PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 249 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne | 168--176
Tytuł artykułu

Elastyczność wpływu w zespole pracowniczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Flexibility of Influence in the Work Team
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowe wyzwania wobec zarządzania i przywództwa często formułuje się w postaci postulatów - wykorzystajmy maksymalnie potencjał wszystkich uczestników organizacji, dajmy im okazję do zaistnienia, dajmy im przestrzeń, aby się mogli wykazać. Jak wynika z badań i obserwacji, menedżerowie mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o elastyczne i efektywne "przełączanie się" z zachowania autokratycznego na zachowanie delegujące wpływ. Rozwiązaniem może być deinfluentyzacja - świadoma regulacja własnego wpływu - świadome zwiększanie, osłabianie, redukcja, a nawet całkowite pozbywanie się wpływu, kiedy wpływ innych osób lub całych grup jest bardziej adekwatny do wymagań sytuacji. (abstrakt oryginalny)
EN
New challenges towards management and leadership are often formulated as postulates - let us make the maximal use of the potential of all participants in an organisation, let us give them an opportunity to come into being, let us leave them space to show. According to the research results it is impossible to be so flexible to change one's behavior from autocratic to delegating influence. There are psychological barriers as well as organizational obstacles in flexible use of different influence tactics by managers and leaders. The solution could be deinfluentization - the conscious regulation of one's own influence - conscious strengthening, weakening, reduction or even its utter deprivation when the influence of other persons or whole groups is more corresponding to the requirements of a situation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor. Kreator. Inspirator, Kraków 2000.
 • Argyris Ch., Dangers in applying results from experimental social psychology,"American Psychologist" 1975, vo1. 30(4).
 • Argyris Ch., Increasing leadership effectiveness, Wiley-Interscience, New York 1976.
 • Argyris Ch., Organizational Traps. Leadership, Culture, Organizational Design, University Press, Oxford 2010.
 • Argyris Ch., Schon D.A., Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading: Addison Wesley, Mass 1978.
 • Argyris Ch., Schon D.A., Theory in Practice. Increasing Professional Effectiveness, Jossey Bass, San Francisco 1974.
 • Bass B.M., Leadership, Psychology and Organizational Behavior, Harper, New York 1960.
 • Bass B.M., Transformational Leadership: Industry, Military, and Educational Impact, Erlbaum, New York 1998.
 • Bass B.M., Avolio B.J., Introduction, [w:] Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership, red. B.M. Bass, B.J. Avolio, Sage, Newbury Park CA 1994.
 • Bennis W., Nanus B., Leaders, Strategies for Taking Charge, Harper Business, New York 1997.
 • Bennis W.G., Changing Organizations, McGraw-Hill, New York 1997.
 • Fiedler F.E., A Contingency Model of Leadership Effectiveness, [w:] Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 1, red. L. Berkowitz, Academic Press, New York 1964.
 • Fied1er F., A field experiment validating contingency model leadership training, "Journal of Applied Psychology" 1979, vol. 3.
 • Fied1er F.E., A Theory of Leadership Effectiveness, New York 1967.
 • Fiedler F.E., Chemers M.M. and Mahar L., Improving Leadership Effectiveness: The Leader Match Concept, John Wiley and Sons, New York 1976.
 • Harbison F., Myers C.A., Management in the Industrial World, Mc Graw Hill, New York 1959.
 • Hersey P., Blanchard K.H., Management of Organizational Behavior, Prentice Hall, New York 1977.
 • Hollander S., The Economics of David Ricardo, Heinemann, London 1979.
 • Kożusznik B., Deinfluentization and self-monitoring as influence regulation tactics of Polish women and men managers, "Women in Management Review" 2006, vol. 21, 2.
 • Kożusznik B., Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji, Uniwersytet Śląski, Katowice 1996.
 • Kożusznik B., Work Teams and Organization: Conscious Regulation and Getting rid of Influence, [w:] The Business Research Yearbook, vol. 2, University Press of America, Inc., 1995.
 • Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 • Kożusznik B., Zagrożenia wpływu społecznego w organizacji, [w:] Zastosowania psychologii w zarządzaniu, red. B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010.
 • Lewin K., A Dynamic Theory of Personality, McGraw Hill, New York 1935.
 • Lewin K., Field Theory in Social Science, Harper and Brothers, New York 1951.
 • Lewin K., Group Decisions and Social Change, [w:] Readings in Social Psychology, red. Th. New-comb, E.L. Hartley, Holt, New York 1952.
 • Likert R., New Patterns of Management, New York 1961.
 • Magnusson D., Toward a Psychology of Situation. An Interactional Perspective, Lawrence Erbaum Associates, New Jersey 1980.
 • Magnusson D., Endler N.S., Personality at the Crossroads: Current Issues in International Psychology, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey 1977.
 • Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, PAN, Warszawa 1996.
 • Nosal Cz., Dinozaury władzy. Destrukcyjne kierowanie organizacjami, [w:] Zastosowania psychologii w zarządzaniu, red. B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
 • Schein E., Organizational Psychology, Prentice Hall, New York 1988.
 • Schein V., Individual power and political behaviors in organizations: An inadequately explored reality, "Academy of Management Review" 1977, vol. 2.
 • Schein V.E., A global look at psychological barriers to women's progress in management, "Journal of Social Issues" 2001, vol. 57, no 4.
 • Sundstrom E., DeMeuse K.P., Futrell D., Work teams: Applications and effectiveness, "American Psychologist" 1990, nr 45.
 • Tannenbaum A., Organizational Psychology. Handbook of Cross Cultural Psychology, New York 1975.
 • Tannenbaum R., Schmidt W.H., How to choose a leadership pattern, "Harvard Husiness Review" 1955, vol. 63.
 • Vroom V., Some Personality Determinants of the Effects of Participation, New York 1960.
 • Vroom V., Jago A.C., On the validity of the Vroom-Yetton model, "Journal of Applied Psychology" 1978, vol. 12.
 • Vroom V., Yetton F.W., Leadership and Decision Making, Pittsburgh 1973.
 • Yukl G., Leadership in Organizations, Englewoods Cliffs Prentice Hall, New York 1989.
 • Yukl G., Taber T., The effective use of managerials' power, "Personnel" 1983, vol. 3-4.
 • Yukl G.A., Falbe C.M., Youn J.Y., Patterns of influence behavior for manager, "Group & Organizational Management" 1993, no 18.
 • Witkowski S., Czy sukces zawodowy da się prognozować?, [w:] Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej, red. T. Kupczyk, Wrocław 2006.
 • Witkowski S., Rynek pracy a modyfikacja oczekiwanych kompetencji menedżera, [w:] Zastosowania psychologii w zarządzaniu, red. B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 • Witkowski S.A., Psychologiczne kompetencje dolnośląskich menedżerów w różnych okresach transformacji, [w:] Polskie regiony zachodnie w Unii Europejskiej, B. Bartkowiak (red.), Wyd. WSHiFM, Zielona Góra 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.