PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 266 Innowacyjność w systemach finansowych | 97--110
Tytuł artykułu

Społeczny wymiar innowacji w bankowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Social Dimension of Innovations in the Banking
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje mają wiele wymiarów: technologiczny, ekonomiczny, finansowy, marketingowy, dotyczący zarządzania. Biorąc pod uwagę fakt, że innowacje dokonują się w społeczeństwie i dzięki społecznej akceptacji, można również innowacje rozpatrywać w kontekście społecznym. Problematyka społeczna zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnej ekonomii, która stawia w centrum zainteresowania człowieka i jego potrzeby oraz sieć relacji społecznych. Wobec powyższego celem tego opracowania będzie prezentacja innowacji w systemie bankowym w kontekście relacji z klientami, którymi są konsumenci usług bankowych, oraz wykazanie, że innowacje stosowane w bankowości, polegające na wzmacnianiu interesu rynkowego konsumentów można uznać za rodzaj nowego trendu, innowacji odnoszących się do wymiaru społecznego. Opracowanie będzie składało się z trzech części. W pierwszej zostaną przedstawione innowacje i ich społeczny charakter, w następnej zostanie zdefiniowany konsument usług bankowych i zaprezentowane uzasadnienie ochrony konsumenta, w ostatniej zaprezentujemy działania, których celem jest ochrona konsumenta, będące jedną z form społecznego wymiaru innowacji. (fragment tekstu)
EN
Innovations occur in a lot of dimensions, such as: economic, financial and marketing. They also can be connected to management. There are many innovations in society, thus the social aspect of innovations tends to gain more and more attention in modern economy. Its goal is not only to meet the man's demands but also to create a network of social relations. The aim of this work is to present the innovations in banking system taking into consideration relations with clients - consumers of banking services. The second objective is to prove that innovations used in banking, namely to strengthen the interest of consumer can be considered as a new trend. This essay consists of three parts. Firstly, there are introduced innovations and their social character. Secondly, there is defined a consumer of banking services and reasons of consumer's protection. The last part presents some actions which purpose is to protect the consumer which is one form of the social dimension of innovation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 • Allaiere Y., Frisirotu M.E., Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Bywalec C, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009
 • Czechowska I.D., Zastosowanie innowacji w postaci outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, materiały konferencyjne w druku.
 • Folwarski M., Rola Arbitra Bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynku bankowym, [w:] A. Janc (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Frascati Manual 2002, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD Publishing, Paris 2002.
 • Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels 2001, COM (2001)366 final.
 • Informacja o działalności Arbitra Bankowego w latach 2007-2010, Bankowy Arbitraż Konsumencki, Warszawa 2008 2011.
 • Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Kalina-Prasznic U. (red.) Encyklopedia prawa, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Kozioł K., Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa 2009.
 • Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii, słownik pojęć, wyd. 2. rozszerzone, 2007, http://www.pi.gov.pl/parp/data/slownik/slownik.html
 • Nawojczyk M., Przedsiębiorczość o trudnościach w aplikacji teorii, NOMOS, Kraków 2009.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD and Eurostat, 2005.
 • Popiel I., Istota, cele i ewolucja polityki innowacyjnej, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i Zarządzanie w teorii i praktyce. Mikro i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.
 • Rudolf S., Wpływ nowej ekonomii instytucjonalnej na rozwój nauk o zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Sobol E. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2006.
 • Sowa I., Polityka konsumencka w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] E. Kieżel (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Sowa I., Rola edukacji konsumenckiej w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych młodzieży, [w:] E. Kieżel (red.), Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 • Sprawozdanie z działalności Arbitra Bankowego w 2006, Bankowy Arbitraż Konsumencki, Warszawa 2007.
 • Sprawozdanie z działalności Arbitra Bankowego w latach 2002-2006, Bankowy Arbitraż Konsumencki, Warszawa 2006.
 • Stawasz E., Polityka innowacyjna, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer techniki, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271.
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 marca 1998 r. nr 98/257/EC w sprawie podstawowych zasad dotyczących instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie pozasądowych postępowań rozjemczych z udziałem konsumentów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.