recent Mvenoes in Vehible Routing Mathods. [w:] Transportation Planning Models. Amsterdam-New York-Oxford 1984.
 • Goldberger A.S., Teoria ekonometrii. 'Warszawa 1972.
 • Gołembska E., Wstęp do badań sad metodami rozmieszczenia bas magazynowych jednostek obrotu towarowego "Problemy Magazynowania i Transportu" 1987, nr 3, s. 1-4.
 • Grandjot H.H., Reibungsloser Informationsfluss als Grundlage wirtschaftlicher Transportketten -Die Bedeutung des Informationsflusses im Gütertransport, [w:] Strukturveränderungen im Güterverkehr durch transportkettenübergreifende Informatik. Bergisch Gladbach 1984.
 • Grzelakowski W., Polityka portowa. Gdańsk 1986.
 • Grzywacz W., Ekonomika pracy w transporcie. Warszawa 1979.
 • Grzywacz W., Funkcje cen usług transportowych,. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1981, nr 1, s. 47-55.
 • Grzywacz. W., Infrastruktura transportu. Warszawa 1982.
 • Grzywacz W., Klasyfikacja progów rozwoju transportu." Problemy Ekonomiki Transportu" 1974, nr 3, s. 48-62.
 • Grzywacz W., Spedycja a rynek usług transportowych. "Probier my Ekonomiki Transportu" 1980, nr 2, s. 21.
 • Halbmayer K., Grundsätze der österreichischen Terkehrspolitik. "Verkehrsannalen" 1988, nr 1, s. 25-37.
 • Hebel E.: Modell Transporbörse. Die Verkehrsmarktordnung der Zukunft. Düsseldorf-Wien 1986.
 • Healey B., Strategy and the "Business Portfolio". "Long Range Planning" 1977, nr 2, s. 9-15.
 • Heine P., Direct Costing - eine anglo-aiserikanische Teilkostenrechnung "Zeitschrift für handelswissenschaftllche Forschung" 1959, nr 10, s. 515-534.
 • Hick J.R., Wartość i kapitał. Warszawa 1975.
 • Hofman L., Rydzskowski W., Ekonomika transportu wodnego śródlądowego. Warszawa 1987.
 • Ihde G.-B., Logistik. Stuttgart 1972.
 • Ihde G.-B., Neue Strategien der Warenverteilung - Ist bestandslose Distribution eine realistische Alternative? [w:] Produktivität -Flexibilität durch Logistik. Bd. 1. München1984.
 • Ihde. G.-B., Transport, Verkehr, Logistik. München 1984.
 • Ihde G.-B., Von der Verkehrsbetriebslehre zur betriebswirtschaftlichen Logistik. "Zeitschrift für Verkehrswissenschaft" 1980, nr 1, s. 3-16.
 • Ihde G.-B., Zur Behandlung logistischer Phänomene in der neueren Betriebswirtschaftslehre. "Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis" 1972, nr 3, s. 129-145.
 • Informationssysteme in der Logistik. Bremen 1983.
 • Informatyka w transporcie morskim (praca zbiorowa pod red. T. Wierzbickiego). Gdańsk 1979.
 • Jagodziński M., Przewoźnik - spedytor transportowej obsługi gospodarki żywnościowej. "Przegląd Komunikacyjny" 1988, nr 3, s. 66-69.
 • Jarugowa A.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa 1986.
 • Jarugowa A., Malc W. Sawicki K., Rachunek kosztów. Warszawa 1983.
 • Jarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Warszawa 1982.
 • de Jong E.: Reparatur und Wartung von Container immer bedeutungsvoller. "Deutsche Hebe- und Fördertechnik" 1981, nr 9, s. 32-33.
 • Kalecki M., Socjalizm. Funkcjonowanie i wieloletnie planowanie. Warszawa 1982.
 • Kamiński T., Transport w systemie zaopatrzenia materiałowo-technicznego wojska. Warszawa 1976.
 • Kandler J., Die Güterbahn - Zukunft nur mit neuem Produktionssystem? "Internationales Verkehrswesen" 1987, nr 6, s. 413-421.
 • Kantorowicz L., Gorstko A., Optymalne decyzje ekonomiczne. Warszawa 1976.
 • Kapoun J., Logistik - ein moderner Begriff mit langer Geschichte. "Zeitschrift für Logistik" 1981, nr 3, s. 123- 127.
 • Kaspar C., Verkehrswirtschaftslehre im Grundriss, Bern-Siuttgart 1977.
