PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 30 | 82--111
Tytuł artykułu

Interwencjonizm w polityce rolnej krajów wysoko rozwiniętych w warunkach globalizacji i integracji

Warianty tytułu
The Interventionism in the Agricultural Policy in the High Development Countries under Globalisation and Integration Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem każdej polityki ekonomicznej jest racjonalizacja procesów gospodarczych w skali makroekonomicznej. W odniesieniu do rolnictwa oznacza to tworzenie makroekonomicznych warunków dla dynamicznej równowagi jego rozwoju, traktowanego jako funkcja wzrostu. Celem rozważań jest wskazanie na obiektywne przyczyny prowadzenia polityki protekcyjnej wobec rolnictwa w okresie od jej zarania po czas obecny. Celem szczegółowym jest identyfikacja systemu redystrybucji dochodów na rzecz rolnictwa metodą wielokierunkowej analizy dostosowań rynkowych, tj. obrotów z zagranicą, a także cenowo-popytowych i podażowych (ilościowych), umożliwiających retransfer nadwyżki i procesy reprodukcji rozszerzonej w gospodarstwach rolnych. Przeprowadzone porównania dotyczą celów i tytułów regulacji prawnych oraz rodzajów dostosowań, którym służą. W drugiej części opracowania zajmiemy się uwarunkowaniami polityki rolnej, jakie niesie ze sobą proces globalizacji gospodarki. (fragment tekstu)
EN
The main of papers is an indication for objective resource of leading the protective policy towards agriculture. The matter of this sector in an input-output flows and the problem of transfer and retransfer o surplus are under discussion. The author identify the system of agriculture incomes' redistribution in the light of American and Union experiences in the long time periods. Through an analysis of regulating instruments there were specified various market's adjustments to balanced terms of agricultural development in the USA and the EU countries. There were the determinants of protective agricultural policy considering the globalisation in economy and the processes of the integration in the agri-food sector under discussion in the second part of article. The theoretical implication of globalisation's process and adjustment to them the internal and external integration's processes are presented. The case of Poland are estimated from angle of using fiscal and monetary policy in the terms of transformation. Conclusions, which end the paper, can be useful for Poland in the period of pre-access to the European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--111
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamowicz M., Reforma polityki rolnej Unii Europejskiej i ustalenia Rundy Urugwajskiej GATT a sytuacja rolnictwa w Polsce, "Wieś i Państwo" 1993, nr 1.
 • Cramer G.L., Jensen C.W., Agricultural Economics and Agribusiness, J.W. by and Sons Inc., New York 1992 r.
 • Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Czyżewski A., Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, "Pamiętnik Puławski" t. 1, 2000, z. 120.
 • Czyżewski A., Henisz A., Ekonomia czynnika ziemi w: Czyżewski A. (red.), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, Zeszyty Naukowe AE, Poznań 2001.
 • Czyżewski A., Henisz A., Makroekonomiczne determinanty przemian strukturalnych w rolnictwie, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem", Zielona Góra, lipiec 2002.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na pozycję rolnictwa w okresie transformacji, "Wieś i Rolnictwo" 2002, nr 2.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000.
 • Ingersent K.A., Rayner A.J., Agricultural Policy in Western Europe and United States, Northampton, MA, USA, 1999.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska - Integracja Polski z UE, IKiCHZ, Warszawa 1990.
 • Krzyżanowska Z., Analiza skutków Agendy 2000 na sytuację rynku mleka w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 2.
 • Lee J.E. Jr, Program stabilizacji rynków rolnych w USA (maszynopis, Univ. of Missis. 1995).
 • Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poznań 1996.
 • Małysz J., Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne, cz. 1, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 4.
 • Niemczyk J., Europejski model rolnictwa a tendencje globalizacyjne w sektorze rolno-żywnościowym, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 3.
 • Płowiec U. (red.), Jaka polityka gospodarcza dla Polski, Belloona 2001.
 • Poczta W., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, w: Gospodarstwa rolne w UE; Koszty i korzyści, FDPA, Warszawa 2001.
 • Rowiński J., Integracja gospodarki żywnościowej i zagraniczne źródła restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 1992.
 • Schertz L., Interwencja rządowa na rynkach produktów rolnych w USA, Instytut Badawczy przy Ministerstwie Rolnictwa USA w: E. Gorzelak (red.), Interwencjonizm na rynku rolnym, ARR, Warszawa 1996.
 • Seremak-Bulge J., Szanse i zagrożenia rynku mleka wynikające z włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1998, nr 2.
 • Sznajder M., System kwot jako metoda polityki rolnej EWG w zakresie mleczarstwa, w: B. Wojciechowska-Ratajczak, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Stańko S., Przychodzeń M., Porównanie systemu regulacji na rynku mięsa wołowego w Polsce i Unii Europejskiej, Biuletyn ARR, Warszawa 1999, nr 9.
 • Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Tomczak F., Rozwój rolnictwa światowego. Uwarunkowania i konsekwencje dochodów, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 • Woś A., Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 • Woś A., Rolnictwo i polityka rolna Stanów Zjednoczonych, PWE, Warszawa 1971.
 • Woś A., Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, IERiGŻ, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.