PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 30 | 51--67
Tytuł artykułu

Rynek, globalizacja, rolnictwo - propedeutyka podstawowych zależności

Warianty tytułu
Market, Globalization, Agriculture - Propaedeutics Basic Dependences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter przeglądowy. Dotyczy m.in. względnie nowego zjawiska w wymiarze poznania naukowego, tj. globalizacji. Proces ten został przeanalizowany w kontekście współzależności z rynkiem jako kategorią ekonomiczną i rolnictwem. Do głównych celów badawczych niniejszego artykułu zaliczono: rozpoznanie globalizacji jako zjawiska ekonomicznego, określenie relacji pomiędzy mechanizmem rynkowym, rolnictwem i globalizacją, identyfikację potencjalnych szans i zagrożeń dla rolnictwa, wynikających z tego procesu. Ze względu na teoretyczny charakter pracy oraz przyjętą optykę badawczą wykorzystano metody opisowe do oceny badanych zjawisk. Rozważania zawarte w artykule wzbogacono różnorodną literaturą tematu. (fragment tekstu)
EN
There are considerations relating dependences among market, globalization and agriculture. One stated that globalization exerting pressure on deregulation and liberalization of markets causes from one side smoothment of market mechanisms for units actively participating in economic processes, from second depreciates units, which are turned off from these processes (agriculture). Besides one pointed, that market mechanism does not works effective in agriculture, because of the partial disconnection this sector from economic circulation. In this way farmers are devoid advantages, which one would be able to result from translocating factors of production to uses more effective, what causes their lower payments in agriculture. And that is why it is necessary entering states in sphere of flows of interbranches in economy by budget transfers, prevention of polarization of economic scene and system depreciation of agriculture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--67
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Kraków 1998.
 • Bednarski A., Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń 1998.
 • Blandford D., Oceans apart? European and U.S. agricultural policy concerns are converging, "EuroChoices", Premire Issue, 2001.
 • Brodziński M., Dylematy rozwoju spółdzielczości w Polsce, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1999.
 • Burdon M., Audit de agriculture francaise en dix explorations macroeconomiques, ENSAR, 1986.
 • Czyżewski A., Makroekonomiczne determinanty polityki gospodarczej w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w okresie transformacji, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 3, 2001, z. 2.
 • Dorozik L., Flejterski S., Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna, VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V, z. 6, Warszawa 2001.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie, krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
 • Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • Harrison G., Rutheford T., Tarr D., Quantifying of the Outcome of the Urugway Round, "Finance and Development" 1995, no 4.
 • Hockuba Z., Nowa Ekonomia Instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?, Materiały konferencyjne, VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja I, z. 2, Warszawa 2001.
 • Hunek T., Procesy globalizacji rynku żywnościwego, w: T. Hunek (red.) Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, Wyd. Zjednoczone Słoneczniki Warszawa 2000.
 • Jarmołowicz W., Rynek i infrastruktura rynkowa, w: W. Balicki (red.), Makroekonomia, Wyd. "AND...", Poznań 1993.
 • Kaleta J., Rynek, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu, t. 2, Wyd. Fundacja Innowacyjna, Warszawa 1995.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 • Knight F., Stigler G., Schwarz A., Friedman M., Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago 1956.
 • Kołodko G., Globalizacja a perspektywy krajów posocjalistycznych, TNOiK, Toruń 2001.
 • Kośmicki E., Bieda na wsi na tle procesów globalizacji gospodarki, w: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, Materiały konferencyjne, Poznań 2001.
 • Lang M.G., Economic Efficiency and Policy Comparisons, "American Journal of Agricultural Economics", vol. 62, 1980.
 • Latacz-Lohmann U., Hodge I., 'Multifunctionality' and 'free trade'- conflict or harmony? "EuroChices", Premier Issue, 2001
 • Levinson M., Nie tylko wolny rynek, PWE, Warszawa 1992.
 • Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1968.
 • Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Mahe L.P., Can the European Model be Negotiable in teh WTO?, "EuroChices", Premier Issue, 2001.
 • Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Neill T.P., The Physiocrats' Concept of Economics, QJE Press, 1949.
 • Niemczyk J., Niemczyk J., Europejski model rolnictwa a tendencje globalizacyjne w sektorze rolno-żywnościowym "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 3.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Romanow Z., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 • Sundram A.K., Black J.S., The International Business Environment. Text and Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1995.
 • Szymański W., Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Urban R. (red.), Polski przemysł spożywczy. Analiza makroekonomiczna, Wyd. PIK, Warszawa 2000.
 • Wilkin J., Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 3, 2001, z. 1.
 • Woś A., Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 • Woś A., Niedoskonałość rynków i ekonomika organizacji rolniczych. Przegląd nowych teorii, "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 3.
 • Woś A., Nowy wymiar uwarunkowań rozwoju polskiego rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 2.
 • Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 • Woś A., Transformacja polskiego sektora żywnościwego, w: Transformacja polskiego sektora żywnościwego, Materiały z konferencji naukowej IERiGŻ, IERiGŻ, Warszawa 1995.
 • Woś A., Tworzenie i podział dochodów rolniczych, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 • Woś A., Ustrojowe podstawy transformacji sektora żywnościowego, w: A. Woś (red.), Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997), Warszawa 1998.
 • Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.1998.
 • Żukrowska K., Unia Europejska na progu nowego tysiąclecia: odpowiedź na wyzwanie globalizacji, w: T. Czuba (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.