 • Kirsch W., Betriebswirtschaftliche Logistik. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1971, nr 4, s. 221-234.
 • Klein H., Systemverknüpfung - Zukunftsorientierte Kombination. "Eisenbahntechnische Rundschau 1985, nr 12, s. 851-852.
 • Klamm R., Logistik-Forum '86: Wissenschaft und Praxis zogen an einem Strang "Internationales Verkehrswesen" 1986, nr 4, s. 290-293.
 • Knieper K.E., Wettbewerbsverzerrungen in der Verkehrswirtschaft bei finanzieller Eigenständigkeit der Infrastruktur. Probleme und Möglichkeiten ihrer Lösung. Göttingen 1966.
 • Knoflaoher H., Erfordernisse für die zukünftige Verkehrspolitik der Regierungen für die wirtschaftliche Führung der Eisenbahnuhternehmen. "Schienen der Welt" 1987, nr 11, s. 13-17.
 • Kordel Z., Instrumenty polityki transportowej w RFN. "Probier my Ekonomiki Transportu" 1983, nr. 1, s. 57-66.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce. Warszawa 1985.
 • Krasucki Z., Neider J., Konteneryzacja w transporcie międzynarodowym. Warszawa 1986.
 • Kremers W., Kosten-Service-Zielkonflikte in der Logistik. Möglichkeiten ihrer Messung und. Steuerung durch Logistik- Controlling. [w:] Logistik-Controlling. Bremen 1983.
 • Kruczalak K., Problem stosowania niektórych przepisów kodeksu handlowego. "Państwo i Prawo" 1987, nr 6, s. 55-63.
 • Künzler L., Seidelmann Ch., Transportkette Containerverkehr in der Binnenschiffahrt. Frankfurt/M 1981.
 • Kuziemkowski R., Przedsięwzięcia integracyjne w polskim transporcie. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1980, nr 4, s. 6- 22.
 • Lange 0., Ekonomia polityczna. T. 1. Warszawa 1967.
 • Lehmann A., Die Anpassung von Verkehrsunternehmen bei Nachrageschwankungen Würzburg 1980.
 • Liberadzki B., Planowanie operatywne przewozów ładunków koleją. Warszawa 1982.
 • Lieb T.C., Gerundt K., Main port - Tendenzen in der Antwerpen-Hamburg-Range? "Internationales Verkehrswesen" 1988, nr 2, s. 82-87.
 • Lindner J., Finanse przedsiębiorstw kapitalistycznych. Warszawa 1961.
 • Lissowska E., System wskaźników przedsiębiorstwa transportowego. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1981, nr 1, s. 33- 39.
 • Logistik als kooperative Enteraehraenskonzeption. "Internationale Transport Zeitschrift" 1986, nr 22, s. 2451.
 • Logistische Optimierung von Gütertransportketten LOG. Köln 1985.
 • Loitlsberger S., Gutachten über die Übereinstimmung des gemein wirtschaftlichen Teiles des Trehnungsrechnungsentwurfes der OBB- mit betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Wien 1986 (maszynopis powielony).
 • Luks K., Wybrane problemy koordynacji transportu. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1978, nr 1, s. 26-40.
 • Madeyski M., Lissowska E., Badania analityczne transportu samochodowego. Warszawa 1981.
 • Madeyski M., Lissowska E., Marzec J., Wstęp do nauki o transporcie. Warszawa 1971.
 • Madeyski M., Lissowska E., Morawski W., Transport, rozwój i integracja. "Warszawa 1978.
 • Majewski J., Polityka transportowa w stosunku do transportu samochodowego i jej narzędzia. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1985, nr 1, s. 22-34.
 • Małek P., Problemy metodyczne optymalizacji i racjonalizacji transportu. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1976, nr 3, s. 22-43.
 • Marciniak-Neider D., Helder J., Organizacja międzynarodowych przewozów kontenerowych. Warszawa 1980.
 • Marketing Logisticss Perspectives and Viewpoists. New York- London-Sydney 1967.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki. Warszawa 1925.
 • Marzec J., Spedycja lądowa. Warszawa 1979.
 • Massesberg J.,Die Zieladäquanz verkehrspolitischer Massnahmen. [ w:] Effiziente Verkeiirpolitik Voraussstzungen und Probleme. Göttinger; 19S0.
 • Massnahmenpaket. "Verkehrs-Hundschau" 1957, nr 51/52, s. 3-9.
