PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 266 Innowacyjność w systemach finansowych | 53--67
Tytuł artykułu

Analiza mechanizmów finansowania ochrony zdrowia - model holenderski a model polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Financing Health Care Systems - Dutch Model and the Model of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konstrukcja polskiego modelu ochrony zdrowia nie zapewnia odpowiedniej efektywności systemowej. Rodzi to szereg problemów w postaci długich kolejek do lekarzy specjalistów czy niskich płac przedstawicieli zawodów medycznych. Odpowiedni transfer wiedzy w zakresie korzystnych rozwiązań stosowanych w innych krajach nabiera w tym świetle szczególnego znaczenia. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie funkcjonowania modelu ochrony zdrowia w Holandii jako modelu wzorcowego. Wybór modelu holenderskiego został podyktowany jego wysoką oceną w zakresie funkcjonowania krajowych modeli ochrony zdrowia świadczącą o bardzo dobrej efektywności. Publikacja ma za zadanie skonfrontować rozwiązania holenderskie z polskimi i wskazać na istotne różnice, z których może wynikać słabość naszego systemu. Ma również ocenić ewentualną możliwość przeniesienia rozwiązań zastosowanych w Holandii na grunt polski. (fragment tekstu)
EN
This publication focuses on the assumption that appropriate transfer of knowledge between countries can be beneficial as afar as financing models of health care systems are considered. The main aim of this article is to compare the ways of health care financing in Netherlands and in Poland and assess the possibility of implementation desirable solutions from Dutch model into Polish one. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
 • Depta A., Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach, [w:] J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia - Wybrane zagadnienia, Wolters Kulwer Sp. z o. o., Warszawa 2011.
 • Dziubińska-Michalewicz M., Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz 2004, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i-1033.pdf, data dostępu 07.12.2011.
 • Gazetaprawna.pl Encyklopedia, Stawka kapitacyjna, http://www.gazetaprawna.pl/, data dostępu 11.12.2011.
 • Instytut Health Consumer Powerhouse, http://healthpowerhouse.com/, data dostępu 12.12.2011.
 • Krajewski-Siuda K, Romaniuk P., Zdrowie publiczne - stan obecny, reformy ostatnich 20 lat, model docelowy. Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.
 • Kurowska A., Holandia najlepszym wzorcem, "Służba Zdrowia" 2010 (wrzesień), nr 72-75 (3973-3976).
 • Lelber S., Gress S., Manougulan M.-S., Health Care System Change and the Cross-Border Transfer of Ideas: Influence of the Dutch Model on the 2007 German Health Reform, "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2010 (August), Vol. 35, No. 4.
 • Leśniewska A., Mechanizmy rynkowe w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych - doświadczenia holenderskie, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1.2009.
 • Mazur K.. Łukasik A., Kasy Chorych i ich problemy w latach 1999-2003, http://www.biuletyn.egap.pl/, data dostępu 11.12.2011.
 • Migdalski R. Ubezpieczenia zdrowotne w Holandii: pacjent płaci za wybór, państwo pamięta o najsłabszych, Portal Rynek Zdrowia, rynekzdrowia.pl, data dostępu 08.12.2011.
 • NFZ. http://www.nfz.gov.pl/, data dostępu 11.12.2011.
 • Niepytalski K., Ustawa o działalności leczniczej: zmiany, http://www.prawo.cgospodarka.pl/, data I dostępu 11.12.2011.
 • Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Kraków 2004.
 • Owoc A., Owoc J., Bojar I., Sygit K., System prywatnych ubezpieczeń w Holandii, Problemy Higieny i Epidemiologii 2009, 90(3), s. 398 -402, http://www.phie.pl/pdf/phe-2009/phe-2009-I 3-398.pdf, data dostępu 05.12.2011.
 • Perrott D., The Dutch Health Care System: Possible Model for America?, Physician Executive 2008 (November December), Vol. 34 (6), American College of Physician Executives 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.
 • Schmid A.. Cacacc M., Götze R., Rothgang H., Explaining Health Care System Change: Problem Pressure and the Emergence of "Hybrid" Health Care Systems, "Journal of Health Politics, Policy & Law" 2010 (August), Vol. 35, Issue 4.
 • Szeffer-Marcinkowska B., Jakie będzie to nasze leczenie?, "Panaceum" 2008 (październik), nr 136.
 • Tyszko N., Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - Vademecum 2011, NFZ, Warszawa 2011.
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004, Dz. U. 2004, nr 210, poz. 2135.
 • Van de Ven W., Konkurencja regulowana - przykład holenderskiego systemu zabezpieczenia zdrowotnego, [w:] B. Więckowska, Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego, Ernst & Young Polska, Warszawa 2010.
 • Walczak K., Czy holenderski model opieki zdrowotnej spełnia oczekiwania polskich pacjentów i lekarzy?, "Gazeta Lekarska", 10.2011.
 • Zarządzenie Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 • Zarządzenie Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.