PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 6 Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej | 25--34
Tytuł artykułu

Rola zasobów intelektualnych w procesach integracji europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Intellectual Resources in the European Integration Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W podjętych badaniach zmierzano do określenia zróżnicowania zasobów intelektualnych przestrzeni europejskiej w świetle dostępnych cech uzyskanych z Eurostatu w układach krajowych i regionalnych. Cechy te obejmowały: wydatki na publiczne i prywatne instytucje edukacyjne na ucznia/studenta (według parytetu siły nabywczej) w 2004 roku; udział publicznych wydatków na instytucje edukacyjne w PKB w 2004 r.; udział ludności w wieku 16-74 o wysokim poziomie umiejętności komputerowych w 2006 r.; udział gospodarstw domowych posiadających w domu dostęp do internetu w 2006 r.; liczbę absolwentów szkół wyższych kierunków teleinformatycznych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 20-29 lat w 2005 r.; udział kształcącej się ludności w grupie wiekowej 15-24 lata w 2006 r.; przeciętną liczbę języków obcych, których uczą się uczniowie (ISCED poziom 3) w 2005 r.; udział ludności dokształcającej w grupie wiekowej 25-64 lata w 2006 r. Badaniami objęto kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Chorwację i Turcję. (fragment tekstu)
EN
Increasing the potential and quality of the intellectual resources of a society by the means of higher education (which in consequence leads to an acceleration in the development of a knowledge- based economy) plays a very important role in the intensifying process of integration. This article presents activities supporting research and scientific activity and international cooperation among European Union states and the consequent differentiation of intellectual resources in national and regional systems in the light of selected indices and synthetic measures. Furthermore, the role of personal traits and attitudes towards enterprise, which enable active participation in the integration process, is also emphasised. The analyses conducted indicate that there is a significant differentiation in the potential and the quality of intellectual resources in the European zone. A highly competitive position of national and regional systems largely results from various levels of social development, the policies within the scope of the shaping of a knowledge-based economy and financial backing given to research and development activities and tertiary-level education, combined with international cooperation in these areas. The levelling of any existing discrepancies in Europe should take place by means of increasing the quality of intellectual resources. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Borowiec M., 2006, Problematyka globalizacji i roli etyki w życiu społeczno-gospodarczym w procesie edukacyjnym przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wydawnictwo Nowa Era w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 185-192.
 • 2. Borowiec M., 2008a, Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wydawnictwo Nowa Era Sp.z o.o., Warszawa-Kraków, s. 24-36.
 • 3. Borowiec M., 2008b, Rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. D. Ilnicki, K. Janc, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3", Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 91-98.
 • 4. Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, red. Z. Zioło i T. Rachwał, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 95-109.
 • 5. Borowiec M., 2010, Funkcjonowanie uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych, "Prace Monograficzne", nr 539, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • 6. Chojnicki Z., Czyż T., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań "Strategii lizbońskiej", red. T. Marszał, Studia KPZK PAN, Warszawa, s. 74-95.
 • 7. Dorocki S., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej na przykładzie Francji [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło i T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 176-184.
 • 8. Grodzicki J., 2000, Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 9. Kafel T., 2005, Wyższe uczelnie ekonomiczne w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw: nowe warunki, nowe możliwości [w:] Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, red. J. Bieliński, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa, s. 182-196.
 • 10. Kupisiewcz Cz., 1999, Rzecz o kształceniu. Wybór rozpraw i artykułów, Warszawa.
 • 11. Łukasiewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Rachwał T., 2005, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków, s. 137-143.
 • 13. Runiewicz-Wardyn M. (red.), 2008, Knowledge-Based Economy as a Factor of Competitiveness and Economic Growth, Academic and Professional Press, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 • 14. Stachowiak K., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla polityki regionalnej. Doświadczenia fińskie [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. D. Ilnicki, K. Janc, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3", Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 123-130.
 • 15. Strumska-Cylwik L., 2005, Rozważania nad zagadnieniem przedsiębiorczości w kontekście otwartości człowieka na świat [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków, s. 123-136.
 • 16. Zioło I., 1999, Wybrane atrybuty wartości edukacyjnej wyższej szkoły niepaństwowej [w:] Problemy przemian układów regionalnych, red. Z. Zioło, cz. II, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie", nr 3, Rzeszów.
 • 17. Zioło Z., 2008, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa-Kraków, s. 12-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.