 • Matthies W., Bas Datenkokomunikationssystem HSRMES der europäischen Eisenbahnen. "Eisenbahntechnische Rundschau" 1984, nr 12, s. 917-920.
 • Mauthe S.D., Roventa P., Versionen der Portfolio-Ainalyse auf dem Prüfstand "Zeitschrift für Organisation" 1982, nr 4, s. 191-204.
 • Mellerowicz K., Heuzeitliche Kalkulationsverfahren. Freiburg 1977.
 • Merkel H.H., Simulationsmodelle für die Optimierung interdependenter logistischer Prozesse. Bremen 1981.
 • Minc B., Kapitalizm współczesny. Ekonomiczne problemy i tendencje rozwoju. Warszawa 1979.
 • Mindur L. Transport w budownictwie. Warszawa 1983.
 • Mokrzyszczak H., Ładunkoznawstwo. Warszawa 1977.
 • Mokrzyszczak H., Magazyny transportowe. Warszawa 1985.
 • Moore T.G., Freight Transportation Regulation. Washington 1972.
 • Morawski W., Komputeryzacja procesów informacyjno-decyzyjnych w zakresie przewozów ładunków. "Problemy. Ekonomiki Transportu" 1974, nr 2, s. 38-59.
 • Morawski W., Metody prognozowania przewozów ładunków. Warszawa 1976.
 • Morawski W., Polityka transportowa, Warszawa 1978.
 • Morecka Z., Społeczne aspekty gospodarowania. Warszawa 1981.
 • Multinationale europäische Fluglinie. "Verkehr" 1983, nr 19, s. 4-5.
 • Nasiłowski M., Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce. Warszawa 1987.
 • Neider J., Operator kontenerowy przejawem przemian w zakresie organizacji przewozów kontenerowych. "Technika i Gospodarka Morska" 1977, nr 4, s. 197-199.
 • Neue Saiten. "Verkehrs-Rundschau" 1987, nr 46, s. 20-21.
 • Obsługa transportowa handlu wewnętrznego (praca zbiorowa pod red. Z. Gługiewicza). Warszawa 1978.
 • Oettle K., Raumwirtschafliiche Aspekte einer Betriebswirtschaftshre des Verkehrs. Hannover 1978.
 • Organizacja i technika ciężarowego transportu samochodowego (praca zbiorowa pod red. A. Modratowskiego). Warszawa 1978.
 • Ostaszewski J., Zjawisko dźwigni finansowej. "Finanse" 1988, nr. 6, s. 36-42.
 • Paprocki 7., Cel i strategia działania przedsiębiorstwa transportowego. "Przegląd Komunikacyjny" 1983 nr 7, s. 183-187.
 • Paprocki W., InterCargo - nowa, atrakcyjna oferta przewozu ładunków niemasowych transportem kolejowym w RFN. "Eksploatacja Kolei" 1984, nr 12, s. 346-350.
 • Paprocki W., Logistikkonzeption als Wandlungsfaktor im Transport- und Speditionsgewerbe "Verkehrsannalen "1987 , nrr 3, s. 29-33.
 • Paprocki W., Probleme der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von technischen Innovationen am Beispiel des Transportwesens. [w:] Innovationsdynamik im Systemvergleich, Heidelberg 1988.
 • Pfol H.-Ch., Die Tarife sollten abgebaut werden. "Verkehrs -Rundschau" 1982, nr 35, s. 12-14.
 • Pfohl H.-Ch., Logistiksysteme. Betriebswirtschaftliche Grundlagen. Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo 1985.
 • Piotrowski K., Przesłanki władzy gospodarczej przewoźnika i możliwości jej przeciwdziałania. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1980, nr 2, s. 5-20.
 • Piotrowski K., System motywacyjny w transporcie. Warszawa 1983.
 • Piskozub A., Ekonomika transportu. Podstawy metodologiczne. Warszawa 1975.
 • Piskozub A., Gospodarowanie w transporcie. Warszawa 1982.
 • Piskozub A., Uwarunkowania polityki transportowej w Polsce. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1981, nr 1, s.-70-78.
 • Piskozub A., Zarys najnowszych dziejów transportu. Warszawa 1979.
 • Podstawy informatyki w transporcie (praca zbiorowa pod kier.T. Wierzbickiego). Warszawa 1984.
 • Posselt R.P.H., Der international tätige Dienstleistungsbetrieb als starkes integriertes Glied in der Logistikkette. [w:] Produktivität - Flexibilität durch Logistik. Bd. 1. München 1984.
