PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 249 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne | 63--73
Tytuł artykułu

Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Occupational Burn-Out as the Indicator and the Consequence of Lack of Flexibility in Managing People
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki wypalenia zawodowego traktowanego jako przejaw oraz skutek braku elastyczności w zarządzaniu kadrami. Autorzy zaprezentowali wyniki badań dotyczących administracji publicznej oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Używając sieci neuronowych, zbudowano modele zależnościowe, które wskazały, że głównymi predyktorami wypalenia w obu grupach są przede wszystkim czynniki organizacyjne: zewnętrzny konflikt roli, ogólna ocena klimatu organizacyjnego, organizacja pracy, przeciążenie roli oraz możliwości stwarzane przez organizację. Cechy osobowościowe w przypadku służb mundurowych również okazały się istotnymi czynnikami predysponującymi do wypalenia, jednak w słabszym stopniu wpływały na zmienne zależne. Wyniki badań pozwoliły też autorom na wskazanie skutecznego remedium związanego z profilaktyką wypalenia zawodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the subject of occupational burn out defined as the indicator and the consequence of lack of flexibility in managing employees. The authors present the research results relating to employees in public administration and national defense. The authors build and use neural networks depended statistics models which pointed out the main predictors: external role conflict, general perception of organizational climate, organization of work, role overload and creating possibilities by a company. Personality traits turned out as statistically significant, but in weaker extent influenced dependent variables. Finally, the authors discuss some remedies for burn out prevention which they recognized as efficient in their research. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Aktor-kreator-inspirator, Akade, Kraków 2000.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Borucki Z., Stres organizacyjny: mechanizm, następstwa, modyfikatory, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1988.
 • Chełpa S., Ponad cechami osobowości, "Przegląd Organizacji" 1996b, nr 4.
 • Chełpa S., Skuteczne kierowanie. Poszukiwanie cech supermenedżera, "Przegląd Organizacji" 1996a, nr 3.
 • Chirkowska-Smolak T., Kleka P., The Maslach Burnout Inventory - General Survey: Validation across occupational groups in Poland, "Polish Psychological Bulletin" 2011, 42 (2).
 • Dobrowolska M., Elastyczność personalna jako składnik kwalifikacji pracownika, [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • DuBrin A.J., Praktyczna psychologia zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 • Maslach Ch., Leiter M., Early predictors of job burnout and engagement, "Journal of Applied Psychology" 2008, 3.
 • Maslach Ch., Leiter M.P., Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawianie relacji z pracą, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Maslach Ch., Leiter M.P., Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Nosal C.S., Piskorz Z., Kierowanie ludźmi jako gra intelektualna, [w:] S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 • Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 2.
 • Rosenstiel L., Betriebsklima geht jeden an! München, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung 1992.
 • Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 1, GWP, Gdańsk 2010.
 • Witkowski S.A., Psychologiczne sylwetki polskiego menedżera okresu transformacji, [w:] S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. V, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.