PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 266 Innowacyjność w systemach finansowych | 11--27
Tytuł artykułu

Budżetowanie zadaniowe jako innowacyjna forma zarządzania w publicznym systemie finansowym : na przykładzie województwa łódzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Performance-Based Budgeting as an Innovative Form of Management in the Public Finance System : on the Example of the Łódź Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie przedmiotu i zakresu budżetu zadaniowego województwa łódzkiego na tle istoty, znaczenia i barier budżetowania zadaniowego jako innowacyjnej formy zarządzania publicznego. Ocenie poddane zostaną wybrane mierniki zadań publicznych w budżecie województwa, ich celowość i wartość informacyjna. (fragment tekstu)
EN
The aim of this discussion is to present the object and scope of the performance budget of the Łódź Voivodeship against the background of the nature, significance and limitations of performance-based budgeting as an innovative form of public management. The performance indicators for public tasks in the voivodeship budget, their functionality and informative value were evaluated. The performance budget of the governmental voivodeship administration in Poland is based on a set of several functions among which the following ones consume the largest amounts of expenditure: social security and support for the family, health service, public security and public order. Each function was attributed specific tasks which, in turn were divided into subtasks. The objectives of the tasks and subtasks and their performance indicators were formulated. The specific character of the Voivodeship Offices creates additional barriers for the optimal formulation of the public task performance indicators. On the one hand, the Voivodes implement the strategic policy of the government. On the other hand, they have to take into account the character and economic and social characteristics of the region. They also have to cooperate with the voivodeship self-government. The dual character of the public administration at the voivodeship level poses an obstacle to the formulation of an optimal system of tasks and indicators at the regional level. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Katalog funkcji, zadań i podzadań wraz z celami i miernikami na rok 2011 dla Urzędów Wojewódzkich, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=2743&id=207038&typ=news, data dostępu 15.11.2011.
 • Lubińska T. (red.), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Difin, Warszawa 2007.
 • Lubińska T. (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009.
 • Lubińska T. (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2011.
 • Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 • Misiąg W., Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Plan wydatków na rok 2011 dla części 85/10, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Województwa Łódzkiego, http://bip.łódzkie.eu/page/1148,budzet-zadaniowy-na-rok-2011.html, data dostępu 15.11.2011.
 • Pietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków 2008.
 • Postula M., Perczyński P. (red.), Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 • Raport Budżet Zadaniowy, Tom I, Budżet Zadaniowy na rok 2008, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010, Dz. U., nr 80, poz. 673.
 • Sprawozdanie za rok 2007 z wykonania pilotażu budżetu zadaniowego dla części budżetowych: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, część VI, [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01.01 do 31.12 2007 r., Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2008.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U., nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r., Dz. U., nr 31, poz. 206, art. 22.
 • Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224727

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.