 • Prawo przewozowe z komentarzem (praca zbiorowa pod red. A. Kolarskiego). Warszawa 1987.
 • Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu samochodowego (praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego). Warszawa 1979.
 • Rachunkowość w warunkach reformy gospodarczej (praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego). Warszawa 1986.
 • Regulowanie inwestycji w reformie gospodarczej (praca zbiorowa pod red. A. Kierczyńskiego). Warszawa 1986.
 • Richter K.-J. Kybernetische Analyse verkehrsökonomischer Systeme. Verkehrsökonometrie I. Berlin 1977.
 • Riebei P., Preiskalkulation als Grundlage von "Selbstkosten" oder von relativen Einzelkosten und Deckungsbeiträgen "Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1964, nr 10/11, s. 549-612.
 • Riebel P., Eigen- oder Fremd transport, die Antwort aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Frankfurt/M 1981.
 • Riebel F.; Einzelkosten- und Deckungsbeitragrechnung. Wiesbaden 1982.
 • Riebel P., Logistik als Herausforderung der Wirtschaft. [w;] Das logistische Angebot im Güterverkehr. Frankfurt/M 1981.
 • Robinson J., Akumulacja kapitału. Warszawa 1956.
 • Robi K., Distribution and Wirtschaftsordnung. Stuttgart 1980.
 • Rocznik Statystyczny Transportu 1986. Warszawa 1987.
 • Rogge H., Die verkehrspolitische Untätigkeitsklage des Europäischen Parlamentes: Konsequenzen aus dem Urteil des Europäischen Gerichthofes vom 22. Mai 1985. "Internationales Verkehrswesen" 1985, nr 5, s. 310-314.
 • Rommerskirchen S., Bülow H. i inni, Ursachen, Ausmass und Auswirkungen unterschiedlicher Wettbewerbsbedingungen in europäischen Binnengüterkraftverkehr. Bd. 1. Basel 1987.
 • Runge W.-R., Die Rollende Landstrasse als Transportalternative im Bereich stark belasteter Autobahnabschnitte. "Internationales Verkehrswesen" 1988, nr 2, s.87-94.
 • Rutkowski I., Dystrybucja towarów w marketingu. Warszawa 1988.
 • Rutkowski I. Wrzosek W., Marketingowa strategia sprzedaży. Warszawa 1979.
 • Sämann W., Rationalisierung der Büroarbeit als Zukunftsaufgabe. "REFA-nachrichten" 1970, nr 6, s. 421-425.
 • Sajkiewicz A., Harmonizacja pracy. Czynniki społeczne, ekonomiczne i organizacyjne. Warszawa 1986.
 • Schmitz A., Ausgliederung logistischer Leistungen - Entwikklungstendenzen an Beispielen, [w:] Produktivität - Flexibilität durch Logistik. 3d 2. München 1984.
 • Schmuck H., Die Eisenbahnen und der künftige freie Verkehrsmarkt in Europa. "Die Bundesbahn" 1987, nr 10, s. 927-929.
 • Schnelle H. Kuhn D., Einbettung eines.Prüfungsystems für Eingangsfrächten in die logistische Organisation eines .Automobilunternehmens. [w:] Logistische Informatik für Güterverkehrsbetriebe und Verlader. Berlin-Heidslberg-New York-Tokyo 1985.
 • Schumpeter J.A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. München-Leipzig 1926.
 • Seelinger E.: Logistik im -Anlagenbau aus Sicht der Verlader, [w:] Logistik im Anlagengeschäft und bei Baustellenverkehren. Frankfurt/M 1983.
 • Seidelmann Ch., Container; Vorschläge zur Norm. "Verkehr" nr 17, s. 9-10.
 • Skowronek Cz., Efektywność gospodarki materiałowej. Warszawa 1987.
 • Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa 1971.
 • Spera K., Die Logistik als Instrument zur Leistungsoptiaie- rung und Preisiainimierung im Gütertransport. Innsbruck 1985.
 • Spera K., Transportwirtschaftslehre. Innsbruck. 1986.
 • Stabenau E.. Dienstleistungen in der Logistik - Einführung, [wi] HZW-Eandbuch Logistik. Berlin 1981, nr 4005.
 • Stabenau H., Grundlagen der Entwicklung logistischer Dienstleistungsangebote in Transport und Distribution, [w:] RKW Handbuch Logistik. Berlin 1981, nr 8512.
 • Strużycki M., Organizacja działalności handlowej. Procesy informacyjno-decyzyjne. Warszawa 1984.
 • Surdykowska S.: Ustalanie cen w przedsiębiorstwach. Warszawa 1984.
 • Suszyński C.: Synergia w działalności przedsiębiorstw. Referat na konferencję "Przedsiębiorstwo w drugim etapie reformy gospodarczej". Zbożenna 1988 (maszynopis powielony).
 • Sweezv P.M., Teoria rozwoju kapitalizmu. Warszawa 1961.
 • Szablewski A.T., Czynnik transportowy w kształtowaniu cen. Warszawa 1982.
 • Szczepaniak T., Spedycja w handlu morskim. Gdańsk 1977.
 • Sztyber W.B., System cen w gospodarce socjalistycznej. Warszawa 1978.
 • Śliwa .J., Strategia finansowa przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia. Warszawa 1985.
 • Świder W., Czynnik transportowy w modelach handlu zagranicznego. "Zagadnienia Transportu" 1984/85, nr 3/4, s. 47-53.
 • Tarski I., Czynnik czasu w procesie transportowym. Warszawa 1976.
 • Tarski I., Kierunki badań nad ekonomicznymi korzyściami kontenerowego systemu transportowego. "Zagadnienia Transportu" 1977, nr 1/2, s. 107-117.
 • Tarski I., Koordynacja transportu. Warszawa 1968.
 • Tarski I., Prawo korzyści skali w transporcie. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1976, nr 4, s. 20-40.
 • Tarski I., System transportowy RWPG. Warszawa 1981.
 • Teichmanowa S.: Polskie przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej na tle przemian spedycji światowej. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1984, nr 3, s. 41-52.
 • Teoretyczne podstawy rachunkowości (praca zbiorowa pod red. T. Pechego). Warszawa 1988.
 • Terebucha E., Rachunkowość przedsiębiorstw transportowych. Warszawa 1972.
 • Tessmann G ., Rechnergestützte integrierte Produktions-Transportketten - theoretische Grundlagen und praktische Anforderungen an ihre Entwicklung. "DDR-Verkehr"1985, nr 9, s. 261-265.
 • Transport i spedycja międzynarodowa (praca zbiorowa pod redo T.Szczepaniaka). Warszawa 1979.
 • Tress R.. Das Güterverkehrszentrum als infrastrukturelle Schnittstelle des Güterverkehrs. Düsseldorf 1984.
 • Tylutki A., Wpływ konteneryzacji na czas dostawy w transporcie lądowym. »Problemy Ekonomiki Transportu" 1977, nr 1, s. 7 -85.
 • Verkehr in Zahlen.1986. Bonn 1986.
 • Weise H., Informationsketten. "Verkehrs-Rundschau" 1S85, nr 13, s. 15-17.
 • Welfens P.J.J., Innovationstheorie, -politik und -dynamik im Systemrvergleich. [w:] Innovationsdynamik im Systemverleich. Heidelberg 1988.
 • Wendt P., Lieferbereitschaft. [w:] Marketing Enzyklopädie. Bd. 2. München 1974.
 • Wilczyński W., Podstawowe problemy reformy gospodarczej, [w:] Cele i zakres reformy gospodarczej (praca zbiorowa pod red. U. Libury-Grzelońskiej). Warszawa 1981.
 • Wildemann H., Logistik-Konzeptionen. Materialflusst'euerung zwischen Lieferant and Abnehmer am Beispiel japanischer Unternehmen. "Zeitschrift für Logistik" 1983, nr 3, s. 73 -76.
 • Wildemann H., Strategische Investitionsplanang für neue Technologien in der Produktion. nZeitschrift für Betriebswirt schaft?. Ergänzungsheft 1986, nr 1, s. 1-48.
 • Wojciechowski T., Handel w systemie zaopatrzenia materiałowo technicznego. Warszawa 1983.
 • Woźniak H., Logistyka a transport. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1987, nr 2, s. 26-48.
 • Woźniak H., Rynek usług transportowych w wysoko rozwiniętym państwie kapitalistycznym. Gdańsk 19S5.
 • Woźniak H., Systemy gospodarcze a ład ekonomiczny w transporcie lądowym. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1965, nr 2, s. 47 -75.
 • Zachcial M., Fitter J.C. Solzbacher F., Preisbildungstheorie and politik im Verkehrswesen. Opladen 1975.
 • Zakrzewski Z. , Wstęp do teorii handlu wewnętrznego. Warszawa